- reset +

PDFDrukuj

Nabór na stanowisko - Instruktor sportu na obiekcie „Orlik”

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓL W ŁOMAZACH

ogłasza nabór na stanowisko - Instruktor sportu na obiekcie „Orlik” w Łomazach

I. Wymagania niezbędne

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Dobry stan zdrowia.
 3. Instruktor/trener dyscypliny sportu.
 4. Niekaralność.

II. Wymagania dodatkowe

 1. Wykształcenie wyższe (sportowe)- kierunek studiów zgody ze stanowiskiem
 2. Doświadczenie w organizowaniu imprez sportowych.
 3. Doświadczenie w zakresie współpracy ze szkołami, klubami sportowymi i innymi środowiskami
 4. Uprawnienia pedagogiczne.
 5. Samodzielność, komunikatywność, kreatywność.

III. Wymagane dokumenty

 1. CV i  list motywacyjny.
 2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje.
 3. Zaświadczenie o stanie zdrowia.
 4. Oświadczenie o niekaralności.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Zakres wykonywanych zadań

 1. Organizacja atrakcyjnych zajęć sportowych dla różnych grup wiekowych.
 2. Współpraca ze szkołami i organizacjami sportowym i w celu popularyzacji aktywności fizycznej.
 3. Organizacja imprez sportowych dla uczniów Zespołu Szkół w Łomazach i społeczności lokalnej.
 4. Promowanie poprzez sport zdrowego stylu życia.

Informacja o warunkach pracy

 1. Praca na obiektach sportowych- boiska wielofunkcyjne  „Orlik„ w Łomazach.
 2. Praca na cały etat  lub ½ etatu na czas określony. (do uzgodnienia)
 3. Praca z różnymi grupami wiekowymi (dzieci, młodzież, dorośli)

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 24 lutego 2017r. w sekretariacie Zespołu Szkół w Łomazach ul