- reset +

PDFDrukuj

Łomaska młodzież pamięta o unitach

Papież Jan Paweł II kiedyś powiedział:

„Unici Podlascy zostali wyniesieni na ołtarze. Święci są światłem, które ma świecić wierzącym dzisiaj i ukazywać prawdziwe drogi życia.”

Młodzież -  ostatni rocznik Gimnazjum im. Unitów Podlaskich w Łomazach, chcąc uczcić przypadającą dnia 24 stycznia rocznicę męczeńskiej śmierci 13 mieszkańców Pratulina – unitów, którzy zginęli w obronie swojej wiary, zorganizowała w ostatni poniedziałek stycznia skromną uroczystość.  Uczestniczyli w niej: księża tutejszej parafii oraz  przewodnicząca Rady Rodziców Anna Marciniuk. Zarówno dyrektor szkoły Bogumiła Wińska, jak i ksiądz proboszcz Adam Kamecki podkreślili w swoich wystąpieniach, jak ważna jest pamięć o unitach oraz mądre czerpanie wzorców z ich życia.

Minęło właśnie 145 lat od tych krwawych wydarzeń. Przez ostatnie 16 lat pod koniec stycznia każdego roku  uczniowie Gimnazjum świętowali Dzień Patrona, odkąd w maju 2003 roku gimnazjum nadano imię Unitów Podlaskich.

Z ust młodzieży padły między innymi takie słowa:

„My, młodzież -  ostatni rocznik Gimnazjum im. Unitów Podlaskich w Łomazach chcemy głęboko wierzyć, że słowa świętego Jana Pawła II mają sens, szczególnie w dzisiejszym, zagonionym świecie, w którym prawdziwe wartości, takie jak miłość, szlachetność, szacunek do drugiego człowieka, a przede wszystkim wiara, przestają się liczyć.

Niech więc unici będą nam światłem i drogowskazem na naszą przyszłą drogę życia, tak jak z pewnością byli dla wielu roczników uczniów kończących łomaskie gimnazjum.

Bądźmy dumni, że jesteśmy cząstką historii Gimnazjum imienia Unitów Podlaskich w Łomazach!”

Podczas uroczystości pokazano film poświęcony unitom oraz przeprowadzono konkurs wiedzy o patronach.

 

PDFDrukuj

25 stycznia uczniowie klas VIa i VIIa wybrali się wraz z opiekunami (A. Najdyhor, I. Krszeniem, A. Romaniukiem i W. Telaczyńskim) na kilkugodzinną wycieczkę do Białej Podlaskiej. W programie  wyjazdu: seans niezwykle poruszającego filmu dla młodzieży „Chłopiec z burzy” oraz lodowisko, na którym niektórzy uczniowie mogli szkolić swoje jeździeckie  umiejętności, a inni dopiero postawić swoje pierwsze kroki na lodzie.

lodowisko.png

 

PDFDrukuj

Ludzie z pasją.

23 stycznia w naszej szkole gościliśmy Pana Kamila Frączka – Radnego Gminy Łomazy. Z jego inicjatywy pt. „Ludzie z pasją” spotkaliśmy się także z Panem Łukaszem Wędą – Prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Studzianka. Opowiedział on o swojej pasjach – strzelaniu z łuku i bieganiu oraz o swojej działalności w stowarzyszeniu. Dziękujemy!

 
 

PDFDrukuj

Wspólne świętowanie, pożegnanie……..

Poczet sztandarowy składający się z uczniów ostatnich klas gimnazjum ze sztandarem Gimnazjum im. Unitów Podlaskich w Łomazach uczestniczył w uroczystych obchodach 145 rocznicy Męczeństwa Unitów Drelowskich. Po mszy świętej odprawianej pod przewodnictwem biskupa Kazimierza Gurdy licznie zaproszeni goście obejrzeli sztukę pod tytułem „Matka Boska od unitów”. Dzień 17 stycznia to ważna data dla całej społeczności drelowskiej, która zarówno słowem pisanym, mówionym, jak i sceną teatralną stara się przekazać młodym wartości kształtujące poprzednie pokolenia. Nasze gimnazjum, które dumnie nosiło imię Unitów Podlaskich, obchodząc rokrocznie Dzień Patrona także przyczyniało się do umacniania w wierze ojców, w wierności Kościołowi. I choć Gimnazjum im. Unitów Podlaskich już nie ma, niech wartości: BÓG – HONOR – OJCZYZNA, które widnieją na jego sztandarze, a którymi kierowali się również Unici, będą dalej żywe!

