- reset +

PDFDrukuj

Spotkanie integracyjne IVB

18 października 2017 r. uczniowie klasy IVb SP wspólnie z wychowawcą, postanowili wybrać się na imprezę klasową do Lubenki. Piękna, słoneczna pogoda, miła atmosfera i wiele atrakcji pozwoliło przyjemnie spędzić popołudnie. Oprócz pieczenia kiełbasek przy ognisku, uczniowie mogli pograć w piłkarzyki i chowanego, pokopać piłkę, poskakać wzwyż oraz pofikać koziołki na materacu. Nie zabrakło słodkości, dobrej kawy i herbatki przygotowanych przez Emilkę Panasiuk i jej mamę. Zorganizowanie tak fajnego spotkania integracyjnego nie byłoby możliwe bez udziału rodziców. To oni przygotowali miejsce na ognisko, zrobili zakupy oraz czuwali nad bezpieczeństwem rozbawionej dziatwy. Dziękujemy serdecznie państwu Urszuli i Robertowi Panasiukom, pani Justynie Tykałowicz i panu Markowi Kurianowiczowi za zaangażowanie i poświęcony nam czas.

D. Jeruzalska

 

PDFDrukuj

Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 13 października w naszej szkole odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w której wzięli udział nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie Zespołu Szkół w Łomazach oraz Szkoły Podstawowej w Huszczy. W tym szczególnym dniu swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: Wójt Gminy Łomazy – Pan Jerzy Czyżewski, Przewodnicząca Rady Gminy Łomazy- Pani Małgorzata Derlukiewicz, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Łomazy – Pan Andrzej Wiński, Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Gminy Łomazy – Pani Elżbieta Moszkowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Huszczy Pani Dorota Pawłowska wraz z nauczycielami, Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Pani Renata Krasuska-Adamiak, Sekretarz RR i jednocześnie Inspektor ds. oświaty Urzędu Gminy Łomazy Pani Anna Marcinuk, Proboszcz parafii pw Św. Jozafata w Korczówce ks. Mariusz Czyżak, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury- Pan Ryszard Bielecki, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Pani Agata Chwalewska, Redaktor Łomaskich Stron- Pan Stanisław Hryniewicz oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi.

Całą uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandarów oraz odśpiewaniem Hymnu Narodowego.

Po powitaniu gości, Pani Dyrektor Bogumiła Wińska oddała głos Dyrektor Szkoły Podstawowej w Huszczy Pani Dorocie Pawłowskiej, która podziękowała za trudną i ważną pracę w procesie edukacji oraz życzyła wytrwałości i zapału potrzebnego do owocnego przekazywania wiedzy i wartości młodemu pokoleniu.

Następnie zabrała głos Pani Dyrektor Bogumiła Wińska kierując do zebranych słowa ukazujące wartość edukacji w dzisiejszym świecie. W swoim przemówieniu zaznaczyła, że szkoła jest społecznością, w której kształtowane są ludzkie postawy i charaktery, miejscem gdzie młody człowiek uczy się obowiązkowości i współpracy. Pani Dyrektor podkreśliła rolę pedagogów, cytując słowa księdza Józefa Tischnera: „Wychowują jedynie ci, którzy mają nadzieję”, ale w procesie tym wskazała również na wagę postawy ucznia kształtującego własną osobowość. Kierując słowa do całej społeczności szkolnej wskazała potrzebę dbania o pozytywne i twórcze relacje, ponieważ atmosfera wzajemnej otwartości i zaufania sprzyja owocnej pracy, a co z tym idzie, osiąganiu zamierzonych celów dydaktycznych. Swoją wypowiedź Pani Dyrektor zakończyła podziękowaniami skierowanymi w stronę nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły oraz Pań zajmującym się sprawami oświaty z ramienia samorządu.

Tradycją stało się, że z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznawane są nauczycielom i pracownikom szkoły nagrody Wójta Gminy i dyrektora. Nauczyciele naszej szkoły zostali wyróżnieni także przez Kuratorium Oświaty: Nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty otrzymał Pan Marek Prokopiuk a Medale za długoletnią służbę otrzymały: Pani Anna Łojewska – złoty medal, Pani Dorota Nazarewicz oraz Pani Beata Piotrowska – srebrny medal.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Łomazy Pan Jerzy Czyżewski, który złożył wszystkim życzenia i waz z przedstawicielami Rady Gminy wręczył nauczycielom oraz pracownikom szkoły kwiaty. Nagrodę Wójta Gminy Łomazy otrzymały: Pani Dyrektor Bogumiła Wińska, Pani Dyrektor Dorota Pawłowska, Pani Dorota Biesiada oraz Pani Barbara Hołownia.

