- reset +

Wycieczka klas I

PDFDrukuj

Wycieczka klas I

Dnia 20.09.2019 r. uczniowie z klas pierwszych Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach wraz z wychowawczyniami: Wiesławą Kobrzyńską i Aleksandrą Dołęgowską oraz opiekunem p. Wojciechem Telaczyńskim wyjeżdżali na wycieczkę do Białej Podlaskiej. Przybliżyli zasady przechodzenia przez jezdnię z sygnalizacją świetlną i zwiedzili centrum miasta. Poszerzyli m.in. wiedzę dotyczącą Józefa Ignacego Kraszewskiego i herbu miasta. Podczas spaceru po Parku Radziwiłłowskim oglądali zabytkowe budowle i podziwiali piękno jesiennej przyrody. Odwiedzili Interaktywne Centrum Naukowe „Multicentrum”, gdzie wzbogacali wiedzę przyrodniczą z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, obserwowali i prowadzili różne doświadczenia oraz poprzez zabawę rozwijali swoją kreatywność, logiczne myślenie i umiejętności konstrukcyjne, a także sprawność posługiwania się zestawem komputerowym. Zajęcia były ciekawe i bardzo się podobały. Szkoda, że trwały tak krótko, ale mimo to wszyscy wrócili do szkoły z uśmiechem na twarzy.

 

PDFDrukuj

INFORMACJA dla RODZICÓW

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną  i stomatologiczną uczniom na poniższych zasadach.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka szkolna p. Beata Jarocka.

Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku szkolnym - hala sportowa, sala nr 30.

Pielęgniarka pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.35.

Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje

„Mali- Dent” Grupowa Praktyka Dentystyczna

w poniedziałki i czwartki w godz. 12.00 – 18.00,

we wtorki w godz. 8.00 – 14.00, w piątki w godz. 8.00 – 13.30.

Gabinet stomatologiczny mieści się w budynku szkolnym – hala sportowa, sala nr 27.

W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną i stomatologiczną proszę o złożenie „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców realizujących opiekę.

Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne dziecko zgłasza się z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców.

 

PDFDrukuj

Harcerze w naszej szkole!

W dniach 10-14 września harcerze Łomaskiej Próbnej Drużyny Harcerskiej zorganizowali w Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach akcję naborową. Uczniowie dowiedzieli się jak wolny czas spędzają harcerze, nauczyli się kilku pląsów oraz piosenek harcerskich, a także dowiedzieli się, czym jest i na czym polega harcerstwo. Przekonali się że bycie harcerzem wcale nie jest nudne, a pozwala nauczyć się wielu rzeczy i poznać niesamowite osoby. Jak mówiło hasło: ,,Mierz wysoko, odkryj świat Każdy harcerz to twój brat! Dołącz do ZHP!”, druhny i druhowie opowiadając o swoich doświadczeniach harcerskich, starali się zachęcić swoich kolegów i koleżanki do wstąpienia w szeregi drużyny.

Serdecznie zapraszamy do dołączenia w szeregi naszej drużyny!  Więcej informacji u druhny Agnieszki Garbatiuk lub na fb : Łomaska Próbna Drużyna Harcerska

 

 
 

