- reset +

PDFDrukujEmail

Dzień Rodziny w Zespole Szkół w Łomazach

Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca to piękne święta, które podkreślają, jak ważną szczególnie we współczesnym świecie wartością jest rodzina. W Zespole Szkół w Łomazach zarówno mamusie, tatusiowie, jak i dzieci mogli świętować wspólnie podczas zorganizowanego Dnia Rodziny, który odbył się 28 maja 2018r. Te chwile radości dzielili nie tylko rodzice wraz ze swoimi pociechami, ale również zaproszeni goście, których powitała w części oficjalnej dyrektor szkoły Bogumiła Wińska. Wśród nich znaleźli się: Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski, przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Derlukiewicz, starszy wizytator Kuratorium Oświaty Teresa Grodecka, radny powiatu bialskiego, Kierownik Terenowej Placówki KRUS w Białej Podlaskiej Marek Uściński, wiceprzewodniczący Rady Gminy Andrzej Wiński, przewodniczący Rady Rodziców, radny Gminy Łomazy  Wiesław Bańkowski, wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Renata Krasuska –Adamiak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Ryszard Bielecki, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Agata Chwalewska, prezes Gminnej Spółdzielni Łomazy Tadeusz Bańkowski, prezes OSP Łomazy Grzegorz Tereszczuk, Redaktor Łomaskich Stron Stanisław Hryniewicz oraz przedstawiciel radiabiper Gwalbert Krzewicki.

Dyrektor Bogumiła Wińska w swoim wystąpieniu powiedziała między innymi: cała społeczność szkolna to jedna wielka rodzina, osadzona w swojej przeszłości stanowi historię wielu pokoleń. Tu wiedzę zdobywali już od ponad 100 lat mieszkańcy Łomaz i okolic, nasi ojcowie, dziadkowie, pradziadkowie. Przywołała również słowa  naszego  wielkiego świętego Jan Paweł II, który powiedział : „aby wydać człowieka na świat, potrzeba zaledwie kilku miesięcy, lecz całego życia nie starcza, by go wychować. Istnieje bowiem świat wartości ludzkich i nadprzyrodzonych, które rodzice muszą przekazać dzieciom, jeśli chcą, by posiadało wymiar w pełni ludzki.”

Podkreśliła również, że nauczyciele  starają się wspierać rodziców w wychowywaniu ich pociech, jednak to oni kształtują cały światopogląd młodego człowieka, zapewniają bezpieczeństwo, wprowadzają w świat wartości, uczą właściwego zachowania, które później szkoła wspiera i rozwija.

Niezmiernie istotne jest zatem, by razem tworzyli tę naszą rzeczywistość, ucząc szacunku dla drugiego człowieka, odpowiedzialności za swoje czyny, kształtując postawy patriotyczne bliskie naszym ojcom i matkom, przekazując je dalej kolejnym pokoleniom.

Wójt Jerzy Czyżewski  przekazał rodzicom i nauczycielom wyrazy szacunku za pracę i wychowanie. Z wracając się do rodziców podkreślił, że ich obecność jest dowodem na to, że żywo interesują się swoimi dziećmi, a rodzina jako dobro najwyższe jest na pierwszym miejscu.

Marek Uściński zaznaczył, że w naszym kraju zmieniło się podejście do rodziny jako podstawowej komórki społecznej, w której kształtują się postawy społeczne, patriotyczne i religijne. Życzył wszystkim satysfakcji i sukcesów w wychowywaniu.

Program artystyczny rozpoczęli najstarsi uczniowie szkoły. Trzecioklasiści przygotowani przez panią Martę Bednaruk – Bańkowską   zatańczyli poloneza. Równie uroczo zaprezentowali się uczniowie klasy III c SP w układzie tanecznym z kolorowymi wstęgami, przygotowani przez p. Agnieszkę Panasiuk. Były wiersze w wykonaniu uczniów klas młodszych i starszych, mini – koncert na cymbałkach. W prezentacjach wokalnych wystąpili laureaci I Gminnego Konkursu Piosenki Ludowej. Bogaty i różnorodny program zaprezentowany przez uczniów wywołał mnóstwo emocji zarówno wśród oglądających, jak i występujących. Uczniowie mieli doskonałą okazję podziękować swoim rodzicom za trud wkładany w ich wychowanie i za tą wyjątkową miłość, o  której już dawno temu pisał Józef Ignacy Kraszewski  „ Jest jedna miłość , która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, płacze a przebacza, odepchnięta wraca – to miłość macierzyńska” Pani wizytator Teresa Grodecka,  zabierając głos na zakończenie, w imieniu kuratorium podziękowała za zaproszenie i pogratulowała tak pięknej uroczystości.

Akademia była okazją do wręczenia nagród za VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, wypadkom zapobiegamy”. Dwie uczennice klasy III SP zostały wyróżnione, jedna zajęła III miejsce, a druga zdobyła wyróżnienie. Nagrody wręczył p. Marek Uściski. Wójt Jerzy Czyżewski przekazał nagrody laureatom I Gminnego Konkursu Piosenki Ludowej.