- reset +

PDFDrukuj

Nauczyciele, którzy uczyli w szkole w Łomazach

W latach 1919-1929 rozpoczęli pracę

p. Maria Pirogowicz, p. Anna Czekaj, p. Maria Chowańska, p. Pani Kmicik, p. Janina Knodel, p.Stanisława Pierścińska, p. Jadwiga Lewandowska, p. Katarzyna Kuppa, p. Wacław Męczyński, p. Helena Lechówna, p. A.Męczyńska, p. Feliksa Rusolińska

W latach 1930-1939 rozpoczęli pracę

p. J. Sikorowa, Pan Izysz, p. M. Izyszowa, p. Em. Sobotówna, p. St. Kossowanówna, p. F. Rosolińska, p. Czesław Jędrzejewski, p. Jan Ribiszewski, ks. J. Hegier, p. Sus. Hyczkówna, p.Maria Dorożyńska, p. Ewa Zdzienicka, p. Teresa Szramawiczówna, p. Ewa Ratuzińska, p.Zofia Arasimowiczówna, p. Roman Zdzienicki, p. M. Pastowska, ks. Studka, p. St. Zającówna, p. Maria Pawłowska, p. Maria Jacynówna, Pan Machlis, p. Władyslaw Morawski, ks. Saciłowski, p. Bolesław Hornowski, p. Karol Andrzejuk, Pani Rządkowska, ks. Oldakowski, p. Lidia Zaczkowska, ks. Paszkiewicz, p. Eugenia Szendler, p. Matys Szklarz, ks. Jankowski

W latach 1940-1949 rozpoczęli pracę

p. Antoni Derlukiewicz, p. Marian Jaroziński, p. Jadwiga Kutniewicz, p. Lidia Porębska, ks. Franciszek Chwedoruk, p. Alojzy Graca, p. Aniela Remantowicz, p. Jadwiga Kaczyńska, p.Antoni Bańkowski, p. Bronisława Tereszczuk, p. Jadwiga Kotniewicz, p. Edwarda Piasecka, p. Maria Łozak, ks. kom. Konstanty Grzybowski, p. Władysław Biegajło, p. Maria Raczyńska, p. Stanisław Kalita, p. Stanisłąw Danielak

W latach 1950-1959 rozpoczęli pracę

p. Regina Stanilewicz (Olichwierowicz), p. Mikołaj Kaczejko, p. Krystyna Bojarczuk, p.Henryk Bojarczuk, p. Wanda Gregorczuk, p. Zofia Kret, p. Kazimiera Bojarczuk, p.Bronisława Pajdosz, p. Zofia Filipiuk, p. Urszula Urbańska, p. Maria Deneko, p. Maria Kublik, p. Marian Kublik, p. Krystyna Rudzka, p. Jadwiga Bessaraba, p. Feliks Serhej, p.Jadwiga Kostecka, p. Irena Celińska, p. Danuta Kosińska Szulc, p. Maria Caruk, p. J. Abramowicz, p. Maria Szoplińska (Martyniuk), p. Alina Kurek (Chotkowska), p. Kazimiera Chlipalska, p. Helena Buczko

W latach 1960-1969 rozpoczęli pracę

p. Halina Semeniuk, p. Leokadia Walczuk, p. Zdzisław Sobkiewicz, p. Irena Sobkiewicz, p.Marianna Hołonowicz, p. Czesława Supruniuk, p. Janina Hasiuk, p. Józef Beń

W latach 1970-1979 rozpoczęli pracę

p. Leokadia Sawczuk, p. Teresa Derlukiewicz, p. Anna Sobechowicz, p. Zbigniew Dąbrowski, p. Jan Dąbrowski, p. Barbara Kapłaniuk, p. Danuta Telaczyńska, p. Julian Golik, p. Maria Syrytczyk

W latach 1980-1989 rozpoczęli pracę

p. Teresa Tereszczuk, p. Romuald Szudejko, p. Danuta Telaczyńska, p. Jadwiga Bobko, p.Grażyna Czopek, p. Jan Szaniawski, p. Stanisława Zimnik, p. Krystyna Abramowska, p.Irena Ptasińska ( Makaruk), p. Janina Kuźniarska, p. Grażyna Tymińska, p. Wanda Ziętecka, p. Krystyna Dąbrowska, p. Elżbieta Górna (Kuchta), p. Ryszard Bielecki, p.Zbigniew Kozysa, p. Krystyna Toczyńska, p. Irena Łada, p. Zenon Powszuk, p. Ewa Walczuk, p. Antoni Mańko, p. Maria Parafiniuk, p. Joanna Kulhawczuk, p. Krystyna Beń

