- reset +

KALENDARZ

PDFDrukuj

PLAN UROCZYSTOŚCI I IMPREZ ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁOMAZACH

NA ROK SZKOLNY 2016/2017        `

Lp.

Nazwa imprezy, uroczystości

Termin realizacji

Rodzaj imprezy

Odpowiedzialni

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016.

1 IX

apel

E. Bielecka, A. Najdyhor,
G. Kulicki, opiekunowie SU

Narodowe Czytanie „Quo vadis”

03 IX

impreza integrująca organizowana wspólnie
z GBP i SKC

W. Telaczyński

Święto pieczonego ziemniaka – ognisko integracyjne dla przedszkolaków

22 IX

spotkanie integrujące

E. Karpowicz,
K. Szydłowska

Klasowy Dzień Chłopca

30 IX

spotkanie integrujące

nauczyciele przedszkola, wychowawcy klas I – VI i gim.

Dzień Edukacji Narodowej

13 X

impreza integrująca

rodzice uczniów,
E. Nazarewicz, G. Kulicki

Jesienny bal „W zdrowym przedszkolu, zdrowe dzieci, zdrowym dzieciom słoneczko świeci”

18 X

impreza prozdrowotna

nauczyciele przedszkola

Ślubowanie klasy pierwszej szkoły podstawowej.

19 X

apel

W. Kobrzyńska
i wych. klas VI szkoły podstawowej

Dzień Integracji

20 X

impreza – dzień integracji

A. Telaczyńska, M. Stefaniuk, D. Kulicka, M. Szewczyk
I. Kożuchowska,
M. Trochonowicz

Ślubowanie klas I gimnazjum

21 X

apel

wychowawcy klas I

10.

Otrzęsiny klas I gimnazjum

26 X

Impreza integrująca

wychowawcy klas I i III gimnazjum, A. Łojewska

11.

Pasowanie uczniów klas I szkoły podstawowej na czytelników biblioteki. Przyjęcie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej do grona czytelników.

4 XI

spotkanie integrujące

E. Kapłan, D. Łaska

12.

Święto Niepodległości (przedszkole)

10 XI

akademia

nauczyciele przedszkola

13.

Święto Niepodległości

11 XI

Akademia przy współpracy
z GOK i OSP

B. Wińska, E. Bielecka – Kowalczyk, E. Nazarewicz,
G. Kulicki,

14.

Zabawa andrzejkowa gimnazjum

21 XI

impreza integrująca

nauczyciele gimnazjum

15.

Zabawa andrzejkowa klas I-VI

22 XI

impreza integrująca

wychowawcy poszczególnych grup przedszkolnych i klas
I-VI

16.

Na ratunek przyrodzie

24 XI

apel

D. Jeruzalska, E. Derlukiewicz-Rusek G. Skrzyńska

17.

Dzień pluszowego misia
w przedszkolu

25 XI

impreza integrująca

nauczyciele przedszkola

18.

Spotkanie z Mikołajem
w Przedszkolu, Mikołajki klasowe

6 XII

klasowe spotkania integrujące

wychowawcy poszczególnych grup, wychowawcy klas I – VI
i gim.

19.

Mikołajkowy Turniej Sportowy

8 XII

impreza prozdrowotna

wychowawcy klas I – III

20.

Wigilia grupowa w przedszkolu i jasełka

16 XII

spotkanie integrujące

wychowawcy grup przedszkolnych

21.

Szkolne spotkanie bożonarodzeniowe oraz Wigilia klas I – VI i gim.

22 XII

spotkanie integrujące

nauczyciele katecheci

22.

Koncert kolęd i pastorałek świątecznych

6 I

Uroczystość przy współpracy parafii Łomazy, GOK

nauczyciele katecheci

23.

Bal karnawałowy Zespołu Szkół

1ty-dzień II

impreza integrująca

wychowawcy klas i grup przedszkolnych

24.

Bezpieczne ferie „Zimo baw się z nami”

11 I

apel

A. Dołęgowska, A. Panasiuk

25.

Noc w bibliotece

16-30 I

impreza propagująca czytelnictwo

E. Kapłan, D. Łaska

26.

Dzień Patrona Gimnazjum

3 II

apel

I.Marczewska, M. Chotkowska, M. Szewczyk

27.

Klasowe święto kobiet

8 III

impreza

integrująca

wychowawcy klas

28.

Powitanie wiosny i Dzień poligloty całej szkoły
i przedszkola

 

Festiwal Nauki

21 III

impreza integrująca

wychowawcy klas, M. Rogoźnicka, E. Szczęsna,
E. Korszeń, I. Szepeta, A. Najdyhor, E. Prokopiuk
T. Wysocka,
P. Sautycz, A. Ziętecka, nauczyciele przedszkola i przedmiotów matematyczno - przyrodniczych

29.

Dzień Patrona szkoły podstawowej

24 III

apel

B.Piotrowska, G. Kulicki

30.

Dzień Ziemi klas I – III
i przedszkola

25 IV

apel

A. Panasiuk, W. Kobrzyńska

nauczyciele przedszkola

31.

Dzień Ziemi klas IV – VI
i gimnazjum

27 IV

apel

E. Derlukiewicz – Rusek,
G. Skrzyńska, D. Jeruzalska,
P. Tokarski

32.

III Edukacyjne Targi Zawodoznawcze

28 IV

prezentacja szkół ponadgimnazjalnych

A. Lesiuk, M. Szewczyk, wych. klas III gimnazjum

33.

Święto Konstytucji 3 Maja

4 V

 

apel

D. Michalczuk, I. Korszeń, A. Lesiuk (wyk. dekoracji), G. Kulicki (opr. muz.)

34.

Dzień Rodziny klas I - III

12 V

akademia

wychowawcy klas I -III

35.

Dzień Rodziny (przedszkole)

18 V

impreza integrująca

wychowawcy poszczególnych grup przedszkolnych

36.

Dzień Matki, spotkanie
z rodzicami

26  V

akademia dla mamy

T. Paszkowska, D. Kulicka,
G. Kulicki

37.

Dzień Promocji Zdrowia – festyn rodzinny oraz Dzień Szkoły Bez Przemocy

1 VI

impreza integrująca

E. Derlukiewicz – Rusek,                     G. Skrzyńska, M. Bednaruk –Bańkowska,  D. Jeruzalska,
M. Trochonowicz, I. Kożuchowska M. Szewczyk
i wychowawcy klas

38.

Podsumowanie osiągnięć uczniów

16 VI

apel

A. Łojewska, B. Piotrowska

39.

Dzień sportu

21 VI

impreza rekreacyjna

M. Prokopiuk, A. Romaniuk,
M. Bednaruk-Bańkowska,
I. Korszeń

40.

Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego

20 VI

apel

wychowawcy grup

41.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

23 VI

apel

A. Łojewska, B. Piotrowska, D. Nazarewicz, wychowawcy klas III gim. oraz  VIsp,