- reset +

PDFDrukujEmail

Prof. dr hab. Edward Bańkowski

bankowski.jpg - 12.90 KbUrodził się w 1942 roku w Łomazach, gdzie ukończył Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki. Następnie rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. Swoje dalsze życie związał z Białymstokiem, gdzie w 1965 roku ukończył Akademię Medyczną, zdobywając dyplom lekarski z wyróżnieniem.

Na tej uczelni rozpoczął pracę naukowo-badawczą. W wieku 27 lat uzyskał tytuł doktora. Habilitował się w 1977 roku, a 10 lat później zdobył tytuł profesora. Profesorem zwyczajnym został w 1993 roku.

Wiedzę i doświadczenie poszerzał, biorąc udział w stażach poza granicami kraju m.in. w Narodowym Instytucie Zdrowia w Bethesdzie (USA), Max Planck Institute (Niemcy), Uppsala University (Szwecja) oraz w University of Manchester (Wielka Brytania). Przez trzy kadencje był prorektorem Akademii Medycznej w Białymstoku ds. medycznych.

Rodzina Profesora to: żona Janina – lekarz, trzy córki, które także są lekarzami.

Poza tym Profesor posiada sześcioro wnucząt. Prywatnie Pan Edward Bańkowski interesuje się literaturą oraz turystyką.

 

Osiągnięcia:

 • Profesor Edward Bańkowski jest autorem ponad 150 publikacji naukowych;
 • jest recenzentem 40 dysertacji doktorskich, ponad 30 przewodów habilitacyjnych;
 • brał udział w 11 postępowaniach o nadanie tytułu profesora;
 • jest autorem licznych odkryć naukowych, do najważniejszych należą: odkrycie zjawiska adsorbcji i aktywacji czynnika Hegemana (XII) przez kolagen, wykrycie białek osoczowych zawierających hydroksyprolinę, wykrycie w płytkach krwi czynnika stymulującego biosyntezę kolagenu w hodowlach fibroblastów in vitro, opisany jako płytkowy czynnik wzrostowy (PDGF), wykrycie rezerwuaru peptydowych czynników wzrostowych w ludzkiej galarecie Whartona.

Profesor jest autorem podręczników:

 • Biochemia – podręcznik dla studentów uczelni medycznych;
 • Biochemia – podręcznik dla studentów studiów licencjackich i magisterskich;
 • Słownik Biochemiczny – polsko-angielski, angielsko-polski;
 • Patofizjologia – podręcznik dla studentów medycyny(współautor).

Nagrody i wyróżnienia:

 • został wyróżniony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski   oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowejj;
 • został uhonorowany doktoratami Honoris Causa Universite` de Reims Champagne – Avdenne (Francja) oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach;
 • jesienią 2012 roku otrzymał nagrodę Ministra Zdrowia dla nauczycieli za Słownik Biochemiczny – polsko-angielski, angielsko-polski.