W latach 1990-1999 rozpoczęli pracę

p. Barbara Jarocka (Arseniuk), ks. Czesław Jakubiec, p. Krystyna Szydłowska, ks. Witold Semeniuk, p. Jarosław Romaniuk, p. Ewa Gębala, p. Anna Sabocińska, p. Nadzieja Drobczuk, p. Alicja Moszczuk, p. Anna Raczyńska, p. Lucyna Kamińska, ks. Sławomir Harasimiuk, p.Stanisława Orzechowska, ks. Paweł Wiatrak, ks. Adam Pietrusik

W latach 2000-2009 rozpoczęli pracę

p. Elżbieta Jachowicz, ks. Mariusz Grzegrzółka, p. Iwona Daniluk, ks. Marcin Głusek, p.Barbara Szostakiewicz – Lasota, p. Dariusz Derlukiewicz, ks. Zbigniew Nikoniuk, p.Barbara Natora, p. Olha Kovalska, p. Joanna Sławińska, p. Adrian Tokarski, ks. Tomasz Wakuła, ks. Piotr Woźniak, p. Marzena Szudejko

W latach 2010 -2014 rozpoczęli pracę

ks. Mariusz Świder, p. Grzegorz Żuk, ks. Piotr Łyczewski, p. Judyta Dobryńczuk, p. Anna Szubiczuk,

Nauczyciele obecnie pracujący w Zespole Szkół
w Łomazach

W latach 1979-1989 rozpoczęli pracę

p. Elżbieta Barbara Bielecka, p. Małgorzata Kaczan, p. Ewa Karpowicz, p. Alina Lewczuk, p.Teresa Paszkowska, p. Teresa Wysocka, p. Anna Ziętecka

W latach 1990-1999 rozpoczęli pracę

p. Dorota Derlukiewicz, p. Wiesława Kobrzyńska, p. Anna Lesiuk, p. Dorota Nazarewicz, p.Elżbieta Nazarewicz, p. Marek Prokopiuk, p. Małgorzata Rogoźnicka, p.Elżbieta Szczęsna, p.Krystyna Szydłowska, p. Monika Trochonowicz, p. Anna Zydlewska

W latach 2000-2009 rozpoczęli pracę

p. Marta Bednaruk Bańkowska, p. Elżbieta Bielecka, p. Dorota Biesiada, p. Marzena Chotkowska, p. Elżbieta Derlukiewicz – Rusek, p. Katarzyna Hryniewicz, p. Barbara Ignatowska, p. Elżbieta Kapłan, p. Ewa Korszeń, p. Ireneusz Korszeń, p. Iwona Kożuchowska, p. Dorota Kulicka, p. Grzegorz Kulicki, p. Dorota Łaska, p. Anna Łojewska, p.Izabela Marczewska, p. Danuta Michalczuk, p. Aneta Najdyhor, p. Agnieszka Panasiuk, p.Beata Piotrowska, p. Ewa Prokopiuk, p. Artur Romaniuk, p. Piotr Sautycz, p. Grażyna Skrzyńska, p. Iwona Szepeta, p. Małgorzata Szewczyk, p. Wojciech Telaczyński, p.Agnieszka Tremeska, p. Bogumiła Wińska

W latach 2010 – 2014 rozpoczęli pracę

p. Ewa Dekiert, p. Aleksandra Dołęgowska, p. Dorota Jeruzalska, ks. Andrzej Ognik, p.Aldona Onisiewicz, p. Marlena Stefaniuk, p. Anna Telaczyńska, p. Agnieszka Tereszczuk, p.Paweł Tokarski 

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

W ŁOMAZACH

Historia szkoły jest nierozerwalnie związana z historią Łomaz. Korzystając z informacji źródłowych, dowiadujemy się o wspólnych losach szkoły i miejsco­wości.

Dziś Łomazy są osadą gminną, w przeszłości były wsią, miastem i centrum klucza dóbr królewskich, opisaną przez Jana Długosza na kartach historii Pol­ski, założoną z inicjatywy starostów parczewskich. W 1447 roku król Kazimierz Jagiellończyk odłączył Łomazy od starostwa parczewskiego, województwa lubel­skiego, a przyłączył do ziemi brzeskiej, czyli do Litwy.

