- reset +

rada rodziców

PDFDrukujEmail

RADA RODZICÓW

Konto Rady Rodziców

Bank Spółdzielczy w Łomazach

95 8037 0008 0003 1059 2000 0010

Prezydium Rady Rodziców:

Wiesław Bańkowski- przewodniczący

Renata Adamiak - wiceprzewodnicząca

Anna Marciniuk - skarbnik

 

PDFDrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 01 lutego 2016 19:46

Terminarz spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2017/2018

Lp.

Data

Tematyka spotkania

 1. 1.

11.09.2017 r.

Zebranie organizacyjne:

- wybór lub uaktualnienie składu  klasowych rad rodziców,

- zebranie danych o rodzinie,

- informacja o organizacji  pracy szkoły  w roku   szkolnym 2017/2018.

Konsultacje przedmiotowe wszystkich nauczycieli,

Zebranie Rady Rodziców – wybór Zarządu, zatwierdzenie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

 1. 2.

09.10.2017 r.

Spotkania klasowe

- Informacje o postępach w nauce i zachowaniu,

- Konsultacje przedmiotowe wszystkich nauczycieli.

 1. 3.

11.11.2017 r.

- Uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości,

- Możliwość konsultacji z nauczycielami.

 1. 4.

18.12.2017r.

Spotkania klasowe

- Spotkanie  Bożonarodzeniowe - Jasełka,

- Informacje o postępach w nauce i zachowaniu,
- Konsultacje przedmiotowe wszystkich nauczycieli.

 1. 5.

02.01.2018 r.

-  Indywidualne spotkania z rodzicami

 1. 6.

19.02.2018 r.

Spotkanie ogólne i spotkania klasowe

- Podsumowanie pracy szkoły w I półroczu roku  szkolnego 2017/2018,

- Informacja o  osiągnięciach edukacyjnych za I półrocze.

 1. 7.

marzec 2018 r.

Spotkanie ogólne klas III gimnazjalnych

- Informacje o postępach w nauce i zachowaniu,
- Konsultacje przedmiotowe wszystkich nauczycieli.

 1. 8.

23.04.2018 r.

Spotkania klasowe

- Spotkanie rodziców – targi  zawodoznawcze.

- Konsultacje przedmiotowe wszystkich nauczycieli.

 1. 9.

21.05.2018 r.

Spotkania klasowe

- Montaż słowno – muzyczny z okazji Dnia Matki,

- Spotkanie z rodzicami informujące o  przewidywanych ocenach

rocznych z przedmiotów i z zachowania,

- Konsultacje przedmiotowe wszystkich nauczycieli.

10.

04.06.2018 r.

Indywidualne spotkania z rodzicami

11.

Według potrzeb -

do ustalenia

Inne zebrania z rodzicami  (np. na wniosek  wychowawcy,

okolicznościowe, indywidualne spotkania wynikające z potrzeb

dydaktyczno – wychowawczych oraz konsultacje indywidualne

nauczycieli).

Poprawiony: poniedziałek, 13 listopada 2017 21:47  

PDFDrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 01 lutego 2016 19:44

TERMINARZ

KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH NAUCZYCIELI Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Godzina

1.

Wińska Bogumiła

środa

piątek

10.00-12.00

10.00-12.00

2.

Bańkowska Katarzyna

poniedziałek

12.00-12.30

3.

Bednaruk -Bańkowska Marta

środa

12.00-12.30

4.

Bielecka Elżbieta Barbara

wtorek

13.00-13.30

5.

Bielecka Elżbieta

wtorek

9.50- 10.20

6.

Biesiada Dorota

czwartek

14.00-15.00

7.

Chotkowska Marzena

poniedziałek

10.45-11.30

8.

Dekiert Ewa

wtorek

15.00-15.30

9.

Derlukiewicz Dorota

środa

13.00-13.30

10.

Derlukiewicz-Rusek Elżbieta

czwartek

9.59-10.35

11.

Dołęgowska Aleksandra

czwartek

12.30-13.00

12.

Filipiuk Anna

13.

Garbatiuk Agnieszka

piątek

10.30-11.00

14.

Hryniewicz Katarzyna

poniedziałek

11.00-11.30

15.

Ignatowska Barbara

poniedziałek

11.00- 11.30

16.

Jeruzalska Dorota

wtorek

13.50-14.20

17.

Kaczan Małgorzata

czwartek

13.00-13.30

18.

Kapłan Elżbieta

wtorek

12.30-13.00

19.

Karpowicz Ewa

środa

15.00-15.30

20.

Kobrzyńska Wiesława

wtorek

8.55-9.40

21.

