- reset +

PDFDrukujEmail

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W ŁOMAZACH

Słowami „miło mi gościć wśród nas” p. dyrektor Bogumiła Wińska powitała gości zaproszonych na uroczystą akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej: wójta gminy Łomazy – p. Jerzego Czyżewskiego, starszego wizytatora Kuratorium Oświaty – p. Teresę Grodecką, przewodniczącą Rady Gminy Łomazy – p. Małgorzatę Derlukiewicz, wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łomazy – p. Andrzeja Wińskiego, radnego powiatu, kierownika placówki terenowej KRUS w Białej Podlaskiej – p. Marka Uścińskiego, radnego powiatu – p. Mateusza Majewskiego, przewodniczącą Rady Rodziców – p. Annę Marciniuk, wiceprzewodniczącą Rady Rodziców – p. Renatę Krasuską – Adamiak, prezesa ZNP – p. Teresę Sidoruk, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łomazach – p. Ryszarda Bieleckiego, dyr. Gminnej Biblioteki Publicznej – p. Agatę Chwalewską, prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Studzianka – p. Łukasza Wędę, komendanta gminnego OSP w Łomazach –
p. Romana Stanilewicza, prezesa Gminnej Spółdzienli w Łomazach – p. Tadeusza Bańkowskiego, redaktora Łomaskich Stron – p. Stanisława Hryniewicza, dziennikarza radia Biper, nauczycieli, uczniów, rodziców.

Pani dyrektor przedstawiła rys historyczny obchodzonego święta, powiedziała, że Dzień Edukacji Narodowej upamiętnia powołanie Komisji Edukacji Narodowej. Działalność tego ministerstwa oświaty w historycznym osądzie jest dziś trudna do przecenienia, zauważono jak ważne dla losów Rzeczypospolitej jest „młodzieży chowanie”.

Edukacja młodego pokolenia leży nam na sercu, ponieważ dobrze wykształcona i wychowana młodzież stanowi o wartości lokalnej społeczności. Jest jej nadzieją na lepsze jutro.

Uroczystość ta jest okazją, by pochylić się nad istotą zawodu nauczyciela, który nie sposób dobrze wykonywać bez autentycznego powołania, poświęcenia
i zapału. P. dyrektor B. Wińska przywołała słowa Konfucjusza „Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa, może być nauczycielem innych”.

Skierowała też słowa wdzięczności do organu nadzorującego reprezentowanego przez p. wizytator Teresę Grodecką i p. wójta Jerzego Czyżewskiego. Podziękowała również wszystkim pracownikom szkoły i paniom
z urzędu gminy zajmującym się oświatą.

Tradycją jest, że z okazji DEN przyznawane są nauczycielom i pracownikom szkoły nagrody wójta i dyrektora. „Tylko życie poświęcone innym jest warte przeżycia”. W podziękowaniu za pracę, trud i poświęcenie nagrodę wójta otrzymała p. dyr. Bogumiła Wińska, p. wicedyrektor Alina Lewczuk, p. Elżbieta Bielecka, zaś nagrodę dyrektora 19 nauczycieli: p. Dorota Biesiada, p. Dorota Nazarewicz, p. Elżbieta Barbara Bielecka, p. Aneta Najdyhor, p. Agnieszka Garbatiuk, p. Marta Bednaruk – Bańkowska, p. Dorota Jeruzalska, p. Dorota Łaska, p. Artur Romaniuk, p. Agnieszka Tremeska, p. Małgorzata Rogoźnicka, p. Ewa Prokopiuk, p. Anna Łojewska, p. Teresa Paszkowska, p. Elżbieta Kapłan, p. Aleksandra Dołęgowska,
p. Ewa Dekiert, p. Małgorzata Kaczan, p. Ewa Karpowicz i 18 pracowników.

Pani dyrektor złożyła życzenia i podziękowała wszystkim czynnym
i emerytowanym nauczycielom, pracownikom oraz współpracownikom szkoły za wzór owocnej, sumiennej, pełnej oddania pracy i prosiła o zachowanie nas w sercu
i pamięci. „Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany tym, co ten drugi przyjmuje

z miłością”

Jan Paweł II

Uruczystość zakończył program artystyczny „Dziękujemy” przygotowany przez uczniów klas IVB i VIIIB pod kierunkiem p. Teresy Paszkowskiej, p. Doroty Kulickiej, p. Grzegorza Kulickiego. Dzieci sześcioletnie pod opieką p. Annę Zydlewskiej
i p. Barbary Ignatowskiej zatańczyły „Kozierajkę”.

Poprawiony: piątek, 19 października 2018 11:15