- reset +

PDFDrukujEmail

Wyróżniamy, nagradzamy - 2017/2018

Minął kolejny rok nauki. Podobnie jak w roku ubiegłym w przedostatnim tygodniu czerwca  uczniowie łomaskiej szkoły spotkali  się na apelu podsumowującym  dokonania w różnych dziedzinach. Zanim zostaną rozdane świadectwa, a najlepszym nagrody za naukę, wyróżnieni zostali wszyscy ci, którzy zmagali się w różnych konkursach, rywalizacji sportowej oraz ci, którzy na wyróżnienie zasłużyli swoją postawą i działalnością na rzecz środowiska szkolnego.

Wręczono tytuł najlepszego czytelnika. Od wielu lat wizytówką naszej szkoły jest chór KANON. Tradycyjnie najlepsze chórzystki – spośród tegorocznych absolwentek otrzymały nagrody książkowe. Najaktywniejsi członkowie  Samorządu Uczniowskiego również zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i nagrodami książkowymi. Znaleźli się wśród nich: członkowie pocztu sztandarowego gimnazjum, przewodnicząca SU Kinga Telaczyńska, zespół redakcyjny gazetki uczniowskiej „Nowinki szkolnej rodzinki”, najaktywniejszy członek sekcji fotograficznej oraz chłopaki z sekcji nagłośnienia.

Nauczyciele poloniści rozdali nagrody laureatom „Konkursu znajomości lektur szkolnych” wyłonionym spośród uczniów klas III gimnazjum. W klasach IV SP w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przeprowadzili konkurs na najładniejszy komiks p.t. „Moja Ojczyzna – Polska”. Jego laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody w postaci maskotek ufundowanych przez organizatorów.

W dalszej części spotkania podano wyniki  konkursów i rywalizacji sportowej przeprowadzonych w naszej szkole w Dniu Promocji Zdrowia 2018. Podsumowano konkursy prozdrowotne i rywalizację kolejnej edycji Biegu po Zdrowie. Laureaci otrzymali dyplomy, upominki i medale ufundowane przez klub NIWKA. Następnie w obecności Dyrektora Zespołu Szkół w Łomazach Pani Bogumiły Wińskiej, nauczycieli i uczniów klas szóstych, siódmych i gimnazjalnych Prezes Zarządu Klubu Marek Prokopiuk omówił najważniejsze osiągnięcia sportowe w bieżącym roku szkolnym. Zwrócił on uwagę na piąte z rzędu zwycięstwo naszej szkoły we współzawodnictwie sportowym szkół powiatu bialskiego. Marek Prokopiuk przedstawił najważniejsze indywidualne i drużynowe osiągnięcia sportowe. Następnie członkowie Zarządu Klubu wspólnie z Dyrektorem Zespołu Szkól w Łomazach P. Bogumiłą Wińską wręczyli nagrody i wyróżnienia członkom klubu, którzy w bieżącym roku szkolnym odnosili największe sukcesy sportowe.

Wszystkim uhonorowanym, wyróżnionym dziękujemy, natomiast pozostałym podobnych sukcesów życzymy w przyszłym roku szkolnym. Mile i bezpiecznie spędzonych wakacji i do  zobaczenia za rok!

Poprawiony: wtorek, 03 lipca 2018 22:31