Korszeń Ewa

poniedziałek

14.30-15.00

22.

Korszeń Ireneusz

poniedziałek

12.45-13.30

23.

Kożuchowska Iwona

piątek

10.45-11.30

24.

Kulicka Dorota

poniedziałek

8.55-9.40

25.

Kulicki Grzegorz

środa

9.40-10.10

26.

Lewczuk Alina

codziennie

7.30-8.00

27.

Łaska Dorota

czwartek

9.00-9.30

28.

Łojewska Anna

poniedziałek

9.50-10.35

29.

Marczewska Izabela

30.

Michalczuk Danuta

piątek

8.55-9.40

31.

Najdyhor Aneta

czwartek

9.50-10.35

32.

Nazarewicz Dorota

poniedziałek

12.00-12.30

33.

Nazarewicz Elżbieta

czwartek

11.00-11.30

34.

Ks Ognik Andrzej

środa

10.40-11.15

35.

Panasiuk Agnieszka

poniedziałek

9.50-10.35

36.

Paszkowska Teresa

czwartek

9.50-10.35

37.

Piotrowska Beata

czwartek

12.00-12.30

38.

Prokopiuk Ewa

poniedziałek

11.00-11.30

39.

Prokopiuk Marek

piątek

9.00-9.30

40.

Rogoźnicka Małgorzata

piątek

9.00-9.30

41.

Romaniuk Artur

czwartek

11.45-12.15

42.

Sautycz Piotr

czwartek

13.45-15.15

43.

Skrzyńska Grażyna

wtorek

12.45-13.15

44.

Stefaniuk Marlena

poniedziałek

9.00-9.30

45.

Szczęsna Elżbieta

wtorek

11.00-11.30

46.

Szepeta Iwona

wtorek

11.00-11.30

47.

Szewczyk Małgorzata

48.

Szydłowska Krystyna

środa

13.00-13.30

49.

Telaczyńska Anna

czwartek

11.30-12.00

50.

Telaczyński Wojciech

wtorek

9.00-9.30

51.

Tokarski Paweł

poniedziałek

13.30-14.00

52.

Tremeska Agnieszka

poniedziałek

11.50-12.30

53.

Trochonowicz Monika

wtorek

środa

11.30-12.30

14.30-15.30

54.

Ziętecka Anna

czwartek

12.30-13.00

55.

Zydlewska Anna

poniedziałek

13.35-14.15

Poprawiony: poniedziałek, 13 listopada 2017 21:48  

PDFDrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 02 listopada 2015 18:25

"Koncepcja pracy szkoły"  do zapoznania się dla rodziców - pobierz

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁOMAZACH - pobierz

PROGRAM PROFILAKTYCZNY -pobierz

 

Prestiżowe wyróżnienie i tytuł „WZOROWY ABSOLWENT SZKOŁY” może otrzymać najlepszy (wybitny) uczeń na zakończenie nauki w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach oraz na zakończenie nauki w Gimnazjum im. Unitów Podlaskich w Łomazach.

REGULAMIN PRZYZNANIA WYRÓŻNIENIA „WZOROWY ABSOLWENT SZKOŁY” pobierz

 

Honorowy tytuł „PRZYJACIEL SZKOŁY” może otrzymać: osoba fizyczna, firma lub organizacja, która przyczyniła się do rozwoju i podniesienia rangi Zespołu Szkół w Łomazach. Warunkiem ubiegania się o nadanie honorowego tytułu „Przyjaciel Szkoły” jest spełnienie minimum dwóch kryteriów wymienionych w regulaminie.

Regulamin przyznawania honorowego tytułu „PRZYJACIEL SZKOŁY” pobierz

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW pobierz

Poprawiony: środa, 07 czerwca 2017 15:05  

Poradnie Pedagogiczno - Psychologiczne

PDFDrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 02 listopada 2015 18:23

W związku z reorganizacją sieci Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych na terenie Powiatu Bialskiego utworzona została  z dniem 1 sierpnia br. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białej Podlaskiej. Powołano też do życia filie bialskiej poradni: w Międzyrzecu Podlaskim, Wisznicach i Terespolu na bazie i w drodze przekształcenia obecnych samodzielnych poradni.

Po reorganizacji poradni nie ma ściśle określonych rejonów działania placówek, a potencjalny petent ma możliwość wyboru, z której placówki chce skorzystać.

 

Ponadto z dniem 1 sierpnia br. na terenie powiatu bialskiego przestaje obowiązywać rejonizacja do poradni psychologiczno – pedagogicznych.

Od 1 sierpnia br. rodzic, który chce zdiagnozować swoje dziecko musi udać się do wybranej przez siebie  poradni i wypełnić wniosek, na podstawie którego ustala się termin badań.

