- reset +

PDFDrukuj

„Mikołajek – zderzenie dwóch światów”

Teatr Muzyczny Forte goszczący  w bialskim kinie Merkury 25 września zaprosił uczniów na musical dydaktyczny przygotowany z myślą o młodzieży.

Sposób zamierzony i celowy zawarto w spektaklu antynomię dwóch światów. W jednym żyje Mikołajek, mały urwis, który uwielbia grać w piłkę z kolegami, z którymi chociaż często się kłóci, to jednak przeżywa niezapomniane przygody i historie. Postać twórcy spektaklu zaczerpnęli z jednej z lektur pod tym samym tytułem. Drugi, z kolei, to świat młodego człowieka, który poprzez uzależnienie od Internetu, traci poczucie rzeczywistości, a co najważniejsze, aktywność społeczną, rezygnując z bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami.

Uczestnik wirtualnego świata nieświadomie i bezpowrotnie traci najwspanialszy okres, jakim jest dzieciństwo. A przecież czasu cofnąć nie można.

Spektakl skłania do refleksji, jak wiele można stracić przez „życie w cyberprzestrzeni”.

Musical obejrzeli uczniowie z klas V, VII i VIII.

 

PDFDrukuj

Jubileuszowa Akcja Sprzątania Świata

W tym roku w dniach 19 i 20 września wzięliśmy udział już po raz 25 w akcji Sprzątania Świata, której celem jest poszanowanie środowiska. W tym roku odbywała się ona pod hasłem: „Akcja – segregacja 2x więcej, 2x czyściej’ i miała na celu wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. Świadoma segregacja to lepsze wykorzystanie zasobów, które „zamrażamy”  w odpadach. Takie działania wpływają na poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Według założeń w roku 2020 recykling odpadów w polskich  gospodarstwach domowych ma osiągnąć poziom 50%, a w tym roku 30%. Udział dzieci i młodzieży w corocznej edycji tego przedsięwzięcia z pewnością w pozytywny sposób wpłynie na wzrost ogólnych wskaźników. Nie mogliśmy przejść obojętnie wobec takiego wyzwania. Uczniowie klasy VIIa pod kierunkiem pani Elżbiety Derlukiewicz - Rusek brali udział w sprzątaniu Łomaz, natomiast uczniowie klas III gimnazjum wraz z panią Grażyną Skrzyńską sprzątali Łomazy i Studziankę.

 

PDFDrukuj

„ KU NIEPODLEGŁEJ”

Już po raz kolejny w naszej szkole odbyła się niecodzienna lekcja historii. Tym razem 21.09.2018. gościliśmy grupę „ Rekonstrukto” z Lublina . Pokaz historyczny  „Ku Niepodległej” to opowieść o tym, jak bohaterowie walczyli o wolność, honor i Ojczyznę.

W barwnej lekcji historii przedstawiono wydarzenia z powstania kościuszkowskiego, listopadowego, styczniowego i I wojny światowej. Uczniowie naszej szkoły  mogli obejrzeć kolekcję replik broni używanych przez powstańców i podczas I wojny światowej oraz aktywnie uczestniczyć w lekcji – walczyć na szable i kosy, bandażować rannych, ćwiczyć musztrę i nosić rannych na wojskowych noszach .

To była niezwykle ciekawa i pouczająca lekcja patriotyzmu.

 
 

PDFDrukuj

Włączyliśmy się w akcję Narodowego Czytania

"Powieść, z której wypływa wciąż to wielkie zdanie, że Polska potrzebuje wielkiej idei" - tak prezydent Duda mówił o "Przedwiośniu" Żeromskiego inaugurując w sobotę, w Warszawie, Narodowe Czytanie tej właśnie powieści. W tym roku akcja prowadzona była w 2930 miejscach. Nasza miejscowość była jednym z takich miejsc. W piątek 7 września w Zespole Szkół w Łomazach czytano fragmenty powieści na lekcjach, natomiast w sobotę 8 września późnym popołudniem wszyscy chętni mogli posłuchać „Przedwiośnia” w parku , gdzie imprezę zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łomazach. W akcje zaangażowali się też uczniowie klas młodszych i starszych naszej szkoły oraz nauczyciele. Przedsięwzięcie to, jak w latach poprzednich, ma przede wszystkim popularyzować czytanie. W tym roku dodatkowym celem było także uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd też zarówno czytający, jak i słuchacze otrzymali od organizatorów kotyliony w barwach narodowych.

