- reset +

PDFDrukuj

Inauguracja nowego roku szkolnego 2019/2020

Po wygaśnięciu ostatnich klas gimnazjalnych Zespół Szkół w Łomazach przyjął nazwę Zespołu Placówek Oświatowych. Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach miała miejsce 2 września. Poprzedziła ją uroczysta msza święta. W trakcie kazania usłyszeliśmy, wiele ciepłych słów i życzeń kierowanych do dyrekcji, nauczycieli, rodziców i dzieci. Znamienne były słowa, że gdy nauczymy się kochać ludzi, wtedy nauczymy się kochać Pana Boga. Uroczystą akademię rozpoczęli tegoroczni pierwszoklasiści prezentując się tańcząc poloneza, po czym  dyrektor Bogumiła Wińska powitała zebranych gości: wójta Gminy Łomazy Jerzego Czyżewskiego, proboszcza tutejszej parafii ks. Kanonika Adama Kameckiego, wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łomazy Ireneusza Korszenia, przewodniczącą Komisji Oświaty Rady Gminy Łomazy Elżbietę Moszkowską, wiceprzewodniczącą Rady Rodziców Renatę Adamiak-Krasuską, wikariusza parafii w Łomazach ks. Kamila Wasilewskiego, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Agatę Chwalewską, prezesa Gminnej Spółdzielni w Łomazach Tadeusza Bańkowskiego, przybyłych radnych Gminy Łomazy: Elżbietę Bańkowską, Rafała Cybulskiego, Grzegorza Wysockiego, przybyłych Przyjaciół Szkoły: Monikę Jaroszuk, Agnieszkę Sobechowicz, Barbarę Tereszczuk i Zbigniewa Gołoś, oraz przedstawiciela Radia Biper Gwalberta Krzewickiego, wszystkich zebranych rodziców, uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły. W dalszej kolejności swojego wystąpienia Pani dyrektor zwróciła uwagę na to, że tylko dzięki dobrej współpracy pomiędzy rodzicami, nauczycielami i dyrekcją możliwe jest realizowanie tak trudnego zadania jakim jest wychowanie dziecka. Podkreślając ważność takich relacji przywołała słowa Jana Pawła II, który powiedział: „W rodzinie i w szkole nie może zabraknąć wychowania dla szacunku, dla życia, dla dobra i piękna.”  Początek roku szkolnego zawsze zbiega się z rocznicą wybuchu II wojny światowej. W tym roku szczególnej, bo już 80. Z tej okazji młodzież podczas akademii przedstawiła najważniejsze okoliczności wybuchu II wojny światowej oraz jej tragiczne konsekwencje i skutki. Z przejęciem zaprezentowano najpiękniejsze wiersze K.I. Gałczyńskiego, A. Asnyka i J. Romockiego. Pani dyrektor Bogumiła Wińska kończąc uroczystą akademię dodatkowo podkreśliła tragizm obu wojen światowych oraz płynącą dla nas wszystkich lekcję z doświadczenia ludzi z tamtych czasów, przytaczając słowa Józefa Piłsudskiego: „Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje, na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” Wójt Jerzy Czyżewski w pierwszych słowach swojego przemówienia również odniósł się do okrucieństwa wojny oraz do bohaterstwa wielu Polaków. W dalszej części przedstawił stan liczebny uczniów naszej szkoły oraz poczynione i realizowane projekty, a najważniejszym i największym z nich, po otrzymaniu ponad milionowego dofinansowania jest rozpoczęcie przygotowania infrastruktury szkoły do mającego się otworzyć  „Klubu malucha” - żłobka dla dzieci do lat 3. Niezwykle ważnym momentem uroczystości były podziękowania obu Pań dyrektor: Bogumiły Wińskiej i Doroty Biesiady złożone na ręce Pani wicedyrektor Aliny Lewczuk, która z rokiem szkolnym 2018/2019 zakończyła swoją długoletnia pracę zawodowa w szkole w Łomazach. W swoim pięknym przemówieniu podkreśliła to, jak mocno związana była i jest z tutejszą szkołą. Poświęciła jej w sumie czterdzieści osiem lat swojego życia. Pani wicedyrektor wspomniała, że tak jak Ona również Jej dziadkowie, rodzice oraz dzieci  są jej absolwentami, że gdy, pracowała to zawsze z oddaniem i z powołania. Dodała również, że zawodowo jest spełniona, a przejście na emeryturę pozwoli Jej realizować się na innych płaszczyznach, bo jak stwierdziła człowiek powinien rozwijać się na każdym etapie swojego życia. My nauczyciele, rodzice i uczniowie zawsze będziemy pamiętać całkowite zaangażowanie Pani wicedyrektor w życie szkoły, Jej pełną gotowość niesienia pomocy, niezwykłą życzliwość, serdeczność i skromność Przy tej okazji życzymy Pani wicedyrektor Alinie Lewczuk realizacji swoich prywatnych planów i zamierzeń, które na pewno do tej pory zawsze ustępowały pierwszeństwa sprawom zawodowym.

