- reset +

PDFDrukujEmail

Ślubowania nadszedł czas!

Tradycją naszej szkoły stało się, że najmłodsi uczniowie w październiku przeżywają swoją pierwszą ważną uroczystość, jaką jest włączenie do braci uczniowskiej. 29 października 2015r. przekonaliśmy się, że sześcio- i siedmiolatki z pierwszych klas są już gotowe do wstąpienia w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Łomazach.

Na początku uroczystej akademii pani dyrektor Anna Filipiuk powitała wszystkich zgromadzonych, szczególnie serdecznie zwracając się do pierwszaków. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością goście: Wójt Gminy Łomazy pan Jerzy Czyżewski, Przewodnicząca Rady Gminy pani Małgorzata Derlukiewicz, Przewodniczący Rady Rodziców pan Wiesław Bańkowski i Wiceprzewodnicząca pani Małgorzata Juszczak oraz rodzice, nauczyciele i przyjaciele szkoły.

Dzielne pierwszaki przedstawiły program artystyczny pt. „Ślubowania nadszedł czas”, przygotowany pod kierunkiem pań: Elżbiety Bieleckiej, Wiesławy Kobrzyńskiej, Agnieszki Panasiuk i Elżbiety Szczęsnej. Dzieci z przejęciem recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły, za co były nagradzane oklaskami. Zaprezentowanymi umiejętnościami i ogromnym wdziękiem udowodniły, ze są gotowe przyjąć na siebie trud zdobywania wiedzy i rozwijania talentów.

Po części artystycznej 69 pierwszoklasistów złożyło uroczyste ślubowanie sztandarowi szkoły. Następnie pani dyrektor Anna Filipiuk dokonała aktu pasowania na ucznia. Wszyscy nowo przyjęci do braci uczniowskiej otrzymali od wychowawców pamiątkowe dyplomy oraz upominki od pana Wójta, Rady Rodziców, państwa Anny i Zbigniewa Gołosiów, a także uczniów klas szóstych.  Rodzice przygotowali dzieciom dodatkową atrakcję - smaczny poczęstunek.

Mamy nadzieję, że ten dzień mile zapisze się pierwszakom w pamięci.