 

PDFDrukuj

Inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół w Łomazach

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół w Łomazach miała miejsce 3 września. Poprzedziła ją uroczysta msza święta. W trakcie kazania usłyszeliśmy, że należy kierować się  miłością do drugiego człowieka, otaczać się wzajemną życzliwością. Jaki będzie ten rok, zależy przede wszystkim od nas samych, od naszego sposobu postrzegania drugiego człowieka i samego siebie. W części oficjalnej akademii dyrektor Bogumiła Wińska powitała zebranych gości: wójta Gminy Łomazy Jerzego Czyżewskiego, przewodniczącą Rady Gminy Małgorzatę Derlukiewicz, radnego powiatu i jednocześnie kierownika Terenowej Placówki KRUS w Białej Podlaskiej Marka Uścińskiego, proboszcza tutejszej parafii ks. kanonika Adama Kameckiego, wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łomazy Andrzeja Wińskiego, dyrektora GOK w Łomazach Ryszarda Bieleckiego, dyrektora GBP w Łomazach Agatę Chwalewską, komendanta gminnego  OSP Łomazy Romana Stanilewicza, prezesa Gminnej Spółdzielni Łomazy Tadeusza Bańkowskiego, przewodniczącego Rady Rodziców Wiesława Bańkowskiego, wiceprzewodniczącą Rady Rodziców Renatę Krasuską Adamiak, sołtysa wsi Łomazy Mariana Serheja; redaktora Łomaskich stron Stanisława Hryniewicza i przedstawiciela Radia Biper Gwalberta Krzewickiego; wszystkich zebranych rodziców, uczniów, nauczycieli ( w tym szczególnie nowo zatrudnionych) oraz pracowników szkoły. Rodzicom życzyła pociechy i dumy z dzieci, żywiąc nadzieję, że wspólne działania przyniosą oczekiwane efekty, a czas spędzony w murach szkoły będzie przepustką do jak najlepszej przyszłości.  Zacytowała słowa Stefana Żeromskiego: „Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”. Nauczycielom życzyła wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy. Poinformowała, że podczas wakacji doposażono sale. Począwszy od klasy pierwszej szkoły podstawowej po trzecie gimnazjum w salach zamontowano ekrany dotykowe, tablice interaktywne, projektory multimedialne. Biblioteka szkolna powiększyła swoje zbiory o 767 woluminów,  z których można będzie czerpać wiedzę, bo jak powiedział uczony Francis Bacon „Książki (…) to okręty myśli żeglujące po oceanach czasu i troskliwie niosące swój drogocenny ładunek z pokolenia na pokolenie”. Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć akcentów patriotycznych, ponieważ 1 września to szczególny dzień w polskiej historii. Minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich poległych za wolną Polskę. Wójt Jerzy Czyżewski w kilku słowach podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację projektu „Kreatywna szkoła”. Wspomniał o planach utworzenia „Klubu malucha”. Wszystkim życzył sukcesów zarówno w nauce, jak i w pracy zawodowej. Radny Powiatu Marek Uściski na wstępie wystąpienia pozdrowił wszystkich tych, którzy swoją obecnością uświetniają uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. Odnosząc się do własnych doświadczeń z czasów szkolnych, podkreślił współczesną atrakcyjność nauki. Wspomniał o rządowych programach 500+ i „wyprawce szkolnej”. Odniósł się także do obchodów 100 - lecia odzyskania niepodległości, 450 - lecia uzyskania praw miejskich przez Łomazy oraz 250 rocznicy jednej z bitew konfederacji barskiej, która miała miejsce pod Łomazami. Na zakończenie wystąpień życzenia wielu sukcesów w nauce, w pracy dydaktycznej i wychowawczej złożył dotychczasowy przewodniczący Rady Rodziców - Wiesław Bańkowski. W części artystycznej przygotowanej przez Elżbietę Bielecką wystąpili uczniowie klasy IV a i VII b. I tym sposobem rok szkolny 2018/2019 został rozpoczęty.

