- reset +

PDFDrukujEmail

Terminarz spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2019/2020

 

Lp.

Data

Tematyka spotkania

  1. 1.

09.09.2019 r.

Zebranie organizacyjne:

- wybór składu  klasowych rad rodziców,

- zebranie danych o rodzinie,

- informacja o organizacji  pracy szkoły  w roku   szkolnym 2019/2020.

- konsultacje przedmiotowe wszystkich nauczycieli,

Zebranie Rady Rodziców – wybór Zarządu, zatwierdzenie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

  1. 2.

28.10.2019 r.

21.10.2019 r.

zmiana daty spotkania na wniosek przewodniczącej RR

Spotkania klasowe

- Informacje o postępach w nauce i zachowaniu.

- Konsultacje przedmiotowe wszystkich nauczycieli.

Zebranie Rady Rodziców

  1. 3.

9.12.2019r.

Spotkania klasowe

- Informacje o postępach w nauce i zachowaniu.
- Konsultacje przedmiotowe wszystkich nauczycieli.

  1. 4.

03.02.2020 r.

Spotkanie ogólne z dyrektorem i spotkania klasowe

- Podsumowanie pracy szkoły w I półroczu roku  szkolnego 2019/2020.

- Informacja o  osiągnięciach edukacyjnych za I półrocze.

- Konsultacje przedmiotowe wszystkich nauczycieli.

  1. 5.

luty/marzec 2020 r.

Spotkanie ogólne klas ósmych

- Informacje o postępach w nauce i zachowaniu,
- Konsultacje przedmiotowe wszystkich nauczycieli.

  1. 6.

27.04.2020 r.

Spotkania klasowe

– Targi  zawodoznawcze.

- Spotkanie klasowe rodziców.

- Konsultacje przedmiotowe wszystkich nauczycieli.

  1. 7.

26.05.2020 r.

Spotkania klasowe

- Montaż słowno – muzyczny z okazji Dnia Matki- Dnia Rodziny.

- Spotkanie klasowe z rodzicami informujące o ocenach, zachowaniu.

- Konsultacje przedmiotowe wszystkich nauczycieli.

8.

15.06.2020 r.

Indywidualne spotkania z rodzicami.

9.

Według potrzeb -

do ustalenia

Inne zebrania z rodzicami  (np. na wniosek  wychowawcy,

okolicznościowe, indywidualne spotkania wynikające z potrzeb

dydaktyczno – wychowawczych oraz konsultacje indywidualne

nauczycieli).

Poprawiony: poniedziałek, 30 września 2019 20:15