DOKUMENTY

Drukuj

 

STATUT Zespołu Szkół w Łomazach pobierz

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

pobierz

REGULAMIN PRZYZNANIA WYRÓŻNIENIA „WZOROWY ABSOLWENT SZKOŁY”

pobierz
Certyfikat ambitnego ucznia pobierz

ZESTAW LEKTUR

pobierz

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

pobierz

PROJEKTY EDUKACYJNE

pobierz

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA

pobierz

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
pobierz

REGULAMIN  DOWOŻENIA  UCZNIÓW

pobierz

REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH

pobierz

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM

pobierz

REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW DO ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA

pobierz

REGULAMIN BIBLIOTEKI

pobierz

Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej

pobierz

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SZKOŁY pobierz
Procedury przyznawania nagród i udzielania kar przez wychowawcę klasy pobierz
WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU pobierz
Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w placówkach  Zespołu Szkół w Łomazach pobierz

Procedura postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg lub wniosków

pobierz
Regulamin stołówki szkolnej pobierz
Regulamin pełnienia dyżurów nauczycielskich pobierz

Procedury postępowania z uczniem chorym na cukrzycę

pobierz