 
 

PDFDrukuj

„Odfrunęli jak najcudowniejsze motyle…” zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół w Łomazach

„Szkoła to piękny ogród, gdzie wzrastają i skąd odfruwają najcudowniejsze motyle” - pod takim hasłem w piątek 22 czerwca 2018 roku po mszy świętej, w łomaskiej szkole odbyło się zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Od początku uroczystości panował  szczególny nastrój, o co zadbali  absolwenci,  dostojnie tańcząc poloneza.  Dyrektor szkoły Bogumiła Wińska powitała przybyłych gości: sekretarza Gminy Łomazy Mariannę Łojewską, przewodniczącą Rady Gminy Małgorzatę Derlukiewicz, radnego powiatu i jednocześnie kierownika Terenowej Placówki KRUS w Białej Podlaskiej Marka Uścińskiego, proboszcza tutejszej parafii ks. kanonika Adama Kameckiego, wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łomazy Andrzeja Wińskiego, dyrektora GOK w Łomazach Ryszarda Bieleckiego, dyrektora GBP w Łomazach Agatę Chwalewską, prezesa OSP Łomazy Grzegorza Tereszczuka, prezesa Gminnej Spółdzielni Łomazy Tadeusza Bańkowskiego, przewodniczącego Rady Rodziców Wiesława Bańkowskiego, wiceprzewodniczącą Rady Rodziców Renatę Krasuską Adamiak, Przyjaciół szkoły: Annę Marciniuk, Sławomira Dymowskiego i Zbigniewa Gołosia; redaktora Łomaskich stron Stanisława Hryniewicza i przedstawiciela Radia Biper Gwalberta Krzewickiego. Wszystkich zebranych rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie tegorocznych absolwentów oraz przekazanie pocztu sztandarowego gimnazjum przedstawicielom ostatniej już klasy gimnazjum. Reprezentant młodzieży kończącej szkołę Bartosz Tokarski w imieniu absolwentów skierował podziękowania  do dyrekcji i nauczycieli nie tylko za przekazaną im wiedzę ale za to, że nauczyli  wypowiadać słowa o pięknie,  pragnieniu bliskości drugiego człowieka, o zadziwiającej miłości i o dobroci oraz wielkości i potędze słowa, a przede wszystkim za to, że próbują coraz śmielej rozwijać skrzydła po ścieżkach wiedzy. Zwracając się  do wychowawców oraz rodziców, podziękował za troskę, chwile wsparcia, miłość i serce oraz wytrwałość.

Spośród gości głos zabrała: sekretarz Gminy Łomazy Marianna Łojewska oraz radny powiatu Marek Uściński. Zwracając się do uczniów podkreślali szczególną wartość nie tylko zdobytej w szkole wiedzy, ale tego wszystkiego, co pozwala wyrosnąć na dobrego człowieka i prawego obywatela. Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Białej Podlaskiej Marek Uściński w swoim  wystąpieniu apelował o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas pracy w gospodarstwie rolnym, szczególnie przez młodzież pomagającą rodzicom. Życząc wszystkim spokojnych wakacji.

Uroczysty moment pożegnania to również czas nagród za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu, za osiągnięcia sportowe, za wytężoną pracę w tworzeniu wizerunku szkoły. Dyrektor szkoły w swoim wystąpieniu powiedziała między innymi: „Pragnę  podziękować gronu pedagogicznemu za włożony trud, za życzliwość i troskę o kształtowanie właściwych postaw młodzieży. Janusz Korczak powiedział, że „dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć” i Państwo w pełni realizują słowa cytowanego pedagoga”.

 

Więcej…

 
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 73