- reset +

PDFDrukuj

Nagrody i podziękowania dla Zespołu Szkół w Łomazach

Zacznijmy od najważniejszych….

Dnia 18 grudnia w Miedzyrzecu Podlaskim odbyła się uroczystość, w trakcie której podsumowano Rok Niepodległości w Powiecie Bialskim. W obecności zacnych gości, wśród których byli między innymi: wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, w imieniu Lubelskiego Kuratora Oświaty – starszy wizytator Marek Żelisko. Starosta Bialski Mariusz Filipiuk podziękował instytucjom i ludziom dobrej woli za zaangażowanie i podjęcie trudu organizacyjnego związanego z przeprowadzeniem przedsięwzięć w ramach Roku Niepodległości w Powiecie Bialskim. Na uroczystość zaproszeni zostali przedstawiciele naszej szkoły. Na ręce dyrektora Zespołu Szkół w Łomazach Bogumiły Wińskiej przekazano podziękowania 21 nauczycielom, którzy aktywnie przyczynili się do uczczenia 100-lecia niepodległości na terenie naszej szkoły i miejscowości.

W ramach akcji pod patronatem MEN „Rekord dla Niepodległej” za wspólne odśpiewanie dnia 09.11. 2018r. o godz. 11: 11 hymnu narodowego nasza szkoła otrzymała pamiątkowy dyplom z podziękowaniami.

Szkoła otrzymała również certyfikat potwierdzający przystąpienie do ogólnopolskiej próby bicia rekordu Polski w ilości par jednocześnie tańczących poloneza. Uczniowie naszej szkoły wspólnie z rówieśnikami z ponad 200 innych miejscowości dokonali tego dnia 08.06.2018r. Taniec trwał 7 minut i 45 s. Byliśmy jedyną szkołą w powiecie bialskim, która przystąpiła do akcji i otrzymała certyfikat.

Pod koniec listopada w Starostwie Powiatowym odbył się Finał XI edycji konkursu „Czysta Ziemia”. Konkurs ten stał się tradycją powiatu bialskiego. Służy rozpowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży właściwej postawy ekologicznej, szczególnie wobec problemu ochrony powierzchni Ziemi i najbliższego otoczenia przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi. W ramach konkursu uczestnicy podejmowali działania w zakresie edukacji ekologicznej. Laureatom nagrody wręczali starosta bialski Mariusz Filipiuk, wicestarosta Janusz Skólimowski, a także radni powiatu bialskiego. Nasza szkoła znalazła się wśród nagrodzonych. Oprócz podziękowań otrzymaliśmy nagrodę rzeczową w postaci radiomagnetofonu i pendriva, natomiast jedna z uczennic wyróżnienie i grę planszową.

 

PDFDrukuj

„Jasełka” – tym razem na wesoło

W piątek 21 grudnia w Zespole Szkół w Łomazach członkowie Łomaskiego Stowarzyszenia Rozwoju  zaprezentowali „Jasełka na wesoło”. To już kolejny spektakl przygotowany przez „ aktorów” – członków stowarzyszenia. Do obejrzenia widowiska oprócz uczniów tutejszej szkoły zaproszeni zostali goście. Dyrektor szkoły Bogumiła Wińska przywitała między innymi: wójta Gminy Łomazy Jerzego Czyżewskiego, przewodniczącego Rady Gminy Łomazy Andrzeja Wińskiego, wiceprzewodniczącego  Rady Gminy Łomazy Ireneusza Korszenia, przewodniczącą Rady Rodziców Annę Marciniuk,  wiceprzewodniczącą Rady Rodziców Renatę Krasuską Adamiak, prezesa Gminnej Spółdzielni Łomazy Tadeusza Bańkowskiego, radną  Gminy Łomazy Beatę Jarocką oraz radnego Mateusza Frączka, Mariana  Serheja sołtysa wsi Łomazy, przybyłych rodziców, dzieci i młodzież. Po raz pierwszy na takiej uroczystości goszczono nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej w Huszczy z Panią Dyrektor Dorotą Pawłowską na czele.

Widzowie mogli przekonać się, jakie talenty drzemią w osobach znanych nam, ale z zupełnie innej strony. Tak na przykład Pan Andrzej Wiński okazał się być „naczelnym królem” karawany zmierzającej do narodzonego Jezusa. Sołtys wsi Pan Marian Serhej doskonale spełnił się do roli Heroda, który w końcu i tak musiał ulec Śmierci. Przewodnicząca Rady Rodziców wcieliła się w rolę Dziablicy, natomiast wiceprzewodnicząca grała „wykwalifikowaną pomocą domową” króla Heroda. Przez scenę przewinęło się mnóstwo postaci i każda z całą pewnością zasłużyła na pochwałę. Mimo, że spektakl zrealizowany był w zabawnej konwencji, nie zabrakło duchowej wymowy i przesłania, jakie powinno płynąć ze Świąt Bożego Narodzenia. Artyści zebrali ogromne brawa. Na uwagę zasługiwały też kostiumy aktorów i bogata scenografia.

