- reset +

PEDAGOG

PDFDrukuj

Godziny pracy pedagoga szkolnego Moniki Trochonowicz

w roku szkolnym 2018/2019

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

10.30 – 15.30

 

 

10.30 – 15.30

 

 

10.30 – 15.00

 

10.30 – 15.30

 

 

8.00 – 12.30

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

Wtorek               10.30 – 11.30

Środa                 14.30 – 15.00

 

KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI

Poniedziałek       11.30 – 12.30

 

Zajęcia w ramach projektu „Kreatywna szkoła”

czwartek  13.45 - 14.30

 

Szukanie pomocy jest oznaką siły a nie słabości. 

W związku z reorganizacją sieci Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych na terenie Powiatu Bialskiego utworzona została  z dniem 1 sierpnia br. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białej Podlaskiej. Powołano też do życia filie bialskiej poradni: w Międzyrzecu Podlaskim, Wisznicach i Terespolu na bazie i w drodze przekształcenia obecnych samodzielnych poradni.

Po reorganizacji poradni nie ma ściśle określonych rejonów działania placówek, a potencjalny petent ma możliwość wyboru, z której placówki chce skorzystać.

 

Ponadto z dniem 1 sierpnia br. na terenie powiatu bialskiego przestaje obowiązywać rejonizacja do poradni psychologiczno – pedagogicznych.

Od 1 sierpnia br. rodzic, który chce zdiagnozować swoje dziecko musi udać się do wybranej przez siebie  poradni i wypełnić wniosek, na podstawie którego ustala się termin badań.

Zgłoszenia telefoniczne lub przez szkołę nie są już przyjmowane!!!

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej

Adres:

ul. Warszawska 12c (w parku obok NFZ)

21-500 Biała Podlaska

Telefon:

83-343-31-23

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wisznicach

Adres:
ul. Warszawska 44

21-225 Wisznice

Telefon/Faks:
83-378-22-37

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Terespolu

Adres:
ul. Wojska Polskiego 99

21-550Terespol 
Telefon:
83-375-23-44

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzecu Podlaskim

Adres:
ul. Czysta 11

21-560 Międzyrzec Podlaski

Telefon/Faks:
83-371-69-89

Drogi Uczniu, 

zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

Drogi Rodzicu,

zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić
 • szukasz pomocy

Witam wszystkich!!!

Moim zadaniem jest poznanie indywidualnych potrzeb uczniów, analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Zajmuję się również działaniami profilaktyczno-wychowawczymi, staram się zorganizować opiekę i pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, pomagam. Utrzymuję również kontakty z pedagogami z innych szkół, czasami wyjeżdżam na ciekawe szkolenia czy seminaria, kontaktuję się z nauczycielami, wychowawcami klas, dyrekcją, rodzicami oraz instytucjami służącymi pomocą dzieciom i rodzinie.

Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby zapytać o to, co ich interesuje poradzić się

albo porozmawiać o tym, co się dzieje w szkole

 

 

Współpraca z rodzicami

 • konsultacje indywidualne z rodzicami
 • rozpoznawanie trudności ucznia w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, rodzinnym  i lokalnym
 • pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych trudności życiowych

Współpraca z uczniami

 • pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu minimum programowego
 • pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu- dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami
 • prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • wspieranie emocjonalne potrzebujących pomocy

Współpraca z nauczycielami

 • wnikliwa analiza i rozpoznawanie trudności uczniów
 • poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań w celu dobrego funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym
 • spotkania warsztatowe – zajęcia dla nauczycieli
 • kierowanie uczniów na konsultacje do Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej, przy współpracy z rodzicami
 • i inne

Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami

 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
 • Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Policja i Straż Miejska
 • Domy Dziecka
 • Opieka Społeczna
 • I inne

POMOC ON-LINE

www.narkomania.org.pl

www.przyjaciele.org

www.interwencjakryzysowa.pl

www.niebieskalinia.pl

pedagog.jpg - 79.51 Kb