- reset +

PDFDrukujEmail

Ppor. Mech. Czesław Marcinkiewicz

czeslaw_marcinkiewicz.jpg - 4.94 KbCzesław Marcinkiewicz urodził się 20 czerwca 1919 r. we wsi Kozły (obecnie gm. Łomazy). Był synem Felicjana i Heleny (z domu Pierzyńska). Miał dwóch braci: Zdzisława i Longina oraz siostrę Jadwigę. Ojciec pochodził z Rossosza, zaś matka była Kresowianką. Do 1914 r. rodzina Marcinkiewiczów mieszkała w Łomazach.

Po wybuchu I wojny światowej ojca wcielono do armii rosyjskiej. W wyniku działań wojennych rodzinne gospodarstwo Marcinkiewiczów spłonęło. Rodzina przeniosła się wówczas do wsi Kozły. Po I wojnie wrócili do Łomaz. Tutaj też Czesław w 1932 r. ukończył Szkołę Powszechną. Następnie pomagał ojcu w prowadzeniu zakładu szewskiego w Łomazach. Od najmłodszych lat interesował się lotnictwem. Jego wyobraźnię pobudzały latające samoloty z nieodległego Klubu Lotniczego Podlaskiej Wytwórni Samolotów w Białej Podlaskiej.

Zgodnie z zainteresowaniami w 1936 r. wstąpił do Szkoły Podchorążych dla Małoletnich w Bydgoszczy. W połowie 1937 r. odbywał przeszkolenie w Wojskowym Ośrodku szybowcowym w Ustianowej.

W 1939 r. ukończył Szkołę Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Krośnie jako mechanik samolotowy. Został przydzielony do 1 Pułku Lotniczego w Warszawie i wcielony do 216 Eskadry Bombowej. Brał czynny udział w obronie polskiego nieba w ramach Brygady Bombowej. Po klęsce kampanii wrześniowej ewakuował się wraz z personelem w kierunku południowym.

Dnia 17 września przekroczył granicę i znalazł się w Rumunii, gdzie został internowany. Po krótkim pobycie w obozie zbiegł z grupą lotników i przez Jugosławię oraz Grecję pod koniec 1939 r. znalazł się we Francji. Po jej upadku zostaje ewakuowany do Wielkiej Brytanii. 26 czerwcu 1940 r. przypływa do Liverpool. W Anglii otrzymuje numer służbowy 784116. Po przeszkoleniu, w czerwcu 1941 r., skierowany do 302 Dywizjonu Myśliwskiego „Poznańskiego”. W 1942 r. uzyskał kwalifikacje mechanika silnikowego II klasy. Był również wysłany na kurs silnikowy do firmy Rolls-Royce w Derby, gdzie uzyskał kwalifikacje mechanika I klasy. Po kursie powrócił w 1943 r. do 302 Dywizjonu Myśliwskiego. Ciągle nie opuszczała go myśl o lataniu z załogą. Jako ochotnik zgłosił się do służby w personelu latającym i rozpoczął szkolenie na mechanika pokładowego. Przeszkolenie ukończył w 4 SoftTT (School of Technical Training RAF) w St Atman. Jednostka ta znajdowała się na południu Walii. Po ukończeniu szkolenia, 24 kwietnia 1944 r., w stopniu plutonowego został przydzielony do 300 Dywizjonu Bombowego. Już 27 kwietnia 1944 r. rozpoczął przeszkolenie na samolotach czterosilnikowych (głównie Halifax) w 11 Base w Blyton (hrabstwo Lincolnshire, Anglia).

Po jego ukończeniu 8 lipca 1944 r. powrócił do jednostki. Latanie bojowe rozpoczął 27 lipca 1944 r. Łącznie do 3 grudnia 1944 r. wziął udział w 32 lotach bojowych. 1 września 1944 r. został awansowany na stopień sierżanta. 4 stycznia 1945r. przeniesiony do Ośrodka Zapasowego w Blackpool. 3 maja 1945 roku przeniesiony do Ośrodka Zapasowego Lotnictwa. 6 maja 1945 r. przeniesiony do 301 Dywizjonu Bombowego Transportowego. 1 września 1945 roku awansowany do stopnia starszego sierżanta.

Od 22 lutego 1946 r. w stopniu brytyjskiego chorążego (W/O). Po demobilizacji wojskowej w 1947 r. postanowił wyemigrować.

W 1948 r. z portu w Southampton na południu Anglii odpłynął do Argentyny. Tam prawdopodobnie pracował w zawodzie mechanika. W Argentynie zawarł związek małżeński ze Szkotką Margaret, z którą miał 3 dzieci (Nicolas, Veronica i Sarah Alice). W 1955 r. po obaleniu prezydenta Juana Perona wyjechał do Kanady. Dalsze losy Czesława Marcinkiewicza, niestety nie są znane. Z informacji siostry mieszkającej w Łodzi wiadomo, że dnia 30 marca 2009 r. w Hamilton (Kanada) w wieku 39 lat zmarła jego córka Sarah Alice.

Czesław Marcinkiewicz za służbę w wojskową został odznaczony m.in. trzykrotnie Krzyżem Walecznych, 3-krotnie Medalem Lotniczym, odznaczeniami brytyjskimi: 1939-1945 Star, France and Germany Star, The Defence Medal, War Medal 1939-1945 oraz Italy Star. W latach 50. awansowany na pierwszy stopień oficerski – podporucznika. Warto na koniec zaznaczyć, że Czesław Marcinkiewicz jest jedynym żołnierzem z Ziemi Łomaskiej, który miał zaszczyt służyć w trzech słynnych Dywizjonach (300, 301 i 302) biorących udział w 1 940 r. w Bitwie o Anglię.

Sławomir Hordejuk

Tekst pochodzi „Łomaskie strony” Numer 6(20) czerwiec 2011

Poprawiony: czwartek, 30 kwietnia 2015 13:31