- reset +

PDFDrukujEmail

W dniach 13-17 listopada 2017 r. Zespół Szkół w Łomazach, po raz piaty wziął udział w realizacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week). To największe na świecie wydarzenie mające na celu promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, w którym uczestniczy ponad 120 krajów.

Jednym z ważnych elementów ŚTP jest projekt "Otwarta firma - poznajemy zawody i przedsiębiorstwa w naszej okolicy". Koordynatorem przedsięwzięcia w Zespole Szkół w Łomazach była Monika Trochonowicz. W trakcie tego Tygodnia uczniowie Zespołu Szkół w Łomazach wraz z wychowawcami uczestniczyli w wycieczkach do wybranych, partnerskich przedsiębiorstw lub instytucji. Podczas wizyty uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zadaniami danego przedsiębiorstwa i ze specyfiką wykonywanych tam zawodów. Udział w projekcie umożliwił im planowanie swojej przyszłości zawodowej i związanie jej z miejscem rodzinnym. Uczniowie mieli szansę na weryfikację swoich wyobrażeń o zawodach oraz na zebranie informacji o rzeczywistych warunkach ich wykonywania. Była to także możliwość, aby przybliżyć im przedsiębiorczość jako wartościową postawę życiową.

Nasze dotychczasowe wysiłki zostały docenione. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach otrzymała statuetkę dla Najaktywniejszej Szkoły biorącej udział w projekcie „Otwarta firma” 2016. Jest to już czwarta statuetka za aktywną działalność w tym  przedsięwzięciu.

W tegorocznej edycji projektu „Otwarta firma” uczestniczyło około 307 uczniów szkoły podstawowej i 105 uczniów oddziałów gimnazjalnych. Gościliśmy w 11 przedsiębiorstwach i instytucjach.

Szczególne podziękowania składamy:

Delikatesom CENTRUM w Łomazach

Kebab BAR w Łomazach

Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej

Oczyszczalni Ścieków w Łomazach

Palecie Smaków BISTRO w Łomazach

Piekarni mechanicznej GS Samopomoc Chłopska w  Łomazach

Poczcie Polskiej S.A. Urząd Pocztowy w Łomazach

Redakcji Słowo Podlasia w Białej Podlaskiej

Spółce Jawnej „Szwagry” Knyszewski Wiesław - Knyszewski Zbigniew

Stacji Uzdatniania Wody przy Urzędzie Gminy w Łomazach

Zakładowi Fryzjersko-Kosmetycznemu „Ewa” w Łomazach

Zapraszamy do współpracy oraz aktywnego udziału w kolejnych edycjach projektu.

Monika Trochonowicz

Poprawiony: piątek, 01 grudnia 2017 11:31