- reset +

PDFDrukujEmail

Wyróżniamy, nagradzamy…

Minął kolejny rok nauki. Nadszedł czas podsumowań. Zanim zostaną rozdane świadectwa i nagrody za naukę, wyróżnieni zostali wszyscy ci, którzy zmagali się w różnych konkursach. Wśród wyróżnionych w konkursach ogólnoszkolnych znalazły się Magdalena Cichowska (konkurs matematyczny) i Paulina Biesiada (liczne konkursy literackie). Paulina Biesiada otrzymała nagrodę za bardzo dobry wynik w konkursie biologicznym. Podsumowano i nagrodzono laureatów następujących konkursów:

- Mistrz Rachunków ( Michał Kowieski  - w kategorii klas I, Patryk Soroka – w kategorii klas II, Karol Piętka  - w kategorii klas III);

-Wiedzy o kulturze krajów obszaru anglojęzycznego(I miejsce – Gabriela Nzarewicz, II miejsce – Joanna Lewkowicz, III miejsce – Maria Lewkowicz);

- Turniej BRD (drużyna w składzie: Michał Kowieski, Dominika Golba, Aleksandra Sacharczuk zajęła II miejsce w Finale Regionalnych Eliminacji Turnieju Szkół Gimnazjalnych, indywidualnie Michał Kowieski zajął II miejsce);

- Fotografujemy zjawiska fizyczne (I miejsce Katarzyna Sucharzewska, II miejsce Mariola Trochonowicz, III miejsce Klaudia Hołonowicz);

- „Wiem, potrafię, ratuję” w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa( drużyna w składzie Gabriela Maksymiuk, Paula Siłakowicz i  Patrycja Niedźwiedź zajęła III miejsce);

- w konkursie czytelniczym „Musisz przeczytać tę książkę” I miejsce zajęła Ewa Czyżewska;

- tytuł Najlepszego Czytelnika i nagrodę otrzymała Patrycja Niedźwiedź.

Za aktywną pracę w Samorządzie Uczniowskim i godne reprezentowanie naszej szkoły nagrody i dyplomy otrzymali następujący uczniowie:

- Ewa Czyżewska (przewodnicząca SU);

- Karolina Kowieska, Gabriela Nazarewicz, Weronika Kobylińska, Aleksandra Sacharczuk i Paula Siłakowicz – przyboczne pocztu sztandarowego;

- Karol Piętka i Paweła Samosiuk – chorąży pocztu sztandarowego;

- Patrycja Niedźwiedź – za aktywną pracę w sekcji fotograficznej;

- Adrian Demidowicz – za aktywną pracę w sekcji nagłośnienia.

Pan Ireneusz Korszeń przedstawił w skrócie dokonania naszych sportowców, wymieniając największe sukcesy zarówno dziewcząt, jak i chłopców – drużynowo i indywidualnie.

Na zakończenie Pani dyrektor Anna Filipiuk podkreśliła, że wszyscy uczniowie powinni być dumni, że uczą się w tej szkole. Natomiast każdy sukces musi być poprzedzony ciężką pracą.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie równie dużo nagród i wyróżnień.

Poprawiony: poniedziałek, 24 sierpnia 2015 13:56