Udany występ wprowadził wszystkich w świąteczny nastrój. Wójt Gminy Łomazy zabierając po „Jasełkach” głos podziękował tym wszystkim, którzy wzięli udział w przygotowaniu tak udanego przedstawienia. Zaś zebranym złożył życzenia, życzył radości i wiary, że nowonarodzony Chrystus będzie obdarowywał nas łaskami.

Spotkanie w tak licznym gronie stało się doskonałą okazją do podsumowania konkursów bożonarodzeniowych. Wręczono nagrody i upominki w X Konkursie na Najpiękniejszą szopkę. Należy zaznaczyć, że w konkursie brało udział 70 szopek, które wykonały dzieci przy znacznej pomocy swoich rodziców, co było głównym celem konkursu. Wspólnie spędzony przez dzieci i rodziców przedświąteczny czas z pewnościa na długo pozostanie w pamięci.

Słowa podziękowania skierowane zostały do licznego grona sponsorów, dzięki którym uczestnicy dostali nagrody i  słodkie upominki. W tym gronie znaleźli się: Rada Rodziców z Przewodniczącą Anną Marciniuk , Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”  w Łomazach na czele z Prezesem Tadeuszem Bańkowskim, Państwo Anna i Zbigniew Gołosiowie, Pani Monika Jaroszuk z Green Infrastruktura Sp. z o.o. oraz Pan Paweł Tokarski - Usługi Muzyczne. Podsumowano także konkurs na Najładniejszą kartkę świąteczną.

Na zakończenie kolędy zaśpiewał chór szkolny, a Pani Dyrektor przekazała od siebie świąteczne życzenia, zwracając się tymi słowami: „Oby Bóg zawsze mieszkał w Twoim domu, obyś doznał Jego miłości ogromu. By Cię strzegły Aniołów zastępy, obyś dostał piękne prezenty”.

 

PDFDrukuj

Spotkanie jasełkowe "Kolęda na ziemi"

Święta Bożego Narodzenia to czas radości, zadumy, ciepłych, rodzinnych spotkań oraz czas związany z tradycjami. Jedną z nich są Jasełka, czyli widowisko, którego tematem jest historia narodzenia Pana Jezusa. Aby wprowadzić swoich bliskich i zaproszonych gości w świąteczny nastrój przedszkolaki przygotowały przedstawienie „Kolęda na ziemi”.
Głównym celem tej uroczystości było wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, rozwijanie indywidualnych predyspozycji i uzdolnień aktorskich dzieci oraz nabywanie odwagi, śmiałości podczas występów przed publicznością.
Przedstawienie było wyjątkowe. Mali aktorzy, we wspaniałych strojach przygotowanych przez rodziców, prezentowali się doskonale. Nasi artyści interpretowali w sposób aktorski swoje role, śpiewali kolędy. Dziewczynki z grupy czterolatków zaprezentowały się w układzie tanecznym „Kołysanka dla Jezuska”. Występy przedszkolaków wprawiły zaproszonych gości w prawdziwie świąteczny nastrój i uświadomiły, dlaczego co roku, z niecierpliwością czekamy właśnie na te święta.

Po części artystycznej Pani dyrektor Bogumiła Wińska pogratulowała dzieciom pięknego występu, nauczycielom podziękowała za przygotowanie uroczystości. Złożyła wszystkim świąteczne życzenia.

Nie zabrakło słodkiego upominku – cukierków i czekoladowych Mikołajów oraz życzeń od Przewodniczącego Rady Gminy pana Andrzeja Wińskiego oraz pani Anny Marciniuk Przewodniczącej Rady Rodziców.

Kultywowanie  takich  tradycji  jest  dla  dzieci  szczególnie  ważne.  Kiedyś  one  zastąpią  nas – dorosłych  w  przekazywaniu  tej  tradycji, do  której  jesteśmy  bardzo  przywiązani    
i  co  stanowi  dla  nas  niezaprzeczalną  wartość.  Takie  podniosłe  chwile  nie  tylko  utrwalają  dzieciom  znajomość  zwyczajów  świątecznych  lecz  również  wzmacniają  serdeczne  relacje  między  nimi.

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie Państwu spokój i radość.
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia
żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje Państwa
pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia
życzy dyrekcja, nauczyciele i wychowankowie
przedszkola 
 

PDFDrukuj

W dniach 12-16 listopada 2018 r. Zespół Szkół w Łomazach, po raz szósty wziął udział w realizacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week). To największe na świecie wydarzenie mające na celu promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, w którym uczestniczy ponad 120 krajów.