PDFDrukuj

Inauguracja nowego roku szkolnego 2019/2020

Po wygaśnięciu ostatnich klas gimnazjalnych Zespół Szkół w Łomazach przyjął nazwę Zespołu Placówek Oświatowych. Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach miała miejsce 2 września. Poprzedziła ją uroczysta msza święta. W trakcie kazania usłyszeliśmy, wiele ciepłych słów i życzeń kierowanych do dyrekcji, nauczycieli, rodziców i dzieci. Znamienne były słowa, że gdy nauczymy się kochać ludzi, wtedy nauczymy się kochać Pana Boga. Uroczystą akademię rozpoczęli tegoroczni pierwszoklasiści prezentując się tańcząc poloneza, po czym  dyrektor Bogumiła Wińska powitała zebranych gości: wójta Gminy Łomazy Jerzego Czyżewskiego, proboszcza tutejszej parafii ks. Kanonika Adama Kameckiego, wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łomazy Ireneusza Korszenia, przewodniczącą Komisji Oświaty Rady Gminy Łomazy Elżbietę Moszkowską, wiceprzewodniczącą Rady Rodziców Renatę Adamiak-Krasuską, wikariusza parafii w Łomazach ks. Kamila Wasilewskiego, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Agatę Chwalewską, prezesa Gminnej Spółdzielni w Łomazach Tadeusza Bańkowskiego, przybyłych radnych Gminy Łomazy: Elżbietę Bańkowską, Rafała Cybulskiego, Grzegorza Wysockiego, przybyłych Przyjaciół Szkoły: Monikę Jaroszuk, Agnieszkę Sobechowicz, Barbarę Tereszczuk i Zbigniewa Gołoś, oraz przedstawiciela Radia Biper Gwalberta Krzewickiego, wszystkich zebranych rodziców, uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły. W dalszej kolejności swojego wystąpienia Pani dyrektor zwróciła uwagę na to, że tylko dzięki dobrej współpracy pomiędzy rodzicami, nauczycielami i dyrekcją możliwe jest realizowanie tak trudnego zadania jakim jest wychowanie dziecka. Podkreślając ważność takich relacji przywołała słowa Jana Pawła II, który powiedział: „W rodzinie i w szkole nie może zabraknąć wychowania dla szacunku, dla życia, dla dobra i piękna.”  Początek roku szkolnego zawsze zbiega się z rocznicą wybuchu II wojny światowej. W tym roku szczególnej, bo już 80. Z tej okazji młodzież podczas akademii przedstawiła najważniejsze okoliczności wybuchu II wojny światowej oraz jej tragiczne konsekwencje i skutki. Z przejęciem zaprezentowano najpiękniejsze wiersze K.I. Gałczyńskiego, A. Asnyka i J. Romockiego. Pani dyrektor Bogumiła Wińska kończąc uroczystą akademię dodatkowo podkreśliła tragizm obu wojen światowych oraz płynącą dla nas wszystkich lekcję z doświadczenia ludzi z tamtych czasów, przytaczając słowa Józefa Piłsudskiego: „Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje, na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” Wójt Jerzy Czyżewski w pierwszych słowach swojego przemówienia również odniósł się do okrucieństwa wojny oraz do bohaterstwa wielu Polaków. W dalszej części przedstawił stan liczebny uczniów naszej szkoły oraz poczynione i realizowane projekty, a najważniejszym i największym z nich, po otrzymaniu ponad milionowego dofinansowania jest rozpoczęcie przygotowania infrastruktury szkoły do mającego się otworzyć  „Klubu malucha” - żłobka dla dzieci do lat 3. Niezwykle ważnym momentem uroczystości były podziękowania obu Pań dyrektor: Bogumiły Wińskiej i Doroty Biesiady złożone na ręce Pani wicedyrektor Aliny Lewczuk, która z rokiem szkolnym 2018/2019 zakończyła swoją długoletnia pracę zawodowa w szkole w Łomazach. W swoim pięknym przemówieniu podkreśliła to, jak mocno związana była i jest z tutejszą szkołą. Poświęciła jej w sumie czterdzieści osiem lat swojego życia. Pani wicedyrektor wspomniała, że tak jak Ona również Jej dziadkowie, rodzice oraz dzieci  są jej absolwentami, że gdy, pracowała to zawsze z oddaniem i z powołania. Dodała również, że zawodowo jest spełniona, a przejście na emeryturę pozwoli Jej realizować się na innych płaszczyznach, bo jak stwierdziła człowiek powinien rozwijać się na każdym etapie swojego życia. My nauczyciele, rodzice i uczniowie zawsze będziemy pamiętać całkowite zaangażowanie Pani wicedyrektor w życie szkoły, Jej pełną gotowość niesienia pomocy, niezwykłą życzliwość, serdeczność i skromność Przy tej okazji życzymy Pani wicedyrektor Alinie Lewczuk realizacji swoich prywatnych planów i zamierzeń, które na pewno do tej pory zawsze ustępowały pierwszeństwa sprawom zawodowym.

 

PDFDrukuj

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

19 czerwca 2019r.

„Będę tęsknić, gdy opuszczę

mury szkoły ulubionej!

