- reset +

PDFDrukujEmail

Inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół w Łomazach

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół w Łomazach miała miejsce 3 września. Poprzedziła ją uroczysta msza święta. W trakcie kazania usłyszeliśmy, że należy kierować się  miłością do drugiego człowieka, otaczać się wzajemną życzliwością. Jaki będzie ten rok, zależy przede wszystkim od nas samych, od naszego sposobu postrzegania drugiego człowieka i samego siebie. W części oficjalnej akademii dyrektor Bogumiła Wińska powitała zebranych gości: wójta Gminy Łomazy Jerzego Czyżewskiego, przewodniczącą Rady Gminy Małgorzatę Derlukiewicz, radnego powiatu i jednocześnie kierownika Terenowej Placówki KRUS w Białej Podlaskiej Marka Uścińskiego, proboszcza tutejszej parafii ks. kanonika Adama Kameckiego, wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łomazy Andrzeja Wińskiego, dyrektora GOK w Łomazach Ryszarda Bieleckiego, dyrektora GBP w Łomazach Agatę Chwalewską, komendanta gminnego  OSP Łomazy Romana Stanilewicza, prezesa Gminnej Spółdzielni Łomazy Tadeusza Bańkowskiego, przewodniczącego Rady Rodziców Wiesława Bańkowskiego, wiceprzewodniczącą Rady Rodziców Renatę Krasuską Adamiak, sołtysa wsi Łomazy Mariana Serheja; redaktora Łomaskich stron Stanisława Hryniewicza i przedstawiciela Radia Biper Gwalberta Krzewickiego; wszystkich zebranych rodziców, uczniów, nauczycieli ( w tym szczególnie nowo zatrudnionych) oraz pracowników szkoły. Rodzicom życzyła pociechy i dumy z dzieci, żywiąc nadzieję, że wspólne działania przyniosą oczekiwane efekty, a czas spędzony w murach szkoły będzie przepustką do jak najlepszej przyszłości.  Zacytowała słowa Stefana Żeromskiego: „Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”. Nauczycielom życzyła wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy. Poinformowała, że podczas wakacji doposażono sale. Począwszy od klasy pierwszej szkoły podstawowej po trzecie gimnazjum w salach zamontowano ekrany dotykowe, tablice interaktywne, projektory multimedialne. Biblioteka szkolna powiększyła swoje zbiory o 767 woluminów,  z których można będzie czerpać wiedzę, bo jak powiedział uczony Francis Bacon „Książki (…) to okręty myśli żeglujące po oceanach czasu i troskliwie niosące swój drogocenny ładunek z pokolenia na pokolenie”. Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć akcentów patriotycznych, ponieważ 1 września to szczególny dzień w polskiej historii. Minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich poległych za wolną Polskę. Wójt Jerzy Czyżewski w kilku słowach podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację projektu „Kreatywna szkoła”. Wspomniał o planach utworzenia „Klubu malucha”. Wszystkim życzył sukcesów zarówno w nauce, jak i w pracy zawodowej. Radny Powiatu Marek Uściski na wstępie wystąpienia pozdrowił wszystkich tych, którzy swoją obecnością uświetniają uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. Odnosząc się do własnych doświadczeń z czasów szkolnych, podkreślił współczesną atrakcyjność nauki. Wspomniał o rządowych programach 500+ i „wyprawce szkolnej”. Odniósł się także do obchodów 100 - lecia odzyskania niepodległości, 450 - lecia uzyskania praw miejskich przez Łomazy oraz 250 rocznicy jednej z bitew konfederacji barskiej, która miała miejsce pod Łomazami. Na zakończenie wystąpień życzenia wielu sukcesów w nauce, w pracy dydaktycznej i wychowawczej złożył dotychczasowy przewodniczący Rady Rodziców - Wiesław Bańkowski. W części artystycznej przygotowanej przez Elżbietę Bielecką wystąpili uczniowie klasy IV a i VII b. I tym sposobem rok szkolny 2018/2019 został rozpoczęty.

Poprawiony: środa, 05 września 2018 09:02