 

PDFDrukuj

KANON NA PODIUM W KOBYLANACH

W Niedzielę, 20 stycznia chór szkolny KANON pod kierunkiem Pana Grzegorza Kulickiego zajął II miejsce w kategorii zespołów w VI Powiatowym Noworocznym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. Konkurs miał miejsce w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Terespol. Chórzystki wykonały a`cappella kolędę „Cicha noc” w autorskim opracowaniu wielogłosowym dyrygenta. Opiekunem grupy podczas wyjazdu była Pani Małgorzata Derlukiewicz, której serdecznie za to dyrygent i chórzystki serdecznie dziękują. Ponadto wielkie podziękowania składamy Pani Bogumile Wińskiej – Dyrektor ZS w Łomazach i Panu Jerzemu Czyżewskiemu – Wójtowi Gminy Łomazy za umożliwienie wyjazdu.

 
 

PDFDrukuj

Nagrody i podziękowania dla Zespołu Szkół w Łomazach

Zacznijmy od najważniejszych….

Dnia 18 grudnia w Miedzyrzecu Podlaskim odbyła się uroczystość, w trakcie której podsumowano Rok Niepodległości w Powiecie Bialskim. W obecności zacnych gości, wśród których byli między innymi: wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, w imieniu Lubelskiego Kuratora Oświaty – starszy wizytator Marek Żelisko. Starosta Bialski Mariusz Filipiuk podziękował instytucjom i ludziom dobrej woli za zaangażowanie i podjęcie trudu organizacyjnego związanego z przeprowadzeniem przedsięwzięć w ramach Roku Niepodległości w Powiecie Bialskim. Na uroczystość zaproszeni zostali przedstawiciele naszej szkoły. Na ręce dyrektora Zespołu Szkół w Łomazach Bogumiły Wińskiej przekazano podziękowania 21 nauczycielom, którzy aktywnie przyczynili się do uczczenia 100-lecia niepodległości na terenie naszej szkoły i miejscowości.

W ramach akcji pod patronatem MEN „Rekord dla Niepodległej” za wspólne odśpiewanie dnia 09.11. 2018r. o godz. 11: 11 hymnu narodowego nasza szkoła otrzymała pamiątkowy dyplom z podziękowaniami.

Szkoła otrzymała również certyfikat potwierdzający przystąpienie do ogólnopolskiej próby bicia rekordu Polski w ilości par jednocześnie tańczących poloneza. Uczniowie naszej szkoły wspólnie z rówieśnikami z ponad 200 innych miejscowości dokonali tego dnia 08.06.2018r. Taniec trwał 7 minut i 45 s. Byliśmy jedyną szkołą w powiecie bialskim, która przystąpiła do akcji i otrzymała certyfikat.

Pod koniec listopada w Starostwie Powiatowym odbył się Finał XI edycji konkursu „Czysta Ziemia”. Konkurs ten stał się tradycją powiatu bialskiego. Służy rozpowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży właściwej postawy ekologicznej, szczególnie wobec problemu ochrony powierzchni Ziemi i najbliższego otoczenia przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi. W ramach konkursu uczestnicy podejmowali działania w zakresie edukacji ekologicznej. Laureatom nagrody wręczali starosta bialski Mariusz Filipiuk, wicestarosta Janusz Skólimowski, a także radni powiatu bialskiego. Nasza szkoła znalazła się wśród nagrodzonych. Oprócz podziękowań otrzymaliśmy nagrodę rzeczową w postaci radiomagnetofonu i pendriva, natomiast jedna z uczennic wyróżnienie i grę planszową.

 
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 83