Drukuj

Łomaska młodzież pamięta o unitach

Papież Jan Paweł II kiedyś powiedział:

„Unici Podlascy zostali wyniesieni na ołtarze. Święci są światłem, które ma świecić wierzącym dzisiaj i ukazywać prawdziwe drogi życia.”

Młodzież -  ostatni rocznik Gimnazjum im. Unitów Podlaskich w Łomazach, chcąc uczcić przypadającą dnia 24 stycznia rocznicę męczeńskiej śmierci 13 mieszkańców Pratulina – unitów, którzy zginęli w obronie swojej wiary, zorganizowała w ostatni poniedziałek stycznia skromną uroczystość.  Uczestniczyli w niej: księża tutejszej parafii oraz  przewodnicząca Rady Rodziców Anna Marciniuk. Zarówno dyrektor szkoły Bogumiła Wińska, jak i ksiądz proboszcz Adam Kamecki podkreślili w swoich wystąpieniach, jak ważna jest pamięć o unitach oraz mądre czerpanie wzorców z ich życia.

Minęło właśnie 145 lat od tych krwawych wydarzeń. Przez ostatnie 16 lat pod koniec stycznia każdego roku  uczniowie Gimnazjum świętowali Dzień Patrona, odkąd w maju 2003 roku gimnazjum nadano imię Unitów Podlaskich.

Z ust młodzieży padły między innymi takie słowa:

„My, młodzież -  ostatni rocznik Gimnazjum im. Unitów Podlaskich w Łomazach chcemy głęboko wierzyć, że słowa świętego Jana Pawła II mają sens, szczególnie w dzisiejszym, zagonionym świecie, w którym prawdziwe wartości, takie jak miłość, szlachetność, szacunek do drugiego człowieka, a przede wszystkim wiara, przestają się liczyć.

Niech więc unici będą nam światłem i drogowskazem na naszą przyszłą drogę życia, tak jak z pewnością byli dla wielu roczników uczniów kończących łomaskie gimnazjum.

Bądźmy dumni, że jesteśmy cząstką historii Gimnazjum imienia Unitów Podlaskich w Łomazach!”

Podczas uroczystości pokazano film poświęcony unitom oraz przeprowadzono konkurs wiedzy o patronach.