- reset +

rada rodziców

PDFDrukujEmail

RADA RODZICÓW

Konto Rady Rodziców

Bank Spółdzielczy w Łomazach

95 8037 0008 0003 1059 2000 0010

Prezydium Rady Rodziców:

Anna Marciniuk- przewodniczący

Renata Adamiak - wiceprzewodnicząca

Jerzy Szudejko - skarbnik

 

PDFDrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 01 lutego 2016 19:46

Terminarz spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2018/2019

 

Lp.

Data

Tematyka spotkania

 1. 1.

10.09.2018 r.

Zebranie organizacyjne:

- wybór lub uaktualnienie składu  klasowych rad rodziców,

- zebranie danych o rodzinie,

- informacja o organizacji  pracy szkoły  w roku   szkolnym 2018/2019.

Konsultacje przedmiotowe wszystkich nauczycieli,

Zebranie Rady Rodziców – wybór Zarządu, zatwierdzenie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

 1. 2.

08.10.2018 r.

Spotkania klasowe, zebranie Rady Rodziców

- Informacje o postępach w nauce i zachowaniu,

- Konsultacje przedmiotowe wszystkich nauczycieli.

 1. 3.

11.11.2018 r.

- Uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości,

- Możliwość konsultacji z nauczycielami.

 1. 2. 4.

19.11.2018 r.

Spotkania klasowe

- Informacje o postępach w nauce i zachowaniu,

- Konsultacje przedmiotowe wszystkich nauczycieli.

 1. 5.

17.12.2018r.

Spotkania klasowe

- Spotkanie  Bożonarodzeniowe - Jasełka,

- Informacje o postępach w nauce i zachowaniu,
- Konsultacje przedmiotowe wszystkich nauczycieli.

 1. 6.

07.01.2019 r.

-  Indywidualne spotkania z rodzicami.

 1. 7.

04.02.2019 r.

Spotkanie ogólne i spotkania klasowe

- Podsumowanie pracy szkoły w I półroczu roku  szkolnego 2018/2019,

- Informacja o  osiągnięciach edukacyjnych za I półrocze.

 1. 8.

marzec 2019 r.

Spotkanie ogólne klas III gimnazjalnych/ klas ósmych

- Informacje o postępach w nauce i zachowaniu,
- Konsultacje przedmiotowe wszystkich nauczycieli.

 1. 9.

29.04.2019 r.

Spotkania klasowe

- Spotkanie rodziców – targi  zawodoznawcze,

- Konsultacje przedmiotowe wszystkich nauczycieli.

 1. 10.

27.05.2019 r.

Spotkania klasowe

- Montaż słowno – muzyczny z okazji Dnia Matki,

- Spotkanie z rodzicami informujące o ocenach, zachowaniu,

- Konsultacje przedmiotowe wszystkich nauczycieli.

11.

03.06.2019 r.

Indywidualne spotkania z rodzicami.

12.

Według potrzeb -

do ustalenia

Inne zebrania z rodzicami  (np. na wniosek  wychowawcy,

okolicznościowe, indywidualne spotkania wynikające z potrzeb

dydaktyczno – wychowawczych oraz konsultacje indywidualne

nauczycieli).

 

Poprawiony: poniedziałek, 24 września 2018 09:51  

PDFDrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 01 lutego 2016 19:44

TERMINARZ

KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH NAUCZYCIELI Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Godzina

1.

Wińska Bogumiła

wtorek

środa

8.50-8.40

13.30-14.30

2.

Bańkowska Katarzyna

poniedziałek

8.55-9.40

3.

Bednaruk -Bańkowska Marta

wtorek

12.45-13.30

4.

Bielecka Elżbieta Barbara

wtorek

8.55-9.40

5.

Bielecka Elżbieta

piątek

10.45-11.30

6.

Biesiada Dorota

wtorek

środa

7.30-8.00

7.

Dekiert Ewa

środa

13.20-14.10

8.

Derlukiewicz Dorota

piątek

12.30-13.00

9.

Derlukiewicz-Rusek Elżbieta

czwartek

8.55-9.40

10.

Dołęgowska Aleksandra11.

Filipiuk Anna

czwartek

11.45-12.30

12.

Garbatiuk Agnieszka

czwartek

11.45-12.30

13.

Ignatowska Barbara

środa

13.00-13.30

14.

Jeruzalska Dorota

środa

8.55-9.35

15.

Kaczan Małgorzata

czwartek

12.30-13.00

16.

Kapłan Elżbieta

poniedziałek

12.00-13.00

17.

Karpowicz Ewa

poniedziałek

15.35-16.00

18.

