- reset +

PDFDrukuj

Włączyliśmy się w akcję Narodowego Czytania

"Powieść, z której wypływa wciąż to wielkie zdanie, że Polska potrzebuje wielkiej idei" - tak prezydent Duda mówił o "Przedwiośniu" Żeromskiego inaugurując w sobotę, w Warszawie, Narodowe Czytanie tej właśnie powieści. W tym roku akcja prowadzona była w 2930 miejscach. Nasza miejscowość była jednym z takich miejsc. W piątek 7 września w Zespole Szkół w Łomazach czytano fragmenty powieści na lekcjach, natomiast w sobotę 8 września późnym popołudniem wszyscy chętni mogli posłuchać „Przedwiośnia” w parku , gdzie imprezę zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łomazach. W akcje zaangażowali się też uczniowie klas młodszych i starszych naszej szkoły oraz nauczyciele. Przedsięwzięcie to, jak w latach poprzednich, ma przede wszystkim popularyzować czytanie. W tym roku dodatkowym celem było także uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd też zarówno czytający, jak i słuchacze otrzymali od organizatorów kotyliony w barwach narodowych.

 

PDFDrukuj

Inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół w Łomazach

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół w Łomazach miała miejsce 3 września. Poprzedziła ją uroczysta msza święta. W trakcie kazania usłyszeliśmy, że należy kierować się  miłością do drugiego człowieka, otaczać się wzajemną życzliwością. Jaki będzie ten rok, zależy przede wszystkim od nas samych, od naszego sposobu postrzegania drugiego człowieka i samego siebie. W części oficjalnej akademii dyrektor Bogumiła Wińska powitała zebranych gości: wójta Gminy Łomazy Jerzego Czyżewskiego, przewodniczącą Rady Gminy Małgorzatę Derlukiewicz, radnego powiatu i jednocześnie kierownika Terenowej Placówki KRUS w Białej Podlaskiej Marka Uścińskiego, proboszcza tutejszej parafii ks. kanonika Adama Kameckiego, wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łomazy Andrzeja Wińskiego, dyrektora GOK w Łomazach Ryszarda Bieleckiego, dyrektora GBP w Łomazach Agatę Chwalewską, komendanta gminnego  OSP Łomazy Romana Stanilewicza, prezesa Gminnej Spółdzielni Łomazy Tadeusza Bańkowskiego, przewodniczącego Rady Rodziców Wiesława Bańkowskiego, wiceprzewodniczącą Rady Rodziców Renatę Krasuską Adamiak, sołtysa wsi Łomazy Mariana Serheja; redaktora Łomaskich stron Stanisława Hryniewicza i przedstawiciela Radia Biper Gwalberta Krzewickiego; wszystkich zebranych rodziców, uczniów, nauczycieli ( w tym szczególnie nowo zatrudnionych) oraz pracowników szkoły. Rodzicom życzyła pociechy i dumy z dzieci, żywiąc nadzieję, że wspólne działania przyniosą oczekiwane efekty, a czas spędzony w murach szkoły będzie przepustką do jak najlepszej przyszłości.  Zacytowała słowa Stefana Żeromskiego: „Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”. Nauczycielom życzyła wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy. Poinformowała, że podczas wakacji doposażono sale. Począwszy od klasy pierwszej szkoły podstawowej po trzecie gimnazjum w salach zamontowano ekrany dotykowe, tablice interaktywne, projektory multimedialne. Biblioteka szkolna powiększyła swoje zbiory o 767 woluminów,  z których można będzie czerpać wiedzę, bo jak powiedział uczony Francis Bacon „Książki (…) to okręty myśli żeglujące po oceanach czasu i troskliwie niosące swój drogocenny ładunek z pokolenia na pokolenie”. Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć akcentów patriotycznych, ponieważ 1 września to szczególny dzień w polskiej historii. Minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich poległych za wolną Polskę. Wójt Jerzy Czyżewski w kilku słowach podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację projektu „Kreatywna szkoła”. Wspomniał o planach utworzenia „Klubu malucha”. Wszystkim życzył sukcesów zarówno w nauce, jak i w pracy zawodowej. Radny Powiatu Marek Uściski na wstępie wystąpienia pozdrowił wszystkich tych, którzy swoją obecnością uświetniają uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. Odnosząc się do własnych doświadczeń z czasów szkolnych, podkreślił współczesną atrakcyjność nauki. Wspomniał o rządowych programach 500+ i „wyprawce szkolnej”. Odniósł się także do obchodów 100 - lecia odzyskania niepodległości, 450 - lecia uzyskania praw miejskich przez Łomazy oraz 250 rocznicy jednej z bitew konfederacji barskiej, która miała miejsce pod Łomazami. Na zakończenie wystąpień życzenia wielu sukcesów w nauce, w pracy dydaktycznej i wychowawczej złożył dotychczasowy przewodniczący Rady Rodziców - Wiesław Bańkowski. W części artystycznej przygotowanej przez Elżbietę Bielecką wystąpili uczniowie klasy IV a i VII b. I tym sposobem rok szkolny 2018/2019 został rozpoczęty.