 

PDFDrukuj

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

19 czerwca 2019r.

„Będę tęsknić, gdy opuszczę

mury szkoły ulubionej!

Wspomnieniami będę wracać do tych chwil niezapomnianych”.

Zakończenie roku szkolnego 2018/19 w Zespole Szkół w Łomazach rozpoczęło się  tradycyjnie mszą św. w kościele p.w. Św. Piotra i Pawła. Uroczystości szkolne otworzyli absolwenci tańcząc poloneza, pod kierunkiem P. Marty Bednaruk – Bańkowskiej.

Pani dyrektor Bogumiła Wińska powitała wszystkich gości, rodziców, pracowników i uczniów, kierując do nich słowa: „Mam wrażenie, jakbyśmy dopiero wczoraj spotkali się na inauguracji roku szkolnego, a tymczasem to już jego zakończenie. Za nami  kolejny okres wytężonej pracy, czas wielu doświadczeń i przeżyć, osobistych sukcesów…”

Na uroczystości byli obecni: p. Jerzy Czyżewski – wójt gminy Łomazy, ks. kanonik Adam Kamecki, p. Andrzej Wiński – przewodniczący Rady Gminy Łomazy, p. Marek Uściński – radny powiatu, kierownik Terenowej Placówki KRUS w Białej Podlaskiej, p. Ireneusz Korszeń – wiceprzewodniczący Rady Gminy Łomazy, p. Elżbieta Moszkowska – przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Gminy Łomazy, radni Gminy Łomazy: p. Beata Głowacka, p. Elżbieta Bańkowska, p. Grzegorz Wysocki,  p. Anna Marciniuk – przewodnicząca Rady Rodziców, p. Renata Adamiak – Krasuska – w-ce przewodnicząca Rady Rodziców, ks. Kamil Wasilewski – wikariusz parafii Łomazy, p. Ryszard Bielecki – Dyrektor GOK w Łomazach, p. Agata Chwalewska – Dyrektor GPB w Łomazach, p. Krzysztof Łojewski – prezes BS Łomazy, p. Roman Stanilewicz – komendant Gminny OSP Łomazy, p. Grzegorz Tereszczuk – prezes OSP Łomazy, p. Tadeusz Bańkowski – prezes GS Łomazy, p. Gwalbert Krzewicki – redaktor Radia Biper.

Więcej…

 

PDFDrukuj

Informujemy, iż w dniach 2-15 lipca

boisko ORLIK będzie NIECZYNNE

(urlop animatora)

GODZINY OTWARCIA ORLIKA OD 25.06.2019 DO 31.08.2019 R.

PONIEDZIAŁEK 

ZAMKNIĘTE   

WTOREK

14:00-22:00

ŚRODA

12:00-20:00

CZWARTEK

12:00-20:00

PIĄTEK

14:00-22:00

SOBOTA

10:00-18:00

NIEDZIELA

ZAMKNIĘTE

IMPREZY I RYWALICACJA SPORTOWA NA BOISKACH ORLIK 2019

20.07.2019r.- Turniej tenisa ziemnego o Puchar Wójta Gminy Łomazy.

