- reset +

rada rodziców

PDFDrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 30 września 2019 20:16

INFORMACJA dla RODZICÓW

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną  i stomatologiczną uczniom na poniższych zasadach.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka szkolna p. Beata Jarocka.

Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku szkolnym - hala sportowa, sala nr 30.

Pielęgniarka pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.35.

Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje „Mali- Dent” Grupowa Praktyka Dentystyczna

w poniedziałki i czwartki w godz. 12.00 – 18.00,

we wtorki w godz. 8.00 – 14.00, w piątki w godz. 8.00 – 13.30.

Gabinet stomatologicznym mieści się w budynku szkolnym – hala sportowa, sala nr 27.

W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną i stomatologiczną proszę o złożenie „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio      do świadczeniobiorców realizujących opiekę.

Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne dziecko zgłasza się z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców.

 

PDFDrukujEmail

RADA RODZICÓW

Konto Rady Rodziców

Bank Spółdzielczy w Łomazach

PL 17 8037 0008 0010 7868 2000 0010

Prezydium Rady Rodziców:

Anna Marciniuk- przewodniczący

Monika Jaroszuk - wiceprzewodnicząca

Renata Krasuska Adamiak - sekretarz

 

PDFDrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 01 lutego 2016 19:46

Terminarz spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2019/2020

 

Lp.

Data

Tematyka spotkania

 1. 1.

09.09.2019 r.

Zebranie organizacyjne:

- wybór składu  klasowych rad rodziców,

- zebranie danych o rodzinie,

- informacja o organizacji  pracy szkoły  w roku   szkolnym 2019/2020.

- konsultacje przedmiotowe wszystkich nauczycieli,

Zebranie Rady Rodziców – wybór Zarządu, zatwierdzenie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

 1. 2.

28.10.2019 r.

21.10.2019 r.

zmiana daty spotkania na wniosek przewodniczącej RR

Spotkania klasowe

- Informacje o postępach w nauce i zachowaniu.

- Konsultacje przedmiotowe wszystkich nauczycieli.

Zebranie Rady Rodziców

 1. 3.

9.12.2019r.

Spotkania klasowe

- Informacje o postępach w nauce i zachowaniu.
- Konsultacje przedmiotowe wszystkich nauczycieli.

 1. 4.

03.02.2020 r.

Spotkanie ogólne z dyrektorem i spotkania klasowe

- Podsumowanie pracy szkoły w I półroczu roku  szkolnego 2019/2020.

- Informacja o  osiągnięciach edukacyjnych za I półrocze.

- Konsultacje przedmiotowe wszystkich nauczycieli.

 1. 5.

luty/marzec 2020 r.

Spotkanie ogólne klas ósmych

- Informacje o postępach w nauce i zachowaniu,
- Konsultacje przedmiotowe wszystkich nauczycieli.

 1. 6.

27.04.2020 r.

Spotkania klasowe

– Targi  zawodoznawcze.

- Spotkanie klasowe rodziców.

- Konsultacje przedmiotowe wszystkich nauczycieli.

 1. 7.

26.05.2020 r.

Spotkania klasowe

- Montaż słowno – muzyczny z okazji Dnia Matki- Dnia Rodziny.

- Spotkanie klasowe z rodzicami informujące o ocenach, zachowaniu.

- Konsultacje przedmiotowe wszystkich nauczycieli.

8.

15.06.2020 r.

Indywidualne spotkania z rodzicami.

9.

Według potrzeb -

do ustalenia

Inne zebrania z rodzicami  (np. na wniosek  wychowawcy,

okolicznościowe, indywidualne spotkania wynikające z potrzeb

dydaktyczno – wychowawczych oraz konsultacje indywidualne

nauczycieli).

Poprawiony: poniedziałek, 30 września 2019 20:15  

PDFDrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 01 lutego 2016 19:44

TERMINARZ

KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH NAUCZYCIELI Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Godzina

1.

Wińska Bogumiła

Poniedziałek

Piątek

8.00- 8.30

8.00- 8.30

2.

Bednaruk -Bańkowska Marta

Czwartek

12.45-13.30

3.

