- reset +

dokumenty

PDFDrukuj

HARMONOGRAM

dowożenia uczniów

ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁOMAZACH

rok szkolny 2017/2018

pobierz

Poprawiony: wtorek, 25 września 2018 08:37  

DOKUMENTY

PDFDrukuj

 

STATUT Zespołu Szkół w Łomazach pobierz

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

pobierz

REGULAMIN PRZYZNANIA WYRÓŻNIENIA „WZOROWY ABSOLWENT SZKOŁY”

pobierz
Certyfikat ambitnego ucznia pobierz

ZESTAW LEKTUR

pobierz

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

pobierz

PROJEKTY EDUKACYJNE

pobierz

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA

pobierz

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
pobierz

REGULAMIN  DOWOŻENIA  UCZNIÓW

pobierz

REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH

pobierz

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM

pobierz

REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW DO ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA

pobierz

REGULAMIN BIBLIOTEKI

pobierz

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SZKOŁY

pobierz

Procedury przyznawania nagród i udzielania kar przez wychowawcę klasy

pobierz

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU

pobierz

Ewaluacja zewnętrzna w Gimnazjum im. Unitów Podlaskich w Łomazach pobierz
Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w placówkach  Zespołu Szkół w Łomazach pobierz

Procedura postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg lub wniosków

pobierz
Regulamin stołówki szkolnej pobierz
Regulamin pełnienia dyżurów nauczycielskich pobierz