- reset +

KALENDARZ

PDFDrukuj

 

 

PLAN UROCZYSTOŚCI I IMPREZ ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁOMAZACH

NA ROK SZKOLNY 2017/2018      `

Lp.

Nazwa imprezy, uroczystości

Termin realizacji

Rodzaj imprezy

Odpowiedzialni

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

4 IX

szkolna

E. Bielecka, A. Najdyhor, 
K. Hryniewicz, G. Kulicki, opiekunowie SU

2.

Klasowy Dzień Chłopca

29 IX

szkolna

wychowawcy klas I – VII i gim.

3.

Święto pieczonego ziemniaka – ognisko integracyjne dla przedszkolaków

4 X

przedszkolna

nauczyciele przedszkola

4.

Dzień Marchewki

11 X

przedszkolna

nauczyciele przedszkola

5.

Dzień Edukacji Narodowej

13 X

gminna

A. Tremeska

6.

Dzień Integracji

16 X

szkolna

A. Telaczyńska, M. Stefaniuk, D. Kulicka, M. Szewczyk I. Kożuchowska,  
M. Trochonowicz

7.

Pasowanie uczniów klas I szkoły podstawowej na czytelników biblioteki. Przyjęcie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej do grona czytelników.

19 X

szkolna

E. Kapłan, D. Łaska

8.

Ślubowanie klasy pierwszej szkoły podstawowej.

20 X

szkolna

wychowawcy klas I i VII szkoły podstawowej

9.

Święto Niepodległości (przedszkole)

9 XI

przedszkolna

nauczyciele przedszkola

10.

Święto Niepodległości
Powiatowe uroczystości kościuszciuszkowskie

11 XI

powiatowa, przy współpracy 
z GOK i OSP

B. Piotrowska, E. Prokopiuk, E. Bielecka – Kowalczyk, 
G. Kulicki

11.

Zabawa andrzejkowa klas I-VII

22 XI

szkolna

nauczyciele klas I-VII

12.

Dzień pluszowego misia 
w przedszkolu

25 XI

przedszkolna

nauczyciele przedszkola

13.

Zabawa andrzejkowa przedszkola

30 XI

przedszkolna

nauczyciele przedszkola

14.

Zabawa andrzejkowa gimnazjum

30 XI

uczniów kl. VII sp. 
i gimnazjum

nauczyciele sp. i gimnazjum

15.

Spotkanie z Mikołajem 
w Przedszkolu, Mikołajki klasowe

6 XII

przedszkolna

wychowawcy poszczególnych grup, wychowawcy klas I – VI 
i gim.

16.

Mikołajkowy Turniej Sportowy

8 XII

szkolna

wychowawcy klas I – III, ULKS „NIWKA”

17.

Wigilia grupowa w przedszkolu

22 XII

przedszkolna

wychowawcy grup przedszkolnych

18.

Szkolne spotkanie bożonarodzeniowe oraz Wigilia klas I – VII i gim.

22 XII

szkolna

nauczyciele katecheci

19.

Koncert kolęd i pastorałek świątecznych

6 I

zewnętrzna przy współpracy parafii Łomazy, GOK

nauczyciele katecheci

20

Karnawałowy bal z Babcią i Dziadkiem

19 I

przedszkolna

nauczyciele przedszkola

21.

„Zimo baw się z nami” bezpieczne zabawy zimowe

24 I

szkolna

A.Panasiuk, W. Kobrzyńska

22.

Noc w bibliotece

26 I

szkolna

E. Kapłan, D. Łaska

23.

Święto Unitów Podlaskich

29 I

szkolna

Opiekunowie SU, 
D. Nazarewicz, E. Prokopiuk

24.

Dzień Kobiet w naszej szkole

8 III

szkolna

T. Paszkowska, D. Kulicka, 
G. Kulicki

25.

Powitanie wiosny i Dzień poligloty całej szkoły i przedszkola

Festiwal Nauki

21 III szkolna wychowawcy kla, E. Szczęsna, 
E. Korszeń, I. Szepeta, A. Najdyhor,
E. Prokopiuk P. Sautycz, A. Ziętecka, nauczyciele przedszkola i przedmiotów matematyczno - przyrodniczych
26.
Dzień Patrona szkoły podstawowej
24 III szkolna B. Piotrowska, G. Kulicki
27. V Edukacyjne Targi Zawodoznawcze 23 IV

prezentacja szkół
ponadgimnazjalnych

M. Chotkowska, E. Prokopiuk, A. Łojewska,
zespół ds. uroczystości i promocji szkoły
28.

Dzień Ziemi przedszkola i klas I - III

23 IV

szkolna

nauczyciele przedszkola, 
A. Panasiuk, W. Kobrzyńska

29.

Dzień Ziemi klas IV – VII 
i gimnazjum

26 IV

szkolna

E. Derlukiewicz – Rusek,
G. Skrzyńska, D. Jeruzalska, 
P. Tokarski

30.

Święto Konstytucji 3 Maja

30 IV

gminna

I. Korszeń, P. Sautycz, 
G. Kulicki (opr. muz.)

31.

Dzień Rodziny klas I - III

12 V

szkolna

wychowawcy klas I -III

32.

Dzień Matki, spotkanie 
z rodzicami

26  V

szkolna

E. Nazarewicz

33.

Turniej tenisa ziemnego 
z okazji Dnia Dziecka

3 VI

szkolna

M. Bednaruk – Bańkowska, ULKS „NIWKA”

34.

Dzień Promocji Zdrowia – festyn rodzinny oraz
teatrzyk nauczycieli dzieciom 
z okazji Dnia Dziecka

4 VI

szkolna

E. Derlukiewicz – Rusek,
G. Skrzyńska, M. Bednaruk –Bańkowska,  D. Jeruzalska, I. Kożuchowska, 
M. Trochonowicz, 
M. Stefaniuk, A. Garbatiuk

35.

Dzień Rodziny na sportowo (przedszkole)

5 VI

przedszkolna

nauczyciele przedszkola

36.

Podsumowanie osiągnięć uczniów

16 VI

szkolna

A. Łojewska, B. Piotrowska

37.

Dzień sportu

20 VI

szkolna

M. Prokopiuk, A. Romaniuk, 
M. Bednaruk-Bańkowska, 
I. Korszeń

38.

Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego

20 VI

przedszkolna

Wychowawcy 6 - latków

39.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

22 VI

szkolna

A. Łojewska, B. Piotrowska,
D. Nazarewicz, wychowawcy klas III gim. oraz  VI sp,