- reset +

PDFDrukujEmail

WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY

Działanie Młodzieżowej Rady Gminy jest sygnałem dla całej społeczności lokalnej, że wychowanie młodych, zaangażowanych obywateli jest ważnym elementem odpowiedzialności za przyszłość małej ojczyzny.

W celu zapewnienia młodzieży udziału w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw związanych z młodzieżą na poziomie lokalnym uczniowie naszej szkoły mieli okazję kandydować do Młodzieżowej Rady Gminy. Ukonstytuowanie Młodzieżowej Rady pozwala na dialog między młodzieżą a przedstawicielami Rady Gminy, co przyczynia się do zwiększenia skuteczności podejmowanych rozwiązań.

Dzięki organizacji wyborów do MRG nasi uczniowie mieli możliwość  uczenia  się  wybierania swoich przedstawicieli, zastanawiania się nad wspólnymi, gminnymi sprawami, nabywania nie tylko umiejętności głosowania, ale świadomego dokonywania wyborów. Młodzieżowa Rada Gminy jest świetnym polem do tego, by młodzi ludzie ćwiczyli się w procesie podejmowania decyzji, uczestnicząc w decydowaniu o ważnych dla nich sprawach, odpowiednio do ich wieku.

Jeśli chcemy, by w przyszłości nasi współobywatele brali sprawy w swoje ręce, działali na rzecz swojej społeczności lokalnej, narodowej, europejskiej, trzeba nauczyć młodzież podejmowania oddolnych działań. MRG  stanowi doskonałe miejsce ćwiczenia w byciu aktywnym, planowaniu i realizacji swoich projektów.

Wspaniałą okazją do realizacji takich właśnie  celów stała się organizacja  wyborów do  Młodzieżowej Rady Gminy, które odbyły się w naszej szkole  22.11.2019 r. Wybory przebiegły sprawnie dzięki  ogromnemu wsparciu merytorycznemu, jakie  nasi uczniowie otrzymali od pracownika Gminy Łomazy , pani sekretarz Marianny Łojewskiej.

Wybory poprzedziła kampania wyborcza, w której wzięło udział 16 kandydatów.

 

 

Komisja Wyborcza w składzie:

Wiktoria Hołonowicz przewodnicząca

Elżbieta Sadownik

Amelia Wołosowicz

Justyna Olichwierowicz

Hubert Holonowicz ogłosiła wyniki wyborów.

Do Młodzieżowej Rady Gminy w Łomazach weszli:

Bańkowski Paweł kl.VIIB

Biesiada Dominika kl.VIIB

Chotkowska Karolina kl.VIIIA

Kulawiec Tomasz kl.VIIIB

Panasiuk Zofia kl.VIIIA

Szoplińska Dominika kl.VIIB

Wakulska Patrycja kl.VIIIB

Gratulujemy!

Poprawiony: środa, 27 listopada 2019 10:19