Jednym z ważnych elementów ŚTP jest projekt "Otwarta firma - poznajemy zawody i przedsiębiorstwa w naszej okolicy". Koordynatorem przedsięwzięcia w Zespole Szkół w Łomazach były Monika Trochonowicz i Ewa Propokiuk. W trakcie tego Tygodnia uczniowie Zespołu Szkół w Łomazach wraz z wychowawcami uczestniczyli w wycieczkach do wybranych, partnerskich przedsiębiorstw lub instytucji. Podczas wizyty uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zadaniami danego przedsiębiorstwa i ze specyfiką wykonywanych tam zawodów. Uczniowie mieli szansę na weryfikację swoich wyobrażeń o zawodach oraz na zebranie informacji o rzeczywistych warunkach ich wykonywania. Była to także możliwość, aby przybliżyć im przedsiębiorczość jako wartościową postawę życiową.

Nasze dotychczasowe wysiłki zostały docenione. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach otrzymała już pięć statuetek za aktywną działalność w projekcie w latach:  2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

W tegorocznej edycji projektu „Otwarta firma” uczestniczyło około 350 uczniów szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych. Gościliśmy w 9 przedsiębiorstwach i instytucjach.

Szczególne podziękowania składamy:

DACH-SERWIS Mariusz Karpowicz w Łomazach

FELGI EXPERT Cezary Kaczanowicz

Kwiaciarnia JUST-DEKOR w Łomazach

Piekarni mechanicznej GS Samopomoc Chłopska w  Łomazach

Poczcie Polskiej S.A. Urząd Pocztowy w Łomazach

Sklep Pasmanteria w Łomazach

SLAWEX Spółka z o.o. Sklep Nr 21 w Łomazach

Usługi Fryzjerskie Anna Lewkowicz

Zakładowi Fryzjersko-Kosmetycznemu „Ewa” w Łomazach

Zapraszamy do współpracy oraz aktywnego udziału w kolejnych edycjach projektu.

 

PDFDrukuj

Noc z duchami w bibliotece

Nic nie wystraszy naszych piątoklasistów. Niestraszne im ani duchy, ani czarownice, ani pająki, ani Biała Dama. Podczas siódmej już Nocy w Bibliotece  (8- 9 grudnia) uczniowie wygrali z czarnymi mocami. Konkurencje, w jakich się zmagali to między innymi zespołowe układanie hymnu i godła, zabawy z czarodziejską miotłą, rebusy, owijanie kapitanów drużyn na kształt mumii, rozwiązywanie plakatowej krzyżówki (zadanie szczególnie ryzykowne ze względu na możliwość spotkania z duchami w ciemnych czeluściach sal lekcyjnych), poszukiwanie skarbu, na którego trop można było wpaść tylko po rozwiązywaniu zagadki napisanej alfabetem Morse'a.

Emocji, które nie pozwoliły zasnąć przez całą noc, jak zwykle nie brakowało.

Możemy ogłosić, że wszyscy uczniowie piątych klas, którzy wzięli udział w imprezie, są prawdziwymi Pogromcami Duchów, co potwierdzamy przyznanymi im Certyfikatami.

Panie bibliotekarki dziękują Dyrekcji szkoły za umożliwienie zorganizowania przedsięwzięcia, pani Agnieszce Garbatiuk za przygotowanie dekoracji i pomoc w organizacji Nocy, jak również państwu: Elżbiecie Derlukiewicz-Rusek, Pawłowi Tokarskiemu, Annie Marciniuk, Iwonie Śnitko i Zofii Kowieskiej za opiekę i wcielenie się w role duchów oraz pani Barbarze Tereszczuk za wsparcie materialne.

Uczestnikom Nocy z Duchami dziękujemy za miłą i bezpieczną zabawę.

 
 

PDFDrukuj

Dnia 7 grudnia 2018 r. w hali sportowej naszej szkoły już po raz VIII odbył się Mikołajkowy Turniej Sportowy dla uczniów klas 1–3. Reprezentanci wszystkich klas z dużym zaangażowaniem brali udział w różnych konkurencjach, m.in. takich jak: rzuty do celu, pokonywanie toru przeszkód, wyścigi z workami „prezentów”, jazda „saniami” (na workach lub kocykach), bitwa na papierowe śnieżki, przesuwanie woreczków szczotką, bieg slalomem i wiele innych. Zgodnie z mottem olimpijskim, które głosi, że „Trzeba wiele, aby wygrać, ale trzeba jeszcze więcej, aby umieć przegrać” wszyscy starali się dać z siebie maksimum,  ale tak naprawdę  liczyła się przede wszystkim wspaniała atmosfera i świetna zabawa, o czym świadczyły uśmiechnięte buzie uczestników. Po zakończeniu turnieju zawodnicy otrzymali dyplomy okolicznościowe oraz słodkości.

Serdecznie dziękujemy sponsorom: Radzie Rodziców, p. Markowi Prokopiukowi – prezesowi Zarządu Ludowego Klubu Sportowego „Niwka” w Łomazach i p. Tadeuszowi Bańkowskiemu – prezesowi Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Łomazach.

 
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 83