Drukuj

Wpisany przez Administrator niedziela, 04 października 2015 21:02

Zbigniew  Zdzisław  Kozysa

Urodził się 12.05.1954 r. w Łomazach w rodzinie rolniczej i całe życie zawodowe związał z Łomazami. Szkołę Podstawową w Łomazach ukończył w roku 1969, a następnie I Liceum Ogólnokształcące im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej w 1973 roku.  Podjął  studia  dzienne na Akademii Rolniczej w Lublinie na Wydziale Techniki Rolniczej, które ukończył w 1979r. uzyskując tytuł mgr inż. mechanizacji  rolnictwa.

Powrócił  do rodzinnych  Łomaz  i swoją  pierwszą  pracę zawodową  podjął 01 .12. 1979 r.w  Szkole Podstawowej w  Łomazach w  zastępstwie nauczyciela wychowania fizycznego. Od  1 września 1980r. pracował w  Zespole  Szkół  Rolniczych w Jabłoniu  jako nauczyciel mechanizacji rolnictwa i  innych przedmiotów zawodowych. Ukończył podyplomowe studium pedagogiczne  w  ODN w  Lublinie.  Pracował  w  ZSR  w  Jabłoniu  przez  32,  jednocześnie prowadząc gospodarstwo rolne w  Łomazach. W 2012 r. odszedł na emeryturę.

Praca społeczna:

- od  1980 roku  zaangażował się w pracę  społeczną  przy  organizacji  pierwszego niezależnego Związku  Zawodowego Rolników Indywidualnych SOLIDARNOŚĆ w Gminie  Łomazy razem z  Panem Mieczysławem Trochimiukiem późniejszym senatorem I  kadencji;

- pracował  przy  przygotowaniu  pierwszych  wolnych  wyborów do  sejmu  kontraktowego – 4 czerwca  1989  roku, a następnie pierwszych wolnych  wyborów  samorządowych w 1990;

- jako radny Gminy  Łomazy pełnił  funkcję  przewodniczącego Rady  Gminy  przez  3 kadencje:

I  kadencja w latach  (1990-1994),

IV kadencja w latach  (2002-2006),

V  kadencja w latach (2006-2010).

Wraz  z  żoną  Zofią  wychowali czworo dzieci – również absolwentów  Zespołu  Szkół  w  Łomazach:

1. Wojciech  Kozysa – absolwent z  1995r. –obecnie mgr inż. mechatronik po Politechnice Warszawskiej .

2. Ewa  Joanna  Kozysa-Krysztofiuk –absolwentka z  1996r.-obecnie mgr prawa , radca prawny po  Uniwersytecie  Warszawskim .

3. Agata  Teresa  Kozysa – absolwentka z  1999r.-  obecnie  mgr psychologii po  UKSW  w  Warszawie i  Uniwersytecie  Granada  w  Hiszpanii,

4. Jacek  Grzegorz  Kozysa- absolwent szkoły podstawowej  i  pierwszego rocznika Gimnazjum w  Łomazach  z  2002 r. –obecnie mgr  ekonomii  po  KUL  w  Lublinie.

Zainteresowania:

dobra  książka, film , spokojna muzyka, turystyka, rower, narciarstwo.

Hobby – gospodarstwo  rolne.

Pozdrawiam wszystkich absolwentów, a w szczególności  z rocznika  1969  !

Z  poważaniem :  Zbigniew  Z. Kozysa.

Poprawiony: niedziela, 11 października 2015 06:52