Sioło Łomazy, wymienione było również przez Długosza, jako miejsce spotkań posłów polskich i litewskich. Położenie Łomaz przy głównej drodze z Litwy do Korony, w połowie drogi do siedziby starostwa parczewskiego, uczyniło z tej miejscowości dogodne miejsce na obrady sejmu. Po raz pierwszy doszło do spotkania panów litewskich z koronnymi w 1451r. Prawdopodobnie, w wyniku decyzji podjętych przez króla Kazimierza Jagiellończyka, narodził się pomysł wzniesienia w Łomazach dworu królewskiego, a następnie lokowania miasta. Odbyty w 1464r. kolejny sejm przekonał króla o potrzebie budowy stałej stacji królewskiej. Istniejąca dotąd wieś nie spełniała dostatecznie reprezentacyjnej funkcji. Jednak po­łożenie na trakcie komunikacyjno - handlowym: Wilno – Lublin – Kraków oraz organizowanie targów i jarmarków, zdecydowało o rozbudowie i rozwoju Łomaz. Mikołaj Radziwiłł, starosta brzeski, a późniejszy wojewoda wileński oraz marszałek i kanclerz wielki litewski, lokował miasto przy dworze królewskim i zwolnił mieszczan z płacenia podatków.

W 1568r. król Zygmunt August nadał Łomazom przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim i herb dwupolowy: na pierwszym polu tarczy wilcza głowa, poniżej orla noga.

Pierwsza carska szkoła ludowa, z językiem wykładowym rosyjskim, powstała w Łomazach w 1865r. Później były już dwie szkoły: męska i żeńska.

Jesienią 1915r. została zorganizowana polska szkoła pod nazwą Początkowa Szkoła Elementarna. Jej pierwszym kierownikiem został Jan Edward Sakowicz, syn miejscowego kowala, uczeń gimnazjum bialskiego, relegowany za udział w strajku szkolnym, a przewodniczącym Rady Pedagogicznej został ksiądz Antoni Śliwiński. Po spaleniu Łomaz w 1915 roku, przez wycofujące się wojsko rosyjskie, naukę rozpoczęto w pounickiej plebanii, ponieważ nie było wolnych budynków.

W latach 1918-1930 siedzibą szkoły był drewniany budynek, dzisiejszy dom nauczyciela.

Pierwszym kierownikiem szkoły po zakończeniu I wojny światowej była p. Dąbrowska. Następnie kierownictwo szkoły przejął p. Feliks Pirogowicz, który wraz z żoną Marią przeniósł się ze Studzianki do Łomaz. Tu pełnił funkcję kierowniczą do 15.07.1925r. Pomimo wielu trudności, dzięki ich zapałowi i ciężkiej pracy nauczycielskiej, szkoła zaczęła normalnie funkcjonować.

W 1918r. szkoła nosiła nazwę Początkowa Szkoła Elementarna w Łomazach, potem zaś Szkoła Powszechna III Stopnia im. Tadeusza Kościuszki. Do 1927r. szkoła była 6-klasowa, a od roku szkolnego 1927/28 funkcjonowała jako pełna szkoła podstawowa 7- klasowa, od 1950r. jako Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego.

W okresie międzywojennym szkoła posiadała sztandar, ufundowany przez absolwentów klasy siódmej, własnoręcznie przez nich wyhaftowany. W latach pięćdziesiątych ówczesny ustrój państwa nie dopuszczał, aby sztandar szkoły zawierał treści religijne, dlatego też trzeba było go ukryć przed zniszczeniem. Do lat siedemdziesiątych sztandar znajdował się na strychu szkoły. Następnie został przekazany przez p. Mieczysława Chwalewskiego, woźnego szkoły w latach 1970-1978, do miejscowego kościoła rzymskokatolickiego, gdzie jest przechowywany do dziś.

W latach osiemdziesiątych sztandar był noszony podczas uroczystości kościelnych przez poczet sztandarowy: chorąży Mirosław Hryniewicz oraz przyboczne Katarzyna Chwalewska i Małgorzata Chwalewska.

Szkoła Podstawowa nosiła imię Tadeusza Kościuszki do połowy lat pięćdziesiątych, zaś w latach sześćdziesiątych usunięto je z pieczęci szkoły. Staraniem dyrektora Romualda Szudejko w 1985r. przywrócono szkole jej dawne imię, które nosi do dziś.