Następnie Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Huszczy Dorota Pawłowska wręczyła nagrody i podziękowania nauczycielom i pracownikom pracującym w tejże szkole. Nagrodę otrzymali: Pani Bożena Habieda, Pani Renata Dzyr, Pani Bożena Karpiuk, Pani Danuta Nazarewicz, Pani Joanna Kowalik, Pan Stanisław Moszkowski.

Nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół w Łomach za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymały nauczycielki: Pani Alina Lewczuk, Pani Marzena Chotkowska, Pani Dorota Derlukiewicz, Pani Elżbieta Derlukiewicz-Rusek, Pani Anna Filipiuk, Pani Barbara Ignatowska, Pani Dorota Jeruzalska, Pani Izabela Marczewska, Pani Elżbieta Nazarewicz, Pani Agnieszka Panasiuk, Pani Beata Piotrowska, Pani Elżbieta Szczęsna, Pani Iwona Szepeta, Pani Krystyna Szydłowska oraz Pani Anna Ziętecka.

Nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół w Łomach za sumienną i rzetelną pracę otrzymali pracownicy szkoły: Pani Marta Bańkowska, Pan Witold Bujwid, Pan Tomasz Doluk, Pani Małgorzata Dżyg, Pani Elżbieta Gierczuk, Pani Urszula Jarocka, Pani Beata Juszczak, Pani Zofia Kowieska, Pani Teresa Łukaszuk, Pani Zofia Maksymiuk, Pani Urszula Musiejuk, Pani Ewa Stanilewicz, Pani Barbara Szudejko , Marta Szudejko, Pani Iwona Śnitko, Pani Kamila Telaczyńska, Pani Małgorzata Telaczyńska, Pani Celina Tur, Pan Dariusz Uściński, Pani Maria Welo, Pani Malgorzata Zadrożna.

Na uroczystość przybyła Pani Anna Filipiuk, która przebywała na zwolnieniu lekarskim. Nauczyciele podziękowali jej za pełnienie funkcji dyrektora przez ostatnie 5 lat. Pani Filipiuk w kilku słowach wyraziła wdzięczność i podsumowała swoją pracę w łomaskiej szkole.

Podczas uroczystości odbyło się ślubowanie nauczycieli, którzy w tym roku uzyskali stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego, Pani Anny Telaczyńskej oraz Pani Izabeli Marczewskej.

Po części oficjalnej na scenę wkroczyli uczniowie i przedszkolaki. Występy rozpoczęły się polonezem dzieci przedszkolnych, przygotowanych pod kierunkiem Pani Barbary Ignatowskiej, Pani Krystyny Szydłowskiej oraz Pani Anny Zydlewskiej. Następnie, uczniowie przygotowani pod kierunkiem Pani Elżbiety Bieleckiej, Pani Agnieszki Tremeskiej, Pana Grzegorza Kulickiego oraz Pana Pawła Tokarskiego, piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym.

Uroczystość zakończyła się odświętnym obiadem.

 

PDFDrukuj

Wojewódzki Dzień Edukacji Narodowej w Radzyniu Podlaskim

Decyzją Kurator Oświaty Teresy Misiuk, Wojewódzkie Obchody Dnia Edukacji Narodowej dla powiatów: radzyńskiego, bialskiego i parczewskiego odbyły się we wtorek 17 października w Szkole Podstawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim.

Lubelska Kurator Oświaty Teresa Misiuk uroczyście odznaczyła nauczycieli Krzyżami Zasługi, Medalami za Długoletnią Służbę, Medalami Komisji Edukacji Narodowej oraz osoby wyróżnione nagrodami Ministra Edukacji Narodowej i Lubelskiego Kuratora Oświaty na uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. W sumie odznaczono 93 osoby. Podczas uroczystości uczniowie dziękowali swoim nauczycielom za trud włożony w edukację. Wręczanie odznaczeń przeplatano występami artystycznymi dzieci z radzyńskich szkół.
Wśród odznaczonych znaleźli się również nauczyciele Zespołu Szkół w Łomazach.