Cel imprezy: Promowanie aktywnego spędzania wolego czasu. Zachęcenie społeczności do zdrowego trybu życia.

27.07.2019r. Rodziny Rajd Rowerowy. Trasa rajdu będzie prowadzić przez miejscowości w gminie Łomazy.

Cel imprezy: impreza ma promować zdrowy tryb życia i ma prowadzić do wzmocnienia więzi międzypokoleniowych. Na koniec rajdu będzie zorganizowane ognisko.

10.08.2019r.- Turniej Streetball(koszykówka) dzikich drużyn.

Cel turnieju: Promowanie zdrowego trybu życia. Nauka i doskonalenie budowania małych drużyn.

17.08.2019- „Zawody dla prawdziwych twardzieli”-tor przeszkód dla dzieci w wieku 7-10 lat

Cel zawodów: Promowanie zdrowego trybu życia. Zachęcenie do uprawiania sportu.

24.08.2019r.- Turniej Piłki Nożnej dla osób w wieku 15-18 lat.

Cel turnieju: Zachęcenie młodzieży do aktywnego spędzania dni wolnych od nauki. Polepszenie relacji między rówieśnikami.

 
 

PDFDrukuj

W celu podniesienia wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznych zachowań oraz zapobiegania sytuacjom zagrażającym życiu w dniu 07.06.2019r. odbyło się spotkanie z przedstawicielem Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomazach  - panem Andrzejem Wińskim.  Wzięli w nim udział uczniowie klas I-III szkoły podstawowej i dzieci z przedszkola. Strażak przybliżył dzieciom, na czym polega jego praca, jakie ma zadania  i przekazał cenne wskazówki, jak bezpiecznie zachować się w czasie burzy, wypadku, czy pożaru. Zademonstrował osobisty sprzęt strażaka biorącego udział w akcji ratowniczej. Okazało się, że praca strażaków nie ogranicza się wyłącznie do gaszenia pożarów. Straż pożarna pomaga ludziom podczas wypadków samochodowych i powodzi oraz prowadzi wiele innych działań, które służą ludziom i ich bezpieczeństwu. Dzieci dowiedziały się, jakie  predyspozycje  powinien  posiadać  kandydat  na  strażaka i że  praca w tym zawodzie  jest  ciężka  i  trudna, a czasami  bardzo  niebezpieczna. Utrwaliły numery alarmowe 998 i 112 oraz usłyszały, w jakich okolicznościach należy wezwać straż pożarną. W końcowej części spotkania zadawały pytania, na które nasz gość chętnie odpowiadał. Teraz dzieci już wiedzą, że strażak to jeden z najbardziej odpowiedzialnych zawodów, a osobiste spotkanie z nim
z pewnością przyczyni się do tego, że zdobyta wiedza na długo pozostanie w ich pamięci. Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze, za co bardzo dziękujemy.

 

 

PDFDrukuj

CUDOWNYCH RODZICÓW MAM

Pod takim hasłem w dniu 27 maja 2019r. odbyła się piękna uroczystość dla rodziców z okazji Dnia Matki i przypadającego w  czerwcu Dnia Taty. Aby uczcić oba te święta przygotowano bogaty program artystyczny. Na początek  dziewczynki z klas I szkoły podstawowej zaprezentowały układ taneczny, przygotowany pod kierunkiem p. Elżbiety Bieleckiej i p. Agnieszki Panasiuk.

Następnie dzieci z klas II wystąpiły z barwnym przedstawieniem pt. „Bajkowy pociąg”

przygotowanym pod okiem p. Anny Zięteckiej, p. Małgorzaty Rogoźnickiej i p. Wiesławy Kobrzyńskiej.

Kolejnym punktem uroczystości był program artystyczny w wykonaniu uczniów klas IV - VIII i wychowanki przedszkola według autorskiego scenariusza  p. Anny Filipiuk i p. Elżbiety Nazarewicz.

