- reset +

PDFDrukujEmail

Znalezione obrazy dla zapytania nie pozwól się ściągnąc ciemna strona internetuW dniach 23 i 25 października 2017 r., dzięki finansowemu wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Urzędzie Gminy w Łomazach, w Zespole Szkół w Łomazach zorganizowano warsztaty dla uczniów kl. IV-VII szkoły podstawowej oraz II-III gimnazjum. Tematyka spotkań obejmowała zjawisko cyberprzemocy. Rozwój przemysłu elektronicznego oraz wzrost popularności mediów elektronicznych przyczynił się do nasilenia tego zjawiska. Termin „cyberprzemoc” zauważony został zaledwie kilka lat temu, jednak bardzo szybko uznany został za poważną kwestię społeczną, dlatego też należy dołożyć starań, by temat ten był z uczniami poruszany. Warto uczyć odpowiedniego korzystania z mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych, bo telefon komórkowy czy laptop może być narzędziem do stosowania cyberprzemocy. Konieczne jest też budowanie świadomości na temat tego, co może stać się z materiałami, które wrzucamy do sieci.

Warsztaty prowadzone były przez trenera Pana Artura Skórę, przedstawiciela Centrum Edukacji i Profilaktyki „Dialog” z Krakowa. Szkolenie miało uświadomić uczniom zagrożenia oraz niebezpieczeństwa płynące z niewłaściwego użytkowania komputera oraz Internetu. Zostali zapoznani  m.in. z zagadnieniami dotyczącymi praw i obowiązków użytkowników Internetu. W trakcie zajęć uzyskali praktyczne umiejętności i wiedzę dotyczącą identyfikacji cyberprzemocy oraz dowiedzieli się jak na nią reagować za pomocą dostępnych środków i jak skutecznie ją blokować.

Koordynator warsztatów
Monika Trochonowicz
pedagog szkolny

Poprawiony: poniedziałek, 06 listopada 2017 20:34