- reset +

KADRA NAUCZYCIELSKA

PDFDrukuj

Nauczany przedmiot

Imię nazwisko

wychowanie przedszkolne

Ewa Karpowicz

Barbara Ignatowska

Ewa Dekiert

Krystyna Szydłowska

Anna Zydlewska

Agnieszka Garbatiuk

Dorota Derlukiewicz

kształcenie zintegrowane

Elżbieta Barbara Bielecka

Elżbieta Szczęsna

Agnieszka Panasiuk

Alina Lewczuk

Małgorzata Rogoźnicka

Wiesława Kobrzyńska

Aleksandra Dołęgowska

Anna Ziętecka

biblioteka

Elżbieta Kapłan

Dorota Łaska

przyroda

Dorota Jeruzalska

religia

Ks. Andrzej Ognik

Paweł Tokarski

Wojciech Telaczyński

Ks. Kamil Wasilewski

język polski

Dorota Biesiada

Elżbieta Kapłan

Anna Łojewska

Teresa Paszkowska

Beata Piotrowska

Elżbieta Bielecka

język angielski

Aneta Najdyhor

Ewa Prokopiuk

Piotr Sautycz

Iwona Szepeta

język rosyjski

Ewa Korszeń

Katarzyna Bańkowska

historia

Beata Piotrowska

Bogumiła Wińska

Aldona Onisiewicz

wiedza o społeczeństwie

Beata Piotrowska

biologia

Elżbieta Derlukiewicz-Rusek

Anna Filipiuk

geografia

Izabela Marczewska

Elżbieta Derlukiewicz-Rusek

chemia

Grażyna Skrzyńska

Anna Filipiuk

matematyka

Danuta Michalczuk

Elżbieta Nazarewicz

Dorota Nazarewicz

Agnieszka Tremeska

fizyka

Jolanta Łaska
Joanna Przychodzień

informatyka

Małgorzata Rogoźnicka

Dorota Łaska

Agnieszka Tremeska
Dorota Nazarewicz
Dorota Jeruzalska

technika

Dorota Łaska

sztuka

zajęcia artystyczne

Grzegorz Kulicki

Dorota Kulicka

wychowanie fizyczne

Marta Bańkowska

Ireneusz Korszeń

Marek Prokopiuk

Artur Romaniuk

wychowanie do życia w rodzinie

Elżbieta Derlukiewicz - Rusek