 

PDFDrukuj

„Odfrunęli jak najcudowniejsze motyle…” zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół w Łomazach

„Szkoła to piękny ogród, gdzie wzrastają i skąd odfruwają najcudowniejsze motyle” - pod takim hasłem w piątek 22 czerwca 2018 roku po mszy świętej, w łomaskiej szkole odbyło się zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Od początku uroczystości panował  szczególny nastrój, o co zadbali  absolwenci,  dostojnie tańcząc poloneza.  Dyrektor szkoły Bogumiła Wińska powitała przybyłych gości: sekretarza Gminy Łomazy Mariannę Łojewską, przewodniczącą Rady Gminy Małgorzatę Derlukiewicz, radnego powiatu i jednocześnie kierownika Terenowej Placówki KRUS w Białej Podlaskiej Marka Uścińskiego, proboszcza tutejszej parafii ks. kanonika Adama Kameckiego, wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łomazy Andrzeja Wińskiego, dyrektora GOK w Łomazach Ryszarda Bieleckiego, dyrektora GBP w Łomazach Agatę Chwalewską, prezesa OSP Łomazy Grzegorza Tereszczuka, prezesa Gminnej Spółdzielni Łomazy Tadeusza Bańkowskiego, przewodniczącego Rady Rodziców Wiesława Bańkowskiego, wiceprzewodniczącą Rady Rodziców Renatę Krasuską Adamiak, Przyjaciół szkoły: Annę Marciniuk, Sławomira Dymowskiego i Zbigniewa Gołosia; redaktora Łomaskich stron Stanisława Hryniewicza i przedstawiciela Radia Biper Gwalberta Krzewickiego. Wszystkich zebranych rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie tegorocznych absolwentów oraz przekazanie pocztu sztandarowego gimnazjum przedstawicielom ostatniej już klasy gimnazjum. Reprezentant młodzieży kończącej szkołę Bartosz Tokarski w imieniu absolwentów skierował podziękowania  do dyrekcji i nauczycieli nie tylko za przekazaną im wiedzę ale za to, że nauczyli  wypowiadać słowa o pięknie,  pragnieniu bliskości drugiego człowieka, o zadziwiającej miłości i o dobroci oraz wielkości i potędze słowa, a przede wszystkim za to, że próbują coraz śmielej rozwijać skrzydła po ścieżkach wiedzy. Zwracając się  do wychowawców oraz rodziców, podziękował za troskę, chwile wsparcia, miłość i serce oraz wytrwałość.

Spośród gości głos zabrała: sekretarz Gminy Łomazy Marianna Łojewska oraz radny powiatu Marek Uściński. Zwracając się do uczniów podkreślali szczególną wartość nie tylko zdobytej w szkole wiedzy, ale tego wszystkiego, co pozwala wyrosnąć na dobrego człowieka i prawego obywatela. Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Białej Podlaskiej Marek Uściński w swoim  wystąpieniu apelował o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas pracy w gospodarstwie rolnym, szczególnie przez młodzież pomagającą rodzicom. Życząc wszystkim spokojnych wakacji.

Uroczysty moment pożegnania to również czas nagród za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu, za osiągnięcia sportowe, za wytężoną pracę w tworzeniu wizerunku szkoły. Dyrektor szkoły w swoim wystąpieniu powiedziała między innymi: „Pragnę  podziękować gronu pedagogicznemu za włożony trud, za życzliwość i troskę o kształtowanie właściwych postaw młodzieży. Janusz Korczak powiedział, że „dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć” i Państwo w pełni realizują słowa cytowanego pedagoga”.

 

Więcej…

 
 

PDFDrukuj

W roku szkolnym 2017/2018 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Niwka wspólnie z Radą Rodziców przy Zespole Szkół w Łomazach dokonał zakupu dwóch kompletów strojów sportowych w rozmiarze "Junior". Komplet żeński zakupiono na początku września 2017 roku, zakup kompletu męskiego zrealizowano w czerwcu 2018 roku. Stroje mają przeznaczenie sportowe ogólne, są wykonane z materiału przeznaczonego do intensywnej eksploatacji. Wyprodukowano je w popularnych kolorach, posiadają numery lokowane na koszulkach i spodenkach, charakteryzują się widocznym logo Zespołu Szkół w Łomazach. Będą służyły naszym najstarszym reprezentacjom przez wiele lat.

Dziękujemy Radzie Rodziców przy Zespole Szkół w Łomazach za udział w finansowaniu w/w. zakupu.

