- reset +

absolwenci

PDFDrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 04 grudnia 2014 20:34

Mieczysław Trochimiuk

trochimiuk.jpg - 12.48 KbUrodził się 18.07.1936 r. Ukończył Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach. Następnie rozpoczął naukę w  Niższym Seminarium Duchownym oo. Oblatów w Lublińcu. W 1955 r. zdał egzamin maturalny w Liceum Ogólnokształcącym w Wisznicach. Studiował filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W trakcie studiów był prezesem uczelnianego teatru akademickiego.

Do 1968 pracował w Lublinie w instytucjach kultury oraz w stowarzyszeniu księgowych. W 1968 zaczął prowadzić rodzinne gospodarstwo rolne zajmujące się hodowlą owiec.

W 1980 zaangażował się w tworzenie struktur związku zawodowego rolników. W 1981 był jednym z organizatorów i przewodniczącym komitetu założycielskiego „Solidarności”  Rolników Indywidualnych w województwie bialskopodlaskim. Po reaktywacji związku w 1989 stanął na czele regionalnych tymczasowych struktur.

W latach 1989–1991 pełnił funkcję senatora I kadencji Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, wybranego z ramienia Komitetu Obywatelskiego w województwie bialskopodlaskim. Pracował w Komisji Rolnictwa jako jej przewodniczący. Był członkiem Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego.

Po kilku latach od zakończenia kadencji przeszedł na emeryturę, zajmując się hobbystycznie rzeźbiarstwem. Wykonuje małe i duże rzeźby z drewna.

Osiągnięcia:

- pełnił funkcję senatora;

- zorganizował wernisaż w galerii Ulica Krzywa w Białej Podlaskiej w roku 2004;

- w roku 2005  wystawił swoje prace podczas aukcji koni arabskich w Janowie Podlaskim;

- brał udział w Konkursie Wyrobów Artystycznych w Tucznej.

 

PDFDrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 04 grudnia 2014 20:24

Ks. Infułat Jan Sobechowicz

Jan Sobechowicz.jpg - 23.99 Kb

Syn Teofila i Janiny z d. Miczko, ur. 03.09.1930 r. w Łomazach. Szkoła Podstawowa w Łomazach (1937-1944), Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Białej Podlaskiej (1944-1950). Wyższe Seminarium Duchowne w Siedlcach (1950-1956). Święcenia diakońskie - Siedlce 9.04.1955 r. Święcenia kapłańskie - Siedlce 26.05.1956 r., z rąk ks. bp. Ignacego Świrskiego. Inkardynowany do Diecezji Drohiczyńskiej mocą Bulli Jana Pawła II  - Totus Tuus Poloniae Populus (25.03.1992).

Kolejne miejsca pracy

 • - wikariusz parafii Żelechów (01.08.1956 - 03.08.1957)
 • - wikariusz parafii Międzyrzec Podlaski (04.08.1957 - 24.11.1961)
 • - administrator parafii Kolembrody (25.11.1961-19.08.1971)
 • - studia zaoczne z zakresu teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1967-1970)
 • - Kąkolewnica (20.08.1971 - 11.09.1983)
 • - wikariusz pomocnik parafii Niepokalanego Serca NMP w Sokołowie Podlaskim (12.09.1983 - 14.05.1984)
 • - proboszcz parafii Niepokalanego Serca NMP w Sokołowie Podlaskim (15.05.1984 - 01.07.2006)

 

Urzędy i funkcje diecezjalne

 • - wicedziekan Dekanatu Międzyrzeckiego (05.12.1969 - 20.01.1978)
 • - dziekan Dekanatu Międzyrzeckiego Diecezji Podlaskiej czyli Siedleckiej (21.01.1978 - 27.08.1983)
 • - dziekan Dekanatu Sokołowskiego (12.09.1983 - 01.07.2006)
 • - dziekan Drohiczyńskiej Kapituły Katedralnej (19.03.1993 - ... )
 • - członek Kolegium Konsultorów (04.06.1993 - ... )
 • - członek komisji ds. osób i posług I Synodu Diecezji Drohiczyńskiej (08.12.1994 - 24.05.1997)
 • - członek Rady Kapłańskiej (25.03.1998 - 25.03.2003; 19.12.2003 - ... )
 • - członek Diecezjalnej Komisji Architektoniczno-Budowlanej (25.03.1998 - 25.03.2003; 16.01.2004 - ... )
 • - przewodniczący Komisji ds. budowy ołtarza i sektorów Diecezjalnego Komitetu Organizacji Pielgrzymki Jana Pawła II do Drohiczyna ( 20.06.1998 - 10.06.1999)

 

Tytuły/odznaczenia

 • - kanonik gremialny i dziekan Kapituły Kolegiaty Janowskiej (24.10.1986 - 20.04.1993)
 • - kanonik gremialny i dziekan Drohiczyńskiej Kapituły Katedralnej (06.02.1993)
 • - prałat honorowy Jego Świętobliwości (24.04.1993);
 • - magister teologii (22.03.1994)
 • - protonotariusz apostolski -  Infułat (28.01.1998).

