Konsultacje

Drukuj

Konsultacje

Dyrektora Zespołu Szkół

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola:

Poniedziałek 800 - 900
1400 - 1600