W 1930r. społeczeństwo podjęło inicjatywę budowy nowego budynku szkoły. W 1931r. z materiałów uzyskanych z rozbiórki łomaskiej cerkwi prawosławnej rozpoczęto budowę nowej szkoły. Postawiono budynek składający się z 8 sal lekcyjnych. W tym przedsięwzięciu, z ogromnym zaangażowaniem, brali udział wszyscy mieszkańcy miejscowości.

W czasie II wojny światowej budynek szkolny został zaanektowany przez okupanta, przeznaczony na cele wojskowe oraz szpital. Wtedy uczniowie uczyli się w okolicznych mieszkaniach prywatnych. Program nauczania nie obejmował takich przedmiotów jak historia i geografia. Nauczane były tylko podstawy języka polskiego.

Po wyzwoleniu Łomaz, 1 września 1944r., pod kierownictwem p. Stefana Dorożyńskiego rozpoczęła się nauka w szkole. Praca nie była łatwa, panowała bieda, głód, brak pieniędzy nie pozwalał na sprawne funkcjonowanie szkoły. Działania wojenne spowodowały dużo zniszczeń, na nowo należało zorganizować edukację. Problemów było wiele: brak wyposażenia, książek, sal, papieru i przyborów szkolnych. Po panu Dorożyńskim kierownictwo w placówce w roku szkolnym 1946/47 objęły:  p. Maria Dorożyńska i p. Ewa Zdzienicka. Od września 1947r. kierownikiem został p. Stanisław Danielak. Dzięki jego staraniom przeprowadzono remont budynku szkoły. Odnowiono i wyposażono sale lekcyjne, przy dużym zaangażowaniu społeczności lokalnej.

W roku szkolnym 1961/62 otwarto Szkołę Przysposobienia Rolniczego z liczbą 34 uczniów. Placówka przekazywała młodym rolnikom współczesną wiedzę o technikach podnoszenia produkcji rolnej.

Młodzież tej szkoły uczestniczyła w wycieczkach krajoznawczych, wycieczkach do specjalistycznych gospodarstw, sami prowadzili eksperymentalne poletka upraw rolnych i ogródki kwiatowo - warzywne. Wielu absolwentów kontynuowało naukę w Zaocznym Technikum Rolniczym w Radoryżu Kościelnym, a później w Leśnej Podlaskiej. Niektórzy z nich studiowali zaocznie w Wyższej Szkole Rolniczej w Lublinie.

W 1966r. na zasłużoną emeryturę odszedł kierownik szkoły p. Stanisław Da­nielak, a kierownictwo szkoły objął p. Zdzisław Sobkiewicz. Również od września 1966r. wchodziła w życie stopniowo realizowana reforma oświatowa, wprowadzająca ósmą klasę, jako program obowiązujący powszechną szkołę podstawową.

W 1975 roku dokonano nowego podziału administracyjnego naszego kraju. Uległy likwidacji Gromadzkie i Powiatowe Rady Narodowe. W Łomazach utworzono Gminną Radę Narodową, w skład której weszły likwidowane rady Huszczy, Rossosza, Dubowa. Na czele radnych stanął naczelnik, który był odpowiedzialny za całokształt zmian społecznych, gospodarczych i politycznych. Na terenie gminy było 14 szkół podstawowych, dwa przedszkola oraz dwie szkoły dwuletnie. Na stanowisko Gminnego Dyrektora Szkół mianowano p. Zdzisława Sobkiewicza, który był odpowiedzialny za oświatę