Zgłoszenia telefoniczne lub przez szkołę nie są już przyjmowane!!!

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej

Adres:

ul. Warszawska 12c (w parku obok NFZ)

21-500 Biała Podlaska

Telefon:

83-343-31-23

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wisznicach

Adres:
ul. Warszawska 44

21-225 Wisznice

Telefon/Faks:
83-378-22-37

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Terespolu

Adres:
ul. Wojska Polskiego 99

21-550Terespol 
Telefon:
83-375-23-44

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzecu Podlaskim

Adres:
ul. Czysta 11

21-560 Międzyrzec Podlaski

Telefon/Faks:
83-371-69-89

Poprawiony: poniedziałek, 02 listopada 2015 18:29  

PDFDrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 18 grudnia 2014 22:08

Szanowni Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej!

W ramach udziału naszej szkoły w projekcie „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” opracowany zostanie Szkolny Program Aktywnej Współpracy.

Niektóre zadania przeznaczone do wspólnej realizacji zostały już zaplanowane przez rodziców, uczniów i nauczycieli podczas wrześniowych i listopadowych warsztatów. Uczniowie, rodzice i nauczyciele zaplanowali następujące działania:

 1. Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi
 2. Bal szóstych klas
 3. Teatr rodziców i nauczycieli dla dzieci
 4. Próbny sprawdzian klas szóstych z rodzicami
 5. Skrzynka na wnioski
 6. Kawiarenka andrzejkowa
 7. Bal karnawałowy
 8. Piknik rodzinny
 9. Wspólne wycieczki
 10. Festiwal (jesienny lub wiosenny)

11. Wyposażenie szkolnego przystanku w  ławki

12. Zorganizowanie w szkole miejsca na indywidualne spotkania rodziców i nauczycieli

13. Wspólne ukwiecenie terenu przed szkołą

14. Organizacja spotkań  rodziców, uczniów i nauczycieli

Zwracamy się do Państwa z prośbą o odniesienie się do powyższych propozycji. Jeżeli istnieją jakieś dodatkowe działania dotyczące szkoły i uczniów lub decyzje, na które chcielibyście Państwo mieć wpływ i brać za nie współodpowiedzialność, prosimy o przesłanie swoich pomysłów drogą mailową na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub o kontakt z wychowawcą Państwa dziecka.

Poprawiony: poniedziałek, 24 sierpnia 2015 20:51  
 

PDFDrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 17 grudnia 2014 20:09

Szanowni Rodzice uczniów Gimnazjum!

Ostatnim etapem udziału naszego Gimnazjum w projekcie Szkoła Współpracy będzie opracowanie Szkolnego Programu Aktywnej Współpracy zawierającego działania, które będziemy wspólnie realizować. Podczas wrześniowych i listopadowych warsztatów grupa złożona z przedstawicieli rodziców, uczniów i nauczycieli wysunęła propozycje następujących działań:

Dydaktyka i wychowanie:

1)     Rodzice w roli ekspertów na zajęciach zawodoznawczych.

2)     Festyn rodzinny promujący zdrowe odżywianie.

3)     Organizacja wigilii klasowych.

4)     Organizacja balu karnawałowego.

5)     Organizacja balu gimnazjalnego.

6)     Wyrażanie opinii np. w sprawie wyboru podręczników.

7)     Utworzenie grupy do zespołowych prac domowych.

Organizacji pracy szkoły:

1)     Organizacja debat rodzice – uczniowie – nauczyciele.

2)     Stworzenie banku zasobów rodzicielskich (informacja na temat możliwych form współpracy poszczególnych rodziców ze szkołą).

3)     Poszukiwanie i pozyskiwanie sponsorów.

4)     Wspólny udział w warsztatach tematycznych.

5)     Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi.

Przestrzeń szkoły:

1)     Wzbogacenie przestrzeni oczekiwania na autokar o ławeczki.

2)     Stworzenie i systematyczna aktualizacja tablicy informacyjnej o Radzie Rodziców oraz zakładki na stronie internetowej szkoły.

3)     Doposażenie kącika spotkań z rodzicami.

4)     Niestandardowa organizacja spotkań z rodzicami.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o odniesienie się do powyższych propozycji. Jeżeli istnieją jakieś dodatkowe działania dotyczące szkoły i uczniów lub decyzje, na które chcielibyście Państwo mieć wpływ i brać za nie współodpowiedzialność, prosimy o przesłanie swoich pomysłów drogą mailową na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub o kontakt z wychowawcą Państwa dziecka.

Poprawiony: niedziela, 01 listopada 2015 19:45