- reset +

PDFDrukuj

Ślubowanie klas I

Zgodnie z tradycją szkoły dnia 18.X.2018r. dzieci z klas pierwszych zostały pasowane na uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach. Uroczystość przebiegała w podniosłej atmosferze. Jako pierwsza głos zabrała Pani Dyrektor Bogumiła Wińska, która w swoim wystąpieniu nawiązała do tradycji pasowania na rycerza, tłumacząc na czym polega wyjątkowa chwila pasowania na ucznia. Życzyła dzieciom, aby ten dzień dobrze zapamiętały, ponieważ uroczystość pasowania jest ważnym wydarzeniem, które rozpoczyna ich edukację w szkole. Do rodziców skierowała słowa Świętego Jana Pawła II    „Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta”.

Następnie pierwszoklasiści w obecności Dyrekcji Szkoły Pani Bogumiły Wińskiej, Pani Aliny Lewczuk, zaproszonych gości: Wójta Gminy Łomazy Pana Jerzego Czyżewskiego, Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Anny Marciniuk, członków rodzin i społeczności szkolnej zaprezentowali program artystyczny. Wykazali się piękną recytacją, śpiewaniem i tańcem.     Następnie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, Pani Dyrektor dokonała aktu pasowania, a wychowawczynie wręczyły pamiątkowe dyplomy. Po czym głos zabrał Wójt Gminy Łomazy Pan Jerzy Czyżewski, który życzył sukcesów w edukacji, zwrócił uwagę, że stali się pełnoprawnymi uczniami szkoły podstawowej, którzy zawsze mogą liczyć na wsparcie nauczycieli i starszych kolegów. Do życzeń dołączył upominki. Podczas uroczystości dzieci przyjęły również życzenia i prezenty od Rady Rodziców przekazane przez Przewodniczącą Panią Annę Marciniuk, od Dyrekcji Szkoły oraz  koleżanek i kolegów z klas VI. Po ceremonii wszyscy zostali zaproszeni na słodkie przyjęcie przygotowane przez rodziców, które upłynęło w miłej i radosnej atmosferze. Dzień ten dostarczył wszystkim dużo przeżyć i wzruszeń, mamy nadzieję, że pozostanie on na długo w pamięci.

Wychowawczynie:
Elżbieta Bielecka i Agnieszka Panasiuk

 

PDFDrukuj

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W ŁOMAZACH

Słowami „miło mi gościć wśród nas” p. dyrektor Bogumiła Wińska powitała gości zaproszonych na uroczystą akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej: wójta gminy Łomazy – p. Jerzego Czyżewskiego, starszego wizytatora Kuratorium Oświaty – p. Teresę Grodecką, przewodniczącą Rady Gminy Łomazy – p. Małgorzatę Derlukiewicz, wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łomazy – p. Andrzeja Wińskiego, radnego powiatu, kierownika placówki terenowej KRUS w Białej Podlaskiej – p. Marka Uścińskiego, radnego powiatu – p. Mateusza Majewskiego, przewodniczącą Rady Rodziców – p. Annę Marciniuk, wiceprzewodniczącą Rady Rodziców – p. Renatę Krasuską – Adamiak, prezesa ZNP – p. Teresę Sidoruk, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łomazach – p. Ryszarda Bieleckiego, dyr. Gminnej Biblioteki Publicznej – p. Agatę Chwalewską, prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Studzianka – p. Łukasza Wędę, komendanta gminnego OSP w Łomazach –
p. Romana Stanilewicza, prezesa Gminnej Spółdzienli w Łomazach – p. Tadeusza Bańkowskiego, redaktora Łomaskich Stron – p. Stanisława Hryniewicza, dziennikarza radia Biper, nauczycieli, uczniów, rodziców.

Pani dyrektor przedstawiła rys historyczny obchodzonego święta, powiedziała, że Dzień Edukacji Narodowej upamiętnia powołanie Komisji Edukacji Narodowej. Działalność tego ministerstwa oświaty w historycznym osądzie jest dziś trudna do przecenienia, zauważono jak ważne dla losów Rzeczypospolitej jest „młodzieży chowanie”.

Edukacja młodego pokolenia leży nam na sercu, ponieważ dobrze wykształcona i wychowana młodzież stanowi o wartości lokalnej społeczności. Jest jej nadzieją na lepsze jutro.

Uroczystość ta jest okazją, by pochylić się nad istotą zawodu nauczyciela, który nie sposób dobrze wykonywać bez autentycznego powołania, poświęcenia
i zapału. P. dyrektor B. Wińska przywołała słowa Konfucjusza „Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa, może być nauczycielem innych”.

Skierowała też słowa wdzięczności do organu nadzorującego reprezentowanego przez p. wizytator Teresę Grodecką i p. wójta Jerzego Czyżewskiego. Podziękowała również wszystkim pracownikom szkoły i paniom
z urzędu gminy zajmującym się oświatą.

