Drukuj

Wpisany przez Administrator wtorek, 15 września 2015 17:10

Józef Kozysa

Kozysa.jpg - 25.91 KbJózef Kozysa urodził się 15.03.1952 r. w Łomazach.

Wykształcenie:

1959-1967 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach;

1967-1971 Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej;

1971-1976 studia geograficzne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zakończone uzyskaniem stopnia magistra geografii;

1983 uzyskanie stopnia doktora nauk geograficznych w Instytucie Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie po obronie pracy nt.: „ Struktura przestrzenna użytkowania energii elektrycznej w Polsce, analiza jej zróżnicowania i zmian”, promotor: prof. dr hab. Jan Ernst;

1986-1988 staże naukowe na Uniwersytecie Łódzkim, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Akademii Pedagogicznej w Krakowie pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Liszewskiego, prof. dr hab. Ireny Fierli i prof. dr hab. Lecha Pakuły.

Praca zawodowa:

1975-1977 asystent w Zakładzie Geografii Ekonomicznej Instytutu Nauk o Ziemi UMCS – rozpoczął jeszcze jako student V roku;

1978-1983 starszy asystent w Zakładzie Geografii Ekonomicznej INoZ UMCS w Lublinie;

1984-1995 adiunkt w Zakładzie Geografii Ekonomicznej Instytutu Nauk o Ziemi UMCS;

1995-2000 kierownik Zakładu Geografii Ekonomicznej INoZ UMCS – wybrany przez 17 pracowników naukowych Zakładu w dn. 15.02.1995 r. w wyborach tajnych;

2000-2006 adiunkt w Katedrze Geografii Gospodarczej Instytutu Ekonomii KUL w Lublinie;

2006-2008 adiunkt w Katedrze Teorii i Polityki Ekonomicznej Instytutu Ekonomii Wydziału Zamiejscowego Nauk Społecznych KUL w Stalowej Woli.

Od 2009 r. starszy wykładowca w Katedrze Mikroekonomii i Nauki o Przedsiębiorstwie

w Instytucie Ekonomii Zarządzania KUL w Lublinie

Zatrudnienie dodatkowe:

Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim;

Wydział Zamiejscowy Nauk Społecznych KUL w Stalowej Woli;

Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie;

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie;

Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie;

Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu;

V Liceum Ogólnokształcące w Lublinie;

XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie.

Pełnione funkcje:

1989-1992 członek Zespołu Konsultacyjnego ds. Energetyki przy Ministrze Przemysłu;

1986-1994 Sekretarz Towarzystwa Przyjaciół UMCS, Akademii Medycznej i Akademii Rolniczej w Lublinie;

1995-1999 członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego (Komisja Geografii Przemysłu);

1986-1998 członek Zarządu Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego;

2001-2005 Koordynator programu SOCRATES-ERASMUS w Instytucie Ekonomii KUL;

1990-2000 członek Zespołu ds. Publikacji i Wydawnictw Statystycznych  w Urzędzie Statystycznym w Lublinie;

1990-1996 Konsultant Biura Planowania Przestrzennego w Lublinie.

Praca naukowa:

Zajmował się problematyką bilansu energetycznego, pozyskaniem energii, strukturą jej zużycia oraz transportem energii. Główna problematyka badawcza wiąże się z przemysłem i skupia na zagadnieniach restrukturyzacji przemysłu w Polsce, przekształceniach własnościowych w przemyśle po 1989 r. , strukturze przestrzennej zasobów pracy dla przemysłu, infrastrukturze technicznej, wpływie przemysłu na stan środowiska naturalnego w obszarach przygranicznych oraz na przykładzie Lubelskiego Zagłębia Węglowego, Świdnika, elektrowni Kozienice. Część publikacji naukowych dotyczy także współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy.

Udział w licznych konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych, w tym  w zagranicznych konferencjach na Uniwersytecie Ekonomicznym w Budapeszcie i Uniwersytecie w Bratysławie.

Jest autorem 74 publikacji naukowych, w tym 3 skryptów dla studentów i 7 publikacji w wydawnictwach obcojęzycznych.

Nagrody i wyróżnienia:

(3 – krotnie).

Praca dydaktyczna:

Wypromowanych pod kierunkiem dr Józefa Kozysy 14 magistrów geografii i 68 licencjatów z geografii i ekonomii.

Prowadzenie wykładów, konwersatoriów i seminariów na kierunkach: geografia, ekonomia oraz rosjoznawstwo z kilkunastu przedmiotów.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla młodzieży w liceum ogólnokształcącym z geografii i przyrody.

Przygotowanie uczniów do Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej i Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej. Sukcesy: 11 tytułów laureata olimpiady Ogólnopolskiej i 3 tytuły laureata Olimpiady Międzynarodowej w Meksyku, Tunisie i Tajpej.

Hobby:

Podróże po świecie.