Kobrzyńska Wiesława

środa

11.45-12.30

19.

Korszeń Ewa

środa

8.00-8.45

20.

Korszeń Ireneusz

wtorek

8.00-8.45

21.

Kożuchowska Iwona

czwartek

13.45-14.30

22.

Kulicka Dorota

wtorek

9.50-10.35

23.

Kulicki Grzegorz

piątek

8.45-9.40

24.

Lewczuk Alina

codziennie

7.30-8.00

25.

Łaska Dorota

wtorek

9.00-10.00

26.

Łaska Jolanta

wtorek

13.45-14.30

27.

Łojewska Anna

środa

10.45-11.30

28.

Michalczuk Danuta

czwartek

10.45-11.30

29.

Najdyhor Aneta

piątek

8.30-9.30

30.

Nazarewicz Dorota

poniedziałek

12.45-13.30

31.

Nazarewicz Elżbieta

czwartek

10.50-11.30

32.

Panasiuk Agnieszka

wtorek

15.15-16.00

33.

Paszkowska Teresa

czwartek

10.35-11.20

34.

Piotrowska Beata

czwartek

10.45-11.30

35.

Prokopiuk Ewa

wtorek

10.45-11.30

36.

Prokopiuk Marek

wtorek

12.35-13.30

37.

Przychodzień Joanna

czwartek

11.00-11.30

38.

Rogoźnicka Małgorzata

czwartek

8.55-9.40

39.

Romaniuk Artur

wtorek

11.45-12.30

40.

Sautycz Piotr

środa

10.45-11.30

41.

Skrzyńska Grażyna

środa

12.45-13.30

42.

Szepeta Iwona

wtorek

10.45-11.30

43.

Szydłowska Krystyna

poniedziałek

15.30-16.00

44.

Telaczyński Wojciech

poniedziałek

10.45-11.30

45.

Tokarski Paweł

środa

9.50-10.35

46.

Tremeska Agnieszka

środa

11.50-12.30

47.

Trochonowicz Monika

wtorek

środa

10.30-11.30

14.30-15.00

48.

Ks. Wasilewski Kamil

czwartek

14.30-15.00

49.

Wróbel Monika

środa

10.45-11.30

50.

Ziętecka Anna

środa

12.30-13.15

51.

Zydlewska Anna

piątek

11.00-11.30

Poprawiony: poniedziałek, 25 lutego 2019 11:58  

PDFDrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 02 listopada 2015 18:25

"Koncepcja pracy szkoły"  do zapoznania się dla rodziców - pobierz

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁOMAZACH - pobierz

 

Prestiżowe wyróżnienie i tytuł „WZOROWY ABSOLWENT SZKOŁY” może otrzymać najlepszy (wybitny) uczeń na zakończenie nauki w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach oraz na zakończenie nauki w Gimnazjum im. Unitów Podlaskich w Łomazach.

REGULAMIN PRZYZNANIA WYRÓŻNIENIA „WZOROWY ABSOLWENT SZKOŁY” pobierz

 

Honorowy tytuł „PRZYJACIEL SZKOŁY” może otrzymać: osoba fizyczna, firma lub organizacja, która przyczyniła się do rozwoju i podniesienia rangi Zespołu Szkół w Łomazach. Warunkiem ubiegania się o nadanie honorowego tytułu „Przyjaciel Szkoły” jest spełnienie minimum dwóch kryteriów wymienionych w regulaminie.

Regulamin przyznawania honorowego tytułu „PRZYJACIEL SZKOŁY” pobierz

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW pobierz

Poprawiony: wtorek, 18 grudnia 2018 13:21  

Poradnie Pedagogiczno - Psychologiczne

PDFDrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 02 listopada 2015 18:23

W związku z reorganizacją sieci Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych na terenie Powiatu Bialskiego utworzona została  z dniem 1 sierpnia br. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białej Podlaskiej. Powołano też do życia filie bialskiej poradni: w Międzyrzecu Podlaskim, Wisznicach i Terespolu na bazie i w drodze przekształcenia obecnych samodzielnych poradni.

Po reorganizacji poradni nie ma ściśle określonych rejonów działania placówek, a potencjalny petent ma możliwość wyboru, z której placówki chce skorzystać.

 

Ponadto z dniem 1 sierpnia br. na terenie powiatu bialskiego przestaje obowiązywać rejonizacja do poradni psychologiczno – pedagogicznych.

Od 1 sierpnia br. rodzic, który chce zdiagnozować swoje dziecko musi udać się do wybranej przez siebie  poradni i wypełnić wniosek, na podstawie którego ustala się termin badań.