Tradycją jest, że z okazji DEN przyznawane są nauczycielom i pracownikom szkoły nagrody wójta i dyrektora. „Tylko życie poświęcone innym jest warte przeżycia”. W podziękowaniu za pracę, trud i poświęcenie nagrodę wójta otrzymała p. dyr. Bogumiła Wińska, p. wicedyrektor Alina Lewczuk, p. Elżbieta Bielecka, zaś nagrodę dyrektora 19 nauczycieli: p. Dorota Biesiada, p. Dorota Nazarewicz, p. Elżbieta Barbara Bielecka, p. Aneta Najdyhor, p. Agnieszka Garbatiuk, p. Marta Bednaruk – Bańkowska, p. Dorota Jeruzalska, p. Dorota Łaska, p. Artur Romaniuk, p. Agnieszka Tremeska, p. Małgorzata Rogoźnicka, p. Ewa Prokopiuk, p. Anna Łojewska, p. Teresa Paszkowska, p. Elżbieta Kapłan, p. Aleksandra Dołęgowska,
p. Ewa Dekiert, p. Małgorzata Kaczan, p. Ewa Karpowicz i 18 pracowników.

Pani dyrektor złożyła życzenia i podziękowała wszystkim czynnym
i emerytowanym nauczycielom, pracownikom oraz współpracownikom szkoły za wzór owocnej, sumiennej, pełnej oddania pracy i prosiła o zachowanie nas w sercu
i pamięci. „Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany tym, co ten drugi przyjmuje

z miłością”

Jan Paweł II

Uruczystość zakończył program artystyczny „Dziękujemy” przygotowany przez uczniów klas IVB i VIIIB pod kierunkiem p. Teresy Paszkowskiej, p. Doroty Kulickiej, p. Grzegorza Kulickiego. Dzieci sześcioletnie pod opieką p. Annę Zydlewskiej
i p. Barbary Ignatowskiej zatańczyły „Kozierajkę”.

 

PDFDrukuj

Biblioteka Zespołu Szkół w Łomazach

ogłasza konkurs

„PODZIELĘ SIĘ MOJĄ PASJĄ”

Zadaniem uczniów  jest podzielenie się swoją pasją.

Praca konkursowa może mieć formę plakatu, prezentacji multimedialnej, opowiadania lub inną.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VI.

Prace  należy dostarczać do biblioteki szkolnej

do dnia 30 października 2018 r.

REGULAMIN

 
 

PDFDrukuj

Szkolny konkurs recytatorski „Wierszykarnia”

Miłośnicy poezji naszej szkoły wzięli udział w konkursie recytatorskim „Wierszykania”. Konkurs odbył się 9 października 2018 roku. Jury w składzie: p. Elżbieta Kapłan, p. Dorota Łaska, p. Agnieszka Garbatiuk  wysłuchało wielu pięknych recytacji wierszy Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Danuty Wawiłow i innych znanych polskich poetów. Różnorodność wykonywanych utworów pozwala stwierdzić, iż dzieci bardzo dobrze znają poezję, rozumieją ją i potrzebują. Recytacje zachwyciły jury i uczestników konkursu. Podziwiano technikę wygłaszania utworu poetyckiego, warsztat aktorski i umiejętność interpretacji.

Wszyscy uczestnicy zasługują na słowa podziwu i uznania.

Decyzją  jury  pierwsze miejsce zajęła  Zuzanna Telaczyńska (kl. IIa.), drugie ex aequo – Krzysztof Jarzębski (kl. IIIa.) i Lena Rusek (I a), trzecie – Michał Tokarski (kl. IIa).

Wyróżnienie przyznano Janowi Sadowskiemu (kl. IIa). Laureaci  otrzymali dyplomy i  nagrody książkowe.

Serdeczna i przyjacielska atmosfera były pięknym dopełnieniem spotkania.

 

PDFDrukuj

Dzień Chłopaka w klasie VIB

Dziewczęta z klasy VIB jak co roku pamiętały o swoich kolegach z klasy i z okazji Dnia Chłopaka przygotowały pudełko pełne niespodzianek. Chłopcy otrzymali drobne upominki, a wraz z nimi liściki, na których dziewczyny wymieniały, za co lubią swoich kolegów. A powodów nie brakowało: „za poczucie humoru; za komplementy; za wspólne zabawy i wygłupy” i za wiele innych. Wszystkim dopisywał dobry humor, a panowie, mamy nadzieję, że będą mile wspominać swoje święto.

 
 

PDFDrukuj

Europejskie bajki i baśnie

Europejskie bajki i baśnie - taki był temat lekcji, w jakiej uczestniczyli uczniowie klasy IVB, którzy pod opieką pań Elżbiety Kapłan i Doroty Kulickiej odbyli wycieczkę do Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej.

Po wirtualnej podróży do krainy baśni i bajek europejskich, dzieci udały się do Multicentrum. Tutaj zajęcia odbyły się w trzech modułach: sztuka, technika i język angielski. Uczestnicy wykonali projekt etykiet na przetwory, zaprogramowali robota, aby samodzielnie rysował oraz rozmawiali po angielsku o zwierzętach.

W tworzeniu prac nasi uczniowie, jak zwykle, wykazali się pomysłowością i kreatywnością.

Organizatorki dziękują Pani Krystynie Samosiuk za pomoc w sprawowaniu opieki nad uczniami.

 
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 76