Bielecka Elżbieta Barbara

Środa

12.45-13.30

4.

Bielecka Elżbieta

Środa

8.55-9.40

5.

Biesiada Dorota

Poniedziałek

Wtorek

7.30-8.00

7.30-8.00

6.

Dekiert Ewa7.

Derlukiewicz Dorota

Piątek

12.30-13.00

8.

Derlukiewicz-Rusek Elżbieta

Poniedziałek

9.50-10.35

9.

Dołęgowska Aleksandra

środa

10.45-11.30

10.

Filipiuk Anna

wtorek

11.45-12.30

11.

Garbatiuk Agnieszka

poniedziałek

12.00-12.30

12.

Ignatowska Barbara

wtorek

11.30-12.00

13.

Jeruzalska Dorota

poniedziałek

9.50-10.35

14.

Kaczan Małgorzata

środa

11.15-11.45

15

Kapłan Elżbieta

poniedziałek

12.45-13.30

16.

Karpowicz Ewa

środa

9.30-10.00

17.

Kobrzyńska Wiesława

piątek

9.55-10.40

18.

Korszeń Ewa

poniedziałek

10.35-11.30

19.

Korszeń Ireneusz

wtorek

13.45-14.30

20.

Kożuchowska Iwona

czwartek

8.55-9.40

21.

Kulicka Dorota

poniedziałek

10.45-11.30

22.

Kulicki Grzegorz

środa

9.50-10.35

23.

Łaska Dorota

piątek

8.00-8.55

25

Marczewska Izabela

środa

10.30-11.30

26.

Michalczuk Danuta

poniedziałek

10.45-11.30

27.

Najdyhor Aneta

poniedziałek

8.30-9.30

28..

Nazarewicz Dorota

wtorek

12.45-13.30

29.

Nazarewicz Elżbieta

wtorek

8.55-9.40

30.

Onisiewicz Aldona

środa

9.45-10.35

31.

Panasiuk Agnieszka

poniedziałek

12.30-13.00

32.

Paszkowska Teresa

wtorek

12.45-13.30

33.

Piotrowska Beata

poniedziałek

12.45-13.30

34.

Prokopiuk Ewa

wtorek

9.50-10.35

35.

Prokopiuk Marek

wtorek

11.00-11.45

36.

Rogoźnicka Małgorzata

poniedziałek

9.40-10.35

37.

Romaniuk Artur

piątek

9.50-10.35

38. Sautycz Piotr poniedziałek 10.30-11.30
39. Skrzyńska Grażyna czwartek 9.50-10.35
40. Szepeta Iwona wtorek 8.55-9.40
41. Szewczyk Małgorzata środa 10.45-11.30
42. Szydłowska Krystyna piątek 13.30-14.00
43. Telaczyński Wojciech środa 10.45-11.30
44. Tokarski Paweł wtorek 9.50-10.35
45. Tremeska Agnieszka poniedziałek 10.45-11.30
46. Trochonowicz Monika wtorek 10.30-11.30
47. Ks. Wasilewski Kamil środa 10.45-11.30
48. Ziętecka Anna wtorek 8.55-9.40
49. Zydlewska Anna wtorek 13.00-13.30
Poprawiony: wtorek, 17 września 2019 09:29  

PDFDrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 02 listopada 2015 18:25

"Koncepcja pracy szkoły"  do zapoznania się dla rodziców - pobierz

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁOMAZACH - pobierz

 

Prestiżowe wyróżnienie i tytuł „WZOROWY ABSOLWENT SZKOŁY” może otrzymać najlepszy (wybitny) uczeń na zakończenie nauki w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach oraz na zakończenie nauki w Gimnazjum im. Unitów Podlaskich w Łomazach.

REGULAMIN PRZYZNANIA WYRÓŻNIENIA „WZOROWY ABSOLWENT SZKOŁY” pobierz

 

Honorowy tytuł „PRZYJACIEL SZKOŁY” może otrzymać: osoba fizyczna, firma lub organizacja, która przyczyniła się do rozwoju i podniesienia rangi Zespołu Szkół w Łomazach. Warunkiem ubiegania się o nadanie honorowego tytułu „Przyjaciel Szkoły” jest spełnienie minimum dwóch kryteriów wymienionych w regulaminie.