Zgłoszenia telefoniczne lub przez szkołę nie są już przyjmowane!!!

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej

Adres:

ul. Warszawska 12c (w parku obok NFZ)

21-500 Biała Podlaska

Telefon:

83-343-31-23

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wisznicach

Adres:
ul. Warszawska 44

21-225 Wisznice

Telefon/Faks:
83-378-22-37

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Terespolu

Adres:
ul. Wojska Polskiego 99

21-550Terespol 
Telefon:
83-375-23-44

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzecu Podlaskim

Adres:
ul. Czysta 11

21-560 Międzyrzec Podlaski

Telefon/Faks:
83-371-69-89

Poprawiony: poniedziałek, 02 listopada 2015 18:29  

PDFDrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 18 grudnia 2014 22:08

Szanowni Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej!

W ramach udziału naszej szkoły w projekcie „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” opracowany zostanie Szkolny Program Aktywnej Współpracy.

Niektóre zadania przeznaczone do wspólnej realizacji zostały już zaplanowane przez rodziców, uczniów i nauczycieli podczas wrześniowych i listopadowych warsztatów. Uczniowie, rodzice i nauczyciele zaplanowali następujące działania:

 1. Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi
 2. Bal szóstych klas
 3. Teatr rodziców i nauczycieli dla dzieci
 4. Próbny sprawdzian klas szóstych z rodzicami
 5. Skrzynka na wnioski
 6. Kawiarenka andrzejkowa
 7. Bal karnawałowy
 8. Piknik rodzinny
 9. Wspólne wycieczki
 10. Festiwal (jesienny lub wiosenny)

11. Wyposażenie szkolnego przystanku w  ławki

12. Zorganizowanie w szkole miejsca na indywidualne spotkania rodziców i nauczycieli

13. Wspólne ukwiecenie terenu przed szkołą

14. Organizacja spotkań  rodziców, uczniów i nauczycieli

Zwracamy się do Państwa z prośbą o odniesienie się do powyższych propozycji. Jeżeli istnieją jakieś dodatkowe działania dotyczące szkoły i uczniów lub decyzje, na które chcielibyście Państwo mieć wpływ i brać za nie współodpowiedzialność, prosimy o przesłanie swoich pomysłów drogą mailową na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub o kontakt z wychowawcą Państwa dziecka.

Poprawiony: poniedziałek, 24 sierpnia 2015 20:51  
 

PDFDrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 17 grudnia 2014 20:09

Szanowni Rodzice uczniów Gimnazjum!

Ostatnim etapem udziału naszego Gimnazjum w projekcie Szkoła Współpracy będzie opracowanie Szkolnego Programu Aktywnej Współpracy zawierającego działania, które będziemy wspólnie realizować. Podczas wrześniowych i listopadowych warsztatów grupa złożona z przedstawicieli rodziców, uczniów i nauczycieli wysunęła propozycje następujących działań:

Dydaktyka i wychowanie:

1)     Rodzice w roli ekspertów na zajęciach zawodoznawczych.

2)     Festyn rodzinny promujący zdrowe odżywianie.

3)     Organizacja wigilii klasowych.

4)     Organizacja balu karnawałowego.

5)     Organizacja balu gimnazjalnego.

6)     Wyrażanie opinii np. w sprawie wyboru podręczników.

7)     Utworzenie grupy do zespołowych prac domowych.

Organizacji pracy szkoły:

1)     Organizacja debat rodzice – uczniowie – nauczyciele.

2)     Stworzenie banku zasobów rodzicielskich (informacja na temat możliwych form współpracy poszczególnych rodziców ze szkołą).

3)     Poszukiwanie i pozyskiwanie sponsorów.

4)     Wspólny udział w warsztatach tematycznych.

5)     Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi.

Przestrzeń szkoły:

1)     Wzbogacenie przestrzeni oczekiwania na autokar o ławeczki.

2)     Stworzenie i systematyczna aktualizacja tablicy informacyjnej o Radzie Rodziców oraz zakładki na stronie internetowej szkoły.

3)     Doposażenie kącika spotkań z rodzicami.

4)     Niestandardowa organizacja spotkań z rodzicami.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o odniesienie się do powyższych propozycji. Jeżeli istnieją jakieś dodatkowe działania dotyczące szkoły i uczniów lub decyzje, na które chcielibyście Państwo mieć wpływ i brać za nie współodpowiedzialność, prosimy o przesłanie swoich pomysłów drogą mailową na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub o kontakt z wychowawcą Państwa dziecka.

Poprawiony: niedziela, 01 listopada 2015 19:45