Wspomnieniami będę wracać do tych chwil niezapomnianych”.

Zakończenie roku szkolnego 2018/19 w Zespole Szkół w Łomazach rozpoczęło się  tradycyjnie mszą św. w kościele p.w. Św. Piotra i Pawła. Uroczystości szkolne otworzyli absolwenci tańcząc poloneza, pod kierunkiem P. Marty Bednaruk – Bańkowskiej.

Pani dyrektor Bogumiła Wińska powitała wszystkich gości, rodziców, pracowników i uczniów, kierując do nich słowa: „Mam wrażenie, jakbyśmy dopiero wczoraj spotkali się na inauguracji roku szkolnego, a tymczasem to już jego zakończenie. Za nami  kolejny okres wytężonej pracy, czas wielu doświadczeń i przeżyć, osobistych sukcesów…”

Na uroczystości byli obecni: p. Jerzy Czyżewski – wójt gminy Łomazy, ks. kanonik Adam Kamecki, p. Andrzej Wiński – przewodniczący Rady Gminy Łomazy, p. Marek Uściński – radny powiatu, kierownik Terenowej Placówki KRUS w Białej Podlaskiej, p. Ireneusz Korszeń – wiceprzewodniczący Rady Gminy Łomazy, p. Elżbieta Moszkowska – przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Gminy Łomazy, radni Gminy Łomazy: p. Beata Głowacka, p. Elżbieta Bańkowska, p. Grzegorz Wysocki,  p. Anna Marciniuk – przewodnicząca Rady Rodziców, p. Renata Adamiak – Krasuska – w-ce przewodnicząca Rady Rodziców, ks. Kamil Wasilewski – wikariusz parafii Łomazy, p. Ryszard Bielecki – Dyrektor GOK w Łomazach, p. Agata Chwalewska – Dyrektor GPB w Łomazach, p. Krzysztof Łojewski – prezes BS Łomazy, p. Roman Stanilewicz – komendant Gminny OSP Łomazy, p. Grzegorz Tereszczuk – prezes OSP Łomazy, p. Tadeusz Bańkowski – prezes GS Łomazy, p. Gwalbert Krzewicki – redaktor Radia Biper.

Więcej…

 
 

PDFDrukuj

Informujemy, iż w dniach 2-15 lipca

boisko ORLIK będzie NIECZYNNE

(urlop animatora)

GODZINY OTWARCIA ORLIKA OD 25.06.2019 DO 31.08.2019 R.

PONIEDZIAŁEK 

ZAMKNIĘTE   

WTOREK

14:00-22:00

ŚRODA

12:00-20:00

CZWARTEK

12:00-20:00

PIĄTEK

14:00-22:00

SOBOTA

10:00-18:00

NIEDZIELA

ZAMKNIĘTE

IMPREZY I RYWALICACJA SPORTOWA NA BOISKACH ORLIK 2019

20.07.2019r.- Turniej tenisa ziemnego o Puchar Wójta Gminy Łomazy.

Cel imprezy: Promowanie aktywnego spędzania wolego czasu. Zachęcenie społeczności do zdrowego trybu życia.

27.07.2019r. Rodziny Rajd Rowerowy. Trasa rajdu będzie prowadzić przez miejscowości w gminie Łomazy.

Cel imprezy: impreza ma promować zdrowy tryb życia i ma prowadzić do wzmocnienia więzi międzypokoleniowych. Na koniec rajdu będzie zorganizowane ognisko.

10.08.2019r.- Turniej Streetball(koszykówka) dzikich drużyn.

Cel turnieju: Promowanie zdrowego trybu życia. Nauka i doskonalenie budowania małych drużyn.

17.08.2019- „Zawody dla prawdziwych twardzieli”-tor przeszkód dla dzieci w wieku 7-10 lat

Cel zawodów: Promowanie zdrowego trybu życia. Zachęcenie do uprawiania sportu.

24.08.2019r.- Turniej Piłki Nożnej dla osób w wieku 15-18 lat.

Cel turnieju: Zachęcenie młodzieży do aktywnego spędzania dni wolnych od nauki. Polepszenie relacji między rówieśnikami.

 
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 91