Regulamin przyznawania honorowego tytułu „PRZYJACIEL SZKOŁY” pobierz

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW pobierz

Poprawiony: wtorek, 17 września 2019 06:45  

Poradnie Pedagogiczno - Psychologiczne

PDFDrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 02 listopada 2015 18:23

W związku z reorganizacją sieci Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych na terenie Powiatu Bialskiego utworzona została  z dniem 1 sierpnia br. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białej Podlaskiej. Powołano też do życia filie bialskiej poradni: w Międzyrzecu Podlaskim, Wisznicach i Terespolu na bazie i w drodze przekształcenia obecnych samodzielnych poradni.

Po reorganizacji poradni nie ma ściśle określonych rejonów działania placówek, a potencjalny petent ma możliwość wyboru, z której placówki chce skorzystać.

 

Ponadto z dniem 1 sierpnia br. na terenie powiatu bialskiego przestaje obowiązywać rejonizacja do poradni psychologiczno – pedagogicznych.

Od 1 sierpnia br. rodzic, który chce zdiagnozować swoje dziecko musi udać się do wybranej przez siebie  poradni i wypełnić wniosek, na podstawie którego ustala się termin badań.

Zgłoszenia telefoniczne lub przez szkołę nie są już przyjmowane!!!

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej

Adres:

ul. Warszawska 12c (w parku obok NFZ)

21-500 Biała Podlaska

Telefon:

83-343-31-23

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wisznicach

Adres:
ul. Warszawska 44

21-225 Wisznice

Telefon/Faks:
83-378-22-37

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Terespolu

Adres:
ul. Wojska Polskiego 99

21-550Terespol 
Telefon:
83-375-23-44

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzecu Podlaskim

Adres:
ul. Czysta 11

21-560 Międzyrzec Podlaski

Telefon/Faks:
83-371-69-89

Poprawiony: poniedziałek, 02 listopada 2015 18:29  
 

PDFDrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 15 stycznia 2015 22:10

Protokoły Komisji Rewizyjnej

Rok 2012/2013 pobierz

Rok 2013/2014 pobierz

Rok 2018/2019 pobierz

Poprawiony: wtorek, 17 września 2019 06:41  

PDFDrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 18 grudnia 2014 22:08

Szanowni Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej!

W ramach udziału naszej szkoły w projekcie „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” opracowany zostanie Szkolny Program Aktywnej Współpracy.

Niektóre zadania przeznaczone do wspólnej realizacji zostały już zaplanowane przez rodziców, uczniów i nauczycieli podczas wrześniowych i listopadowych warsztatów. Uczniowie, rodzice i nauczyciele zaplanowali następujące działania:

 1. Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi
 2. Bal szóstych klas
 3. Teatr rodziców i nauczycieli dla dzieci
 4. Próbny sprawdzian klas szóstych z rodzicami
 5. Skrzynka na wnioski
 6. Kawiarenka andrzejkowa
 7. Bal karnawałowy
 8. Piknik rodzinny
 9. Wspólne wycieczki
 10. Festiwal (jesienny lub wiosenny)

11. Wyposażenie szkolnego przystanku w  ławki

12. Zorganizowanie w szkole miejsca na indywidualne spotkania rodziców i nauczycieli

13. Wspólne ukwiecenie terenu przed szkołą

14. Organizacja spotkań  rodziców, uczniów i nauczycieli

Zwracamy się do Państwa z prośbą o odniesienie się do powyższych propozycji. Jeżeli istnieją jakieś dodatkowe działania dotyczące szkoły i uczniów lub decyzje, na które chcielibyście Państwo mieć wpływ i brać za nie współodpowiedzialność, prosimy o przesłanie swoich pomysłów drogą mailową na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub o kontakt z wychowawcą Państwa dziecka.

Poprawiony: poniedziałek, 24 sierpnia 2015 20:51