- reset +

PDFDrukujEmail

Gustaw Demidowicz

demidowicz.jpg - 13.69 Kb

Gustaw Demidowicz urodził się 29.10.1940 r. w Dubowie.

Wykształcenie:

1947-1954 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach,

1954- 1958 Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej,

1959-1962 studia geografii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

1963-1964 kontynuacja studiów geografii w zakresie klimatologii na Uniwersytecie Wrocławskim pod kierunkiem sławnego polarnika- glacjologa prof. Aleksandra Kosiby.

Praca Zawodowa:

1964-1966 nauczyciel w szkolnictwie podstawowym i średnim w Chełmie,

1966-2005 pracownik w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na stanowiskach:

do 1972 r. inżyniera,

1973-1980 asystenta

1981-2005  adiunkta po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk rolniczych.

Funkcje w IUNG:

1981-1990 kierownik Pracowni Agroklimatologii,,

1995-2000 kierownik Zakładu Agrometeorologii,

od 2006 r. na emeryturze.

Osiągnięcia

Opisanie związków plonowania 6 gatunków roślin uprawnych z warunkami pogodowymiw postaci modeli statystyczno-empirycznych.

Na podstawie modeli opracowanie przestrzennego zróżnicowania jakości plonotwórczej klimatu Polski dla upraw: poplony ścierniskowe, rzepak ozimy, bobik, lucerna na zieloną masę, owies i ziemniaki.

Współautorstwo w opracowaniu mapy bonitacji agroklimatu Polski w łącznym ujęciu podstawowych roślin uprawnych.

Badanie zmian klimatu i szacowanie ich skutków w produkcji roślinnej.

Prowadzenie służby prognozowania plonów dla województw i Polski.

Dorobek naukowy

Autorstwo około 70 prac naukowych oraz kilkunastu ekspertyz łącznie z instrukcjami upowszechnieniowymi.

Wyróżnienia

1976 r. nagroda Ministra Rolnictwa za opracowanie bonitacji jakości plonotwórczej klimatu Polski dla rzepaku ozimego,

1987 r. odznak”Zasłużony Pracownik Rolnictwa”.

Zajęcia poza zawodem

Tak się złożyło w jego życiu, że studiował to, co polubił z nabytej wiedzy w młodości. Zawodowo realizował się zgodnie z wykształceniem, lecz w pracy za biurkiem zawsze marzył o częstym przebywaniu w terenie, w bezpośredniej łączności z przyrodą. Ta sprzeczność wpłynęła na wybór uzupełniających zajęć.

1981 r. uzyskanie uprawnień przewodnika turystycznego Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego na „Trójkąt Puławski”,

2001- 2004 uczestnictwo w krajowych sympozjach agroturystycznych organizowanych przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego,

2003-2004 działania na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w regionach górskich.

Od wielu lat aktywne członkostwo PTTK w zakresie turystyki kwalifikowanej, np.: mała złota Górska Odznaka Turystyczna PTTK, coroczny udział w ogólnopolskich, pieszych rajdach górskich.

Prace na amatorskiej działce rodzinnej w uroczym miejscu nad Wisłą.

Zainteresowania: turystyka, sport, profilaktyka zdrowotna, kosmologia.

Rodzina: żona, dwie córki, zięciowie, czworo wnucząt.

Poprawiony: wtorek, 21 kwietnia 2015 15:10