- reset +

KALENDARZ

PDFDrukuj

 

PLAN UROCZYSTOŚCI I IMPREZ ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁOMAZACH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019        `

Lp.

Nazwa imprezy, uroczystości

Termin realizacji

Rodzaj imprezy

Odpowiedzialni

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.

3 IX

szkolnA

E. Bielecka, A. Najdyhor, A. Panasiuk,

opiekunowie SU,G. Kulicki,

Święto pieczonego ziemniaka – ognisko integracyjne dla przedszkolaków

26 IX

przedszkolna

nauczyciele przedszkola

Dzień Chłopaka (przedszkole)

28 IX

przedszkolna

nauczyciele przedszkola

Klasowy Dzień Chłopca

1 X

szkolna

wychowawcy klas I – VII i gim.

Dzień Edukacji Narodowej

12 X

gminna

T. Paszkowska, D. Kulicka,
G. Kulicki

Dzień Integracji

16 X

szkolna

  1. A. Garbatiuk,
  2. M. Wróbel
  3. I. Kożuchowska,
  4. M. Trochonowicz

Urodziny Marchewki

18 X

przedszkolna

nauczyciele przedszkola

Pasowanie uczniów klas I szkoły podstawowej na czytelników biblioteki. Przyjęcie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej do grona czytelników.

19 X

szkolna

E. Kapłan, D. Łaska

Ślubowanie klasy pierwszej szkoły podstawowej.

22 X

szkolna

wychowawcy klas I (E. Bielecka, A. Panasiuk) i VIII szkoły podstawowej

10.

Turniej futsalu chłopców z okazji 100 – lecia Niepodległości Polski

24 X

międzyszkolna

M. Prokopiuk,

M. Bednaruk – Bańkowska (ULKS NIWKA)

11.

Święto Niepodległości (przedszkole)

9 XI

przedszkolna

nauczyciele przedszkola

12.

Jubileusz 100 – lecia Święta Niepodległości Polski

11 XI

powiatowa, przy współpracy
z GOK i OSP

E. Bielecka – Kowalczyk,
A. Łojewska, A. Tremeska,
D. Michalczuk,G. Kulicki, opiekunowie SU,

13.

Inscenizacja „Co słychać w lesie jesienią?”

XI

szkolna

M. Rogoźnicka

14.

Noc w bibliotece

XI

szkolna

E. Kapłan, D. Łaska

15.

Zabawa andrzejkowa przedszkola

20XI

przedszkolna

nauczyciele przedszkola

16.

Zabawa andrzejkowa klas I-VIII i przedszkola

22 XI

szkolna

nauczyciele klas I-VIII i przedszkola

17.

Dzień pluszowego misia
w przedszkolu

26XI

przedszkolna

nauczyciele przedszkola

18.

Zabawa andrzejkowa gimnazjum

30 XI

uczniów kl. VIII sp.
i gimnazjum

nauczyciele sp. i gimnazjum

19.

Spotkanie z Mikołajem

6 XII

przedszkolna

wychowawcy poszczególnych grup, wychowawcy klas I – VIII
i gim. i przedszkola

20.

Mikołajkowy Turniej Sportowy

8 XII

szkolna

wychowawcy klas I – III, ULKS „NIWKA”

21.

Jasełka w przedszkolu

18 XII

przedszkolna

nauczyciele przedszkola

22.

Wigilia grupowa w przedszkolu

21 XII

przedszkolna

wychowawcy grup przedszkolnych

23.

Szkolne spotkanie bożonarodzeniowe oraz Wigilia klas I – VIII i gim.

21 XII

szkolna

nauczyciele katecheci

24.

„Pani Zima” - inscenizacja

I

szkolna

  1. A. Ziętecka

25.

Bal karnawałowy

I/II

szkolna

wychowawcy klas I - III

26.

Dzień Kobiet w naszej szkole

8 III

szkolna

A.Najdyhor, nauczyciele przedszkola

27.

Święto Patrona Szkoły Podstawowej

III

szkolna

  1. B. Piotrowska, G. Kulicki

28.

Powitanie wiosny i Dzień poligloty całej szkoły
i przedszkola

 

Festiwal Nauki

21 III

szkolna

Wychowawcy, W. Kobrzyńska, A. Panasiuk, K. Bańkowska
E. Korszeń, I. Szepeta,
A. Najdyhor, E. Prokopiuk
P. Sautycz, nauczyciele przedszkola
i przedmiotów matematyczno - przyrodniczych

29.

IV Edukacyjne Targi Zawodoznawcze

29 IV

prezentacja szkół ponadgimnazjalnych

E. Prokopiuk, wychowawcy klas VIII i III gim.

30.

Dzień Ziemi przedszkola

22 IV

szkolna

nauczyciele przedszkola,

31.

Dzień Ziemi klas IV – VIII
i gimnazjum

29 IV

szkolna

E. Bielecka, E. Derlukiewicz – Rusek,G. Skrzyńska, D. Jeruzalska, E. Bielecka
P. Tokarski

32.

Święto Konstytucji 3 Maja

30 IV

gminna

E. Bielecka – Kowalczyk, E. Korszeń, A. Onisiewicz,
G. Kulicki (opr. muz.)
A. Najdyhor (dekoracja)

33.

Dzień Rodziny

27 V

szkolna

wychowawcy klas I –VIII,
E. Nazarewicz, A. Filipiuk

34.

Dzień Promocji Zdrowia – festyn rodzinny

 

3 VI

szkolna

E. Derlukiewicz – Rusek,                     G. Skrzyńska, M. Bednaruk –Bańkowska,  D. Jeruzalska,
M. Trochonowicz, ULKA NIWKA, A. Garbatiuk

35.

Dzień Rodziny na sportowo (przedszkole)

5 VI

przedszkolna

nauczyciele przedszkola

36.

Podsumowanie osiągnięć uczniów

10 VI

szkolna

A.Łojewska,B.Piotrowska
(ULKS NIWKA), M. Bednaruk – Bańkowska, M. Prokopiuk

37.

Dzień sportu

20 VI

szkolna

M. Prokopiuk, A. Romaniuk,
M. Bednaruk-Bańkowska,
I. Korszeń, ULKS NIWKA

38.

Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego

18 VI

przedszkolna

wychowawcy 6 - latków

39.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

21 VI

szkolna

A. Łojewska, B. Piotrowska,
D. Nazarewicz, wychowawcy klas III gim. oraz  VIII sp.