 

 

Konkatedra Niepokalanego Serca Maryi w Sokołowie  Podlaskim

 

PDFDrukuj

Wpisany przez Administrator czwartek, 04 grudnia 2014 20:20

szymonik.jpg - 13.44 KbDr hab.Danuta Szymonik

Ukończyła studia rusycystyczne na Uniwersytecie Leningradzkim (Petersburskim). Po ukończeniu studiów podjęła pracę naukowo-dydaktyczną na UMCS w Lublinie, gdzie też uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych. Również na UMCS odbyło się Jej kolokwium habilitacyjne.

Jest autorką wielu prac naukowych, recenzji wydawniczych, przekładów i sprawozdań, które publikowane były w Polsce, Rosji, na Ukrainie, w Niemczech, Holandii, Czechach i Słowacji. Jest członkiem Komisji Filologicznej Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, będąc jednocześnie współorganizatorką dorocznych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu Między literaturą a medycyną.

1 października 2006 roku podjęła pracę naukowo-dydaktyczną w ówczesnej Akademii Podlaskiej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny) w Siedlcach, najpierw w Instytucie Filologii Polskiej, gdzie pełniła funkcję Kierownika Zakładu Komparatystyki  i Badań Wschodniosłowiańskich, a następnie w Instytucie Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych. Tu pełni funkcję Kierownika Katedry Filologii Rosyjskiej i Komparatystyki.

Od roku 2008 organizuje międzynarodowe seminaria naukowe poświęcone problemom komparatystyki literackiej i kulturowej oraz redaguje serię wydawniczą CONVERSATORIA LITTERARIA. Od 2011 roku jest uczestnikiem Rady Naukowej Acta Universitatis Lodziensis FOLIA LITTERARIA ROSSICA. Od 2013 podejmuje zadania w ramach Pracowni Comeniologii i Badań Interdyscyplinarnych oraz wchodzi w skład kolegium redakcyjnego serii naukowej LABYRYNTHI.

Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych w kraju i za granicą, Prowadziła wykłady gościnne w Uniwersytecie im. T. Masaryka w Brnie.

 
 

PDFDrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 17 listopada 2014 22:44

Prof. dr hab. Edward Bańkowski

bankowski.jpg - 12.90 KbUrodził się w 1942 roku w Łomazach, gdzie ukończył Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki. Następnie rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. Swoje dalsze życie związał z Białymstokiem, gdzie w 1965 roku ukończył Akademię Medyczną, zdobywając dyplom lekarski z wyróżnieniem.

Na tej uczelni rozpoczął pracę naukowo-badawczą. W wieku 27 lat uzyskał tytuł doktora. Habilitował się w 1977 roku, a 10 lat później zdobył tytuł profesora. Profesorem zwyczajnym został w 1993 roku.

Wiedzę i doświadczenie poszerzał, biorąc udział w stażach poza granicami kraju m.in. w Narodowym Instytucie Zdrowia w Bethesdzie (USA), Max Planck Institute (Niemcy), Uppsala University (Szwecja) oraz w University of Manchester (Wielka Brytania). Przez trzy kadencje był prorektorem Akademii Medycznej w Białymstoku ds. medycznych.

Rodzina Profesora to: żona Janina – lekarz, trzy córki, które także są lekarzami.

Poza tym Profesor posiada sześcioro wnucząt. Prywatnie Pan Edward Bańkowski interesuje się literaturą oraz turystyką.

 

Osiągnięcia:

 • Profesor Edward Bańkowski jest autorem ponad 150 publikacji naukowych;
 • jest recenzentem 40 dysertacji doktorskich, ponad 30 przewodów habilitacyjnych;
 • brał udział w 11 postępowaniach o nadanie tytułu profesora;
 • jest autorem licznych odkryć naukowych, do najważniejszych należą: odkrycie zjawiska adsorbcji i aktywacji czynnika Hegemana (XII) przez kolagen, wykrycie białek osoczowych zawierających hydroksyprolinę, wykrycie w płytkach krwi czynnika stymulującego biosyntezę kolagenu w hodowlach fibroblastów in vitro, opisany jako płytkowy czynnik wzrostowy (PDGF), wykrycie rezerwuaru peptydowych czynników wzrostowych w ludzkiej galarecie Whartona.