Postanowieniem Prezydenta RP Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczona została     P. Anna Łojewska, Medalem Srebrnym – P. Dorota Nazarewicz i P. Beata Piotrowska. Pan Marek Prokopiuk otrzymał nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty.


Więcej zdjęć można zobaczyć tutaj

 
 

PDFDrukuj

Nagrody od Fundacji RECAL!

Zespół Szkół w Łomazach za swoją działalność ekologiczną prowadzoną w ramach XXI edycji Programu „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe” w roku szkolnym 2016/2017 otrzymał  dwie wyjątkowe nagrody w postaci zaproszeń na Zieloną Szkołę Fundacji RECAL.

Gimnazjum im. Unitów Podlaskich jako jedna z pięciu placówek w Polsce, zostało nagrodzone wyjazdem na Zieloną Szkołę do Niemiec i Holandii w dniach 02-06 października 2017 r. Program „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe” w gimnazjum koordynowała p. Elżbieta Derlukiewicz-Rusek, nauczyciel biologii. Najaktywniejsi uczniowie wraz z koordynatorem mieli możliwość praktycznej prezentacji drogi życia aluminiowej puszki od produkcji do recyklingu. Wiele atrakcji dostarczyła wizyta w parku rozrywki Phantasialand w Niemczech oraz zwiedzanie wspaniałej katedry w Kolonii czy też przepięknego miasta Leuven w Holandii.

Kilka dni wcześniej, od 27 do 29 września z wyjazdu na Zieloną Szkołę do Centralnego Ośrodka Sportu- Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale cieszyli się uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki. Koordynatorem Programu „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe” w podstawówce była p. Dorota Jeruzalska, nauczyciel przyrody. Uczestnicy wyjazdu mieli również możliwość śledzenia drogi życia aluminiowej puszki po napojach. W Radomsku zwiedzili fabrykę Ardagh Metal Beverage, produkującą puszki oraz Centrum Recyklingu- Recan a w Michrowie odwiedzili zakłady Pepsico, produkujące napoje takie jak: Pepsi czy 7 Up. Wiele wrażeń dostarczyło również zwiedzanie Rezerwatu Przyrody „Niebieskie Źródła” w Tomaszowie Mazowieckim oraz pobyt w parku linowym w Spale.

Aktywną edukację oraz wszystkie dodatkowe atrakcje krajoznawcze zapewniła Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL z Warszawy- sponsor obu wyjazdów.

Koordynatorzy: Elżbieta Derlukiewicz- Rusek i Dorota Jeruzalska

szkoła podstawowa

gimnazjum


 

PDFDrukuj

I GMINNY TURNIEJ WIEDZY O TADEUSZU KOŚCIUSZCE

10 października 2017r. w naszej szkole odbył się  I Gminny turniej wiedzy o Tadeuszu Kościuszce skierowany do uczniów klas 4 -7 z naszej gminy. Patronat honorowy nad konkursem objął Wójt Gminy Łomazy- Pan Jerzy Czyżewski.  Do konkursu przystąpiło 15 uczniów.

Więcej…

 
 

PDFDrukuj

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI W ZESPOLE SZKÓŁ W ŁOMAZACH

29 września 2017 roku po raz siódmy, a w naszej szkole po raz pierwszy pod patronatem wmtday przeprowadzono akcję Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

Chętni uczniowie klas szóstych i piątych Szkoły Podstawowej w trzyosobowych komisjach egzaminacyjnych sprawdzali „tabliczkową wiedzę” przede wszystkim swoich koleżanek i kolegów, ale także nauczycieli, pracowników obsługi i rodziców. Najmniej chętnie sprawdzianowi poddawali się uczniowie  klas gimnazjalnych.

Zarówno egzaminowani jak i egzaminujący bardzo przeżywali całe wydarzenie. Uczniowie byli zaskoczeni bardzo dobrą znajomością tabliczki mnożenia przez nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Okazało się, że jest to umiejętność bardzo przydatna w życiu

Koordynator szkolny:

Danuta Michalczuk

 
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 57