- reset +

PDFDrukuj

Sztandar Gimnazjum

 im. Unitów Podlaskich w Łomazach.

  Sztandar gimnazjum na awersie zawiera na niebieskim tle herb Łomaz i napis w otoku „Gimnazjum im. Unitów Podlaskich w Łomazach. 2003”, w lewym górnym rogu wizerunek patronów szkoły – Unitów Podlaskich. Na rewersie na czerwonym tle napis „Bóg – Honor – Ojczyzna”.

  Imię szkole nadano równocześnie ze sztandarem 15 maja 2003 roku  

przy okazji oddania do użytku hali sportowej.

 Sztandar ufundowany przez Radę Rodziców i uroczyście wręczony szkole po poświęceniu w miejscowym kościele pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łomazach.

  Patroni szkoły – Święci Unici Podlascy to bohaterowie Podlasia – męczennicy za polskość i wiarę. Oprócz Wincentego Lewoniuka i jego towarzyszy z Pratulina intencją nadających imię szkole – Rady Gminy Łomazy – było upamiętnienie prześladowań unitów z tereny gminy Łomazy w II połowie XIX wieku. Szczególnie w XIX wieku większość mieszkańców gminy stanowili unici. Łomazy były też siedzibą dekanatu unickiego.

   Sztandar będący najważniejszym symbolem szkoły znajduje się pod opieką Samorządu Uczniowskiego i Dyrektora Szkoły, używany jest podczas najważniejszych uroczystości szkolnych i państwowych zgodnie z przyjętym ceremoniałem – m. in. podczas:

 - ślubowania klas pierwszych;

 - ślubowania / przyrzeczenia absolwentów;

 - rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego;

 - Święta Patrona Szkoły.

  Chorążymi pocztu sztandarowego są zawsze najlepsi uczniowie starszych klas szkoły (II-III).

 Poczet sztandarowy stanowią 1 uczeń i dwie uczennice – każdorazowo wybierane są dwa poczty (jeden rezerwowy) przez Radę Pedagogiczną Szkoły w uzgodnieniu z Samorządem Uczniowskim.

   Portret Papieża Jana Pawła II, krzyż i oficjalny wizerunek Patronów szkoły – Unitów Podlaskich ofiarowała szkole Parafia Rzymskokatolicka w Łomazach, sztandar ufundowała Rada Rodziców.

  Sztandar i drzewce wykonała i dostarczyła w 2003 roku pracownia haftu artystycznego z Warszawy.

 Sztandar Szkoły Podstawowej

 im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach.

   Sztandar szkoły podstawowej na awersie zawiera herb w tarczy herbowej wilczą głowę i orli szpon na czerwono zielonym tle i oznaczenie Łomazy oraz napis w otoku „Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach”; na rewersie barwy biało-czerwone oraz godło Rzeczypospolitej Polskiej.

   Imię szkole nadano dla uczczenia 100 rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki (przypadającej w 1917 roku). Jemu też poświęcono pomnik (aktualnie przy szkole) oraz  nazwano jedną z ulic w Łomazach. Było to być może związane z chęcią uczczenia przez mieszkańców pamięci o bitwie Konfederatów Barskich pod Łomazami, w której zginął Franciszek Pułaski – brat Kazimierza, późniejszego generała armii Stanów Zjednoczonych Ameryki.

  Sztandar ufundował Komitet Rodzicielski, poświęcił w kościele parafialnym w Łomazach i przekazał uczniom w 1991r. podczas otwarcia głównego budynku dydaktycznego.

 Szkoła jeszcze w okresie międzywojennym (do początku lat pięćdziesiątych XX wieku) miała inny sztandar. Jest on przechowywany w kościele pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łomazach pod opieką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

  Sztandar będący najważniejszym symbolem szkoły znajduje się pod opieką Samorządu Uczniowskiego i Dyrektora Szkoły, używany jest podczas najważniejszych uroczystości szkolnych i państwowych zgodnie z przyjętym ceremoniałem – m. in. podczas:

 - ślubowania klas pierwszych;

 - ślubowania / przyrzeczenia absolwentów;

 - rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego;

 - Święta Patrona Szkoły.

  Chorążymi pocztu sztandarowego są zawsze najlepsi uczniowie starszych klas szkoły (V-VI).

 Poczet sztandarowy stanowią 1 uczeń i dwie uczennice – każdorazowo wybierane są dwa poczty (jeden rezerwowy) przez Radę Pedagogiczną Szkoły w uzgodnieniu z Samorządem Uczniowskim.

 Sztandar i drzewce wykonała i dostarczyła w 1990 roku

pracownia haftu artystycznego z Lublina.