Profesor jest autorem podręczników:

 • Biochemia – podręcznik dla studentów uczelni medycznych;
 • Biochemia – podręcznik dla studentów studiów licencjackich i magisterskich;
 • Słownik Biochemiczny – polsko-angielski, angielsko-polski;
 • Patofizjologia – podręcznik dla studentów medycyny(współautor).

Nagrody i wyróżnienia:

 • został wyróżniony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski   oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowejj;
 • został uhonorowany doktoratami Honoris Causa Universite` de Reims Champagne – Avdenne (Francja) oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach;
 • jesienią 2012 roku otrzymał nagrodę Ministra Zdrowia dla nauczycieli za Słownik Biochemiczny – polsko-angielski, angielsko-polski.
 

PDFDrukuj

Wpisany przez Administrator piątek, 14 listopada 2014 14:18

sadownik_b.jpg - 12.93 KbProf. dr hab. Barbara Sadownik

Urodziła się  20 maja 1956 roku w Łomazach. W latach 1963- 1971 uczęszczała do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach i ukończyła ją z wyróżnieniem. Następnie kontynuowała naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej (1971-1975) i ten etap nauki ukończyła z wyróżnieniem. Uzyskała możliwość podjęcia studiów na dowolnej wyższej uczelni w Polsce bez egzaminu wstępnego. W latach 1975-1979 studiowała Filologię Germańską na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Pracę magisterską z zakresu współczesnej literatury niemieckiej nt. Probleme des Alltagslebens des kleinen Mannes in den Romanen von Hans Fallada: „Kleiner Mann – was nun?” und „Der eiserne Gustav” napisała napisała pod kierunkiem prof. F. Wagnera. Studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem. Po ukończeniu studiów pozostała na Uczelni i podjęła pracę w Zakładzie Filologii Germańskiej UMCS w charakterze asystenta. Jest kierownikiem Zakładu Glottodydaktyki Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS W Lublinie.

Wiedzę i doświadczenie poszerzała poza granicami Polski, biorąc udział w sympozjach, konferencjach, seminariach stypendiach naukowych, m.in. we Francji, Szwajcarii, Niemczech,

Specjalność naukowa: językoznawstwo germańskie,  językoznawstwo germańskie stosowane – glottodydaktyka, psycholingwistyka.

Zainteresowania naukowe: glottodydaktyka antropocentryczna i dyscypliny jej pokrewne, tj. lingwistyka generatywna, psycholingwistyka, neurolingwistyka, neurobiologia, psychologia procesów poznawczych, neuronauka kognitywna.

Życiorys naukowy:

 • 17.06.1987 r. uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy Implikationen der psycholinguistisch orientierten Zweitsprachenerwerbsforschung für die Glottodidaktik (promotor: prof. dr hab. Jerzy Brzeziński; recenzeci: prof. dr hab. HenningWode, Instytut Anglistyki Uniwersytetu w Kilonii; prof. dr hab. Waldemar Pfeiffer, Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu);
 • 29.10.1997 r. uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych (specjalność: językoznawstwo germańskie stosowane)) na podstawie rozprawy Glottodidaktische und psycholinguistische Aspekte des Fremdsprachenwerwerbs: Lernerperspektive (Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997) oraz dorobku naukowego (recenzenci: prof. dr hab. Franciszek Grucza Uniwersytet Warszawski, prof. dr hab. Jerzy Jeszke Katolicki Uniwersytet Lubelski, prof. dr hab. Jan Mazur UMCS Lublin);
 • 01.10.2001 r. mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS na okres 5 lat;
 • 01.10.2006 r. przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UMCS na czas nieokreślony;
 • 12.06. 2012 r. nadanie tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego;
 • wypromowała 2 doktorów, jak też była promotorem łącznie ponad 400 magistrów w tym ok. 120 magistrów Filologii Germańskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie od 1987 do 2007 rok pracowała na drugim etacie.

Wybrane publikacje:

 • Implikationen der Zweitsprachenerwerbsforschung für die Glottodidaktik, Wydawnictwo UMCS, Lublin:, 1991, s. 135;
 • Glottodidaktische und psycholinguistische Aspekte des Fremdsprachenerwerbs: Lernerperspektive. Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, s. 296;
 • Implikationen der Zweitsprachenerwerbsforschung für die Glottodidaktik. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1999, s. 190. (wznowione, uaktualnione, znacznie poszerzone wydanie monografii z roku 1991);
 • Modulare Architektur der menschlichen Sprachfähigkeit – kognitive und neurobiologische Dimensionen, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 413.

Dorobek naukowy obejmuje łącznie ok. 100 prac naukowych, w tym liczne artykuły, recenzje i 5 książek autorskich. Większość publikacji ukazało się drukiem w Polsce, ale także nakładem renomowanych wydawnictw naukowych w Szwajcarii, Niemczech.

 
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 6