Prowadzący uroczystość Maciej Golba podkreślił, że z rodzicami związane są najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa – pierwsze radości, zabawy, marzenia i tęsknoty. Rodzice ofiarowali nam najpiękniejszy dar – życie.  Dlatego należą im się z serca płynące podziękowania i najlepsze życzenia wyrażone w wierszach i piosenkach. Odświętnie ubrane dzieci dziękowały „za miłość, troskę i oddanie, bajek na dobranoc czytanie, za plaster na rozbitym kolanie i świeże bułeczki na śniadanie”, za wybaczanie i odkrywanie każdej z przebytych dróg.

Szczególnie ciepłe słowa mali artyści kierowali  do swoich mam,  ponieważ MATKA jest synonimem miłości i dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia, wierności i przywiązania, przyjaźni i wiary w to,  co piękne i szlachetne.  „To serce matki wszystko zrozumie i wszystko wybaczy, wraz z tobą śmieje się, wraz z tobą płacze”. Chociaż mama jest często spracowana i zmęczona, objuczona zakupami i wciąż zagoniona, czasami smutna z powodu kłopotów z dziećmi ale mimo wszystko zawsze uśmiechnięta i radosna,  dumna ze swego macierzyństwa. Dlatego do mam kierowane były słowa przeprosin i przyrzeczenia, że to co złego „nigdy nie powróci”, a także najszczersze podziękowania  i najpiękniejsze kwiaty. Mała Nadia Nazarewicz z przedszkola „wymalowała na laurce czerwone serduszko” i życzyła mamom sto lat albo dłużej w szczęściu i zdrowiu. Ujmujące za serce teksty wierszy i piosenek we wspaniałym wykonaniu Patrycji Chwedaczuk, Maćka Golby, Darii Głowackiej, Amelii Wołosowicz oraz Majki i Martyny Zając wzruszyły do łez wielu zaproszonych gości. Dla zrównoważenia emocji były również piosenki skoczne i wesołe w wykonaniu Magdy Zubelewicz, Zuzi Telaczyńskiej, Michała Tokarskiego i innych dzieci.

Po finałowej piosence mali artyści wypuścili z rąk czerwone i białe balony w kształcie serc, które poszybowały w powietrze, jako symbol miłości do mamy i taty.

 
 

PDFDrukuj

Diecezjalny Dzień Matki w Pratulinie.

26 maja 2019r. w Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Pratulinie zorganizowano Diecezjalny Dzień Matki. Licznie zgromadzonym pielgrzymom miłą niespodziankę sprawili uczniowie Zespołu Szkół w Łomazach, zaproszeni na tą uroczystość przez księdza proboszcza. Na początek zaprezentowały swoje umiejętności taneczne dziewczynki z kl. II, przygotowane przez p. Agnieszkę Panasiuk i p. Elżbietę Bielecką.

Następnie z niezwykle wzruszającym programem artystycznym, zatytułowanym „CUDOWNYCH RODZICÓW MAM”, wystąpili uczniowie, przygotowani przez p. Annę Filipiuk i p. Elżbietę Nazarewicz. Słowami wierszy i piosenek dzieci wyrażały wdzięczność za to, że rodzice przekazali im najpiękniejszy dar – życie, dziękowały rodzicom „z serca całego za miłość, troskę i oddanie, bajek na dobranoc czytanie”. Szczególne słowa kierowane były do matek z okazji ich święta. Matka jest bowiem synonimem miłości i dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia, wierności i przywiązania, przyjaźni i wiary w to,  co piękne i szlachetne.  Ujmujące za serce teksty piosenek we wspaniałym wykonaniu naszych uczniów wycisnęły niejedną łzę z oczu pielgrzymów. Dla wyciszenia emocji były również piosenki skoczne i wesołe, a także wiersze z podziękowaniami: „za wszystko, czym dobroć jest na Ziemi…”

Po finałowej piosence mali artyści wypuścili z rąk czerwone i białe balony w kształcie serc, które poszybowały w powietrze, jako symbol miłości do mamy i taty.

 
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 92