w gminie. Od 1977r. p. dyrektor zabiegał o powstanie nowego budynku szkoły. Projekt opracował mgr inż. Edmund Żwirełło. Była to dokumentacja na wskroś nowoczesna, jak na ówczesne czasy. Poczyniono starania o lokalizację budynku, dokonano badań gruntu pod względem geodezyjnym. Okazało się, że grunt pod budowę szkoły jest o podłożu gliniastym, więc inwestycja wymagała większych nakładów pieniężnych. Wykopy pod budowę szkoły wykonano w czynie społecznym. Rozpoczęto budowę szkoły przy pomocy mieszkańców Łomaz, Studzianki, Lubenki, Szymanowa, Jusaków, Zarzeki. W 1984r. po wybraniu drugiego Społecznego Komitetu Budowy Szkoły, mieszkańcy gminy wzięli się tak ostro do pracy, że w lipcu, w czasie żniw, wybudowali drugie piętro o 15 pomieszczeniach. Przełomowym wydarzeniem w historii budowy szkoły była decyzja wojewody bialskopodlaskiego p. Stanisława Rapy o wspomożeniu inwestycji dodatkowymi środkami finansowymi. W kolejnych latach wsparcie finansowe na dokończenie budowy szkoły władze gminne pozyskały za pośrednictwem senatora RP p. Mieczysława Trochimiuka. Duży wkład pracy w budowę szkoły włożył Gminny Dyrektor Szkół p. Zdzisław Sobkiewicz oraz jego zastępca p. Helena Buczko. 1 września 1984r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Dotychczasowy dyrektor Z. Sobkiewicz przeszedł na emeryturę, a nowym dyrektorem został p. Romuald Szudejko. Dnia 5 stycznia 1991r. odbyła się w Łomazach niecodzienna uroczystość, oddano do użytku nowy obiekt budynku szkolnego. Przecięcia wstęgi dokonał wojewoda bialskopodlaski p. Andrzej Czapski. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w miejscowym kościele, na którą przybyli uczniowie, nauczyciele, rodzice, mieszkańcy gminy i zaproszeni goście. Na czele młodzieży szkolnej szła Stra­żacka Orkiestra Dęta, za nią poczet sztandarowy, ze sztandarem ufundowanym przez Komitet Rodzicielski. Awers sztandaru nawiązuje do barw narodowych, na biało-czerwonym tle znajduje się godło Rzeczpospolitej Polskiej. Na rewersie sztandaru widnieje dwupolowy herb Łomaz, nadany przez króla Zygmunta Augusta (1568r.).

1 września 1999r. został utworzony Zespół Szkół w Łomazach, składający się ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki i Gimnazjum im. Unitów Podlaskich. Przedszkole Samorządowe zostało włączone do Zespołu w 2004r.

5 czerwca 2000r. Wójt Gminy Łomazy p. Waldemar Droździuk wmurował kamień węgielny pod budowę nowoczesnej hali sportowej i przedsiębiorstwo budowlane „DOMBUD” przystąpiło do realizacji projektu, przygotowanego przez białostocką firmę „Polsport”.

Uroczystość otwarcia hali zbiegła się z nadaniem Gimnazjum imienia Unitów Podlaskich oraz wręczeniem sztandaru, ufundowanego przez Radę Rodziców.

W 2009r. uczniowie szkoły zyskali dostęp do nowoczesnych, bezpiecznych kompleksów sportowych, wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”. Obiekt sportowy na miarę XXI wieku służy i służyć będzie przez długie lata tym, którzy zechcą trenować i rozwijać sprawność fizyczną. Staraniem Samorządu Gminy Łomazy, w 2011r. w ramach programu MEN „Radosna Szkoła” w sąsiedztwie kompleksu boisk powstał plac zabaw dla młodszych dzieci.

Od września 2012r. Dyrektorem Zespołu Szkół w Łomazach została p. Anna Filipiuk.

Dzięki organowi prowadzącemu szkołę i dofinansowaniu przez NFOŚiGW w 2013r. przeprowadzona została termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Łomazach. Budynek zyskał nową elewację, a wewnątrz wykonano wiele prac remontowych. Dwa lata później dzięki pozyskaniu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i dofinansowaniu przez Gminę Łomazy, przeprowadzono rewitalizację terenów zielonych wokół szkoły.

HISTORIA GIMNAZJUM IM. UNITÓW PODLASKICH

W ŁOMAZACH

1 września 1999r powstało pierwsze gimnazjum w zreformowanej szkole. Funkcję dyrektora objął

dr Romuald Szudejko dotychczasowy dyrektor Szkoły Podstawowej w Łomazach.

Dnia 5 czerwca 2001r.wbudowano kamień węgielny pod  halę sportową, której budowa została rozpoczęta w 550 rocznicę obrad Sejmu Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Inwestycja ta wartości 3,5 miliona złotych została zakończona wiosną 2003 roku.

Dnia 15 maja 2003r. miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz licznie zaproszeni goście uczestniczyli  w uroczystym otwarciu hali sportowej przy Zespole Szkół w Łomazach.  Uroczystość ta powiązana była z nadaniem naszemu gimnazjum imienia Unitów Podlaskich i  poświęceniem sztandaru szkoły.

Od momentu powstania gimnazjum możemy poszczycić się wieloma sukcesami. Wyniki egzaminów gimnazjalnych wskazują na wysokie miejsce w rankingu szkół powiatu bialskiego.

Obecnie do Gimnazjum im. Unitów Podlaskich uczęszcza 250 uczniów, pracuje w nim 19 nauczycieli.