- reset +

PDFDrukujEmail

Nagrody i podziękowania dla Zespołu Szkół w Łomazach

Zacznijmy od najważniejszych….

Dnia 18 grudnia w Miedzyrzecu Podlaskim odbyła się uroczystość, w trakcie której podsumowano Rok Niepodległości w Powiecie Bialskim. W obecności zacnych gości, wśród których byli między innymi: wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, w imieniu Lubelskiego Kuratora Oświaty – starszy wizytator Marek Żelisko. Starosta Bialski Mariusz Filipiuk podziękował instytucjom i ludziom dobrej woli za zaangażowanie i podjęcie trudu organizacyjnego związanego z przeprowadzeniem przedsięwzięć w ramach Roku Niepodległości w Powiecie Bialskim. Na uroczystość zaproszeni zostali przedstawiciele naszej szkoły. Na ręce dyrektora Zespołu Szkół w Łomazach Bogumiły Wińskiej przekazano podziękowania 21 nauczycielom, którzy aktywnie przyczynili się do uczczenia 100-lecia niepodległości na terenie naszej szkoły i miejscowości.

W ramach akcji pod patronatem MEN „Rekord dla Niepodległej” za wspólne odśpiewanie dnia 09.11. 2018r. o godz. 11: 11 hymnu narodowego nasza szkoła otrzymała pamiątkowy dyplom z podziękowaniami.

Szkoła otrzymała również certyfikat potwierdzający przystąpienie do ogólnopolskiej próby bicia rekordu Polski w ilości par jednocześnie tańczących poloneza. Uczniowie naszej szkoły wspólnie z rówieśnikami z ponad 200 innych miejscowości dokonali tego dnia 08.06.2018r. Taniec trwał 7 minut i 45 s. Byliśmy jedyną szkołą w powiecie bialskim, która przystąpiła do akcji i otrzymała certyfikat.

Pod koniec listopada w Starostwie Powiatowym odbył się Finał XI edycji konkursu „Czysta Ziemia”. Konkurs ten stał się tradycją powiatu bialskiego. Służy rozpowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży właściwej postawy ekologicznej, szczególnie wobec problemu ochrony powierzchni Ziemi i najbliższego otoczenia przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi. W ramach konkursu uczestnicy podejmowali działania w zakresie edukacji ekologicznej. Laureatom nagrody wręczali starosta bialski Mariusz Filipiuk, wicestarosta Janusz Skólimowski, a także radni powiatu bialskiego. Nasza szkoła znalazła się wśród nagrodzonych. Oprócz podziękowań otrzymaliśmy nagrodę rzeczową w postaci radiomagnetofonu i pendriva, natomiast jedna z uczennic wyróżnienie i grę planszową.

Poprawiony: piątek, 11 stycznia 2019 10:38