Prezes Zarządu ULKS NIWKA
Marek Prokopiuk

 

PDFDrukuj

„Poloneza czas zacząć…” Bicie rekordu Polski w łomaskim parku

Jednym z przedsięwzięć upamiętniających 100 – lecie odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę  była ogólnopolska próba bicia rekordu Polski w ilości par jednocześnie tańczących poloneza. Uczniowie naszej szkoły wspólnie z rówieśnikami z ponad 200 innych miejscowości przystąpili do próby dnia 08.06.2018r. Zaprezentowali dostojnie nasz narodowy taniec do utworu z filmu „Pan Tadeusz” A. Wajdy. Wspólnie tańczono przez 7 minut i 45 s., zachowując przy tym odpowiednie kroki i figury taneczne. Nad poprawnością wykonania zadania czuwał obserwator P. Marek Prokopiuk. Tańczące pary zebrały gromkie brawa od licznie zgromadzonej publiczności składającej się z przybyłych mieszkańców, pracowników Urzędu Gminy z Wójtem Jerzym Czyżewskim na czele oraz młodzieży szkolnej. Pan Wójt podziękował Pani Marcie Bednaruk-Bańkowskiej za organizację widowiska i przygotowanie młodzieży. Zaznaczył  jednocześnie, że to niecodzienne wydarzenie ma na celu upamiętnienie 100 – letniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Czy rekord udało się pobić, dowiemy się po 15 czerwca, kiedy zostaną ogłoszone ogólnopolskie wyniki.

 

 
 

PDFDrukuj

Wyróżniamy, nagradzamy - 2017/2018

Minął kolejny rok nauki. Podobnie jak w roku ubiegłym w przedostatnim tygodniu czerwca  uczniowie łomaskiej szkoły spotkali  się na apelu podsumowującym  dokonania w różnych dziedzinach. Zanim zostaną rozdane świadectwa, a najlepszym nagrody za naukę, wyróżnieni zostali wszyscy ci, którzy zmagali się w różnych konkursach, rywalizacji sportowej oraz ci, którzy na wyróżnienie zasłużyli swoją postawą i działalnością na rzecz środowiska szkolnego.

Wręczono tytuł najlepszego czytelnika. Od wielu lat wizytówką naszej szkoły jest chór KANON. Tradycyjnie najlepsze chórzystki – spośród tegorocznych absolwentek otrzymały nagrody książkowe. Najaktywniejsi członkowie  Samorządu Uczniowskiego również zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i nagrodami książkowymi. Znaleźli się wśród nich: członkowie pocztu sztandarowego gimnazjum, przewodnicząca SU Kinga Telaczyńska, zespół redakcyjny gazetki uczniowskiej „Nowinki szkolnej rodzinki”, najaktywniejszy członek sekcji fotograficznej oraz chłopaki z sekcji nagłośnienia.

Nauczyciele poloniści rozdali nagrody laureatom „Konkursu znajomości lektur szkolnych” wyłonionym spośród uczniów klas III gimnazjum. W klasach IV SP w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przeprowadzili konkurs na najładniejszy komiks p.t. „Moja Ojczyzna – Polska”. Jego laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody w postaci maskotek ufundowanych przez organizatorów.

W dalszej części spotkania podano wyniki  konkursów i rywalizacji sportowej przeprowadzonych w naszej szkole w Dniu Promocji Zdrowia 2018. Podsumowano konkursy prozdrowotne i rywalizację kolejnej edycji Biegu po Zdrowie. Laureaci otrzymali dyplomy, upominki i medale ufundowane przez klub NIWKA. Następnie w obecności Dyrektora Zespołu Szkół w Łomazach Pani Bogumiły Wińskiej, nauczycieli i uczniów klas szóstych, siódmych i gimnazjalnych Prezes Zarządu Klubu Marek Prokopiuk omówił najważniejsze osiągnięcia sportowe w bieżącym roku szkolnym. Zwrócił on uwagę na piąte z rzędu zwycięstwo naszej szkoły we współzawodnictwie sportowym szkół powiatu bialskiego. Marek Prokopiuk przedstawił najważniejsze indywidualne i drużynowe osiągnięcia sportowe. Następnie członkowie Zarządu Klubu wspólnie z Dyrektorem Zespołu Szkól w Łomazach P. Bogumiłą Wińską wręczyli nagrody i wyróżnienia członkom klubu, którzy w bieżącym roku szkolnym odnosili największe sukcesy sportowe.

Wszystkim uhonorowanym, wyróżnionym dziękujemy, natomiast pozostałym podobnych sukcesów życzymy w przyszłym roku szkolnym. Mile i bezpiecznie spędzonych wakacji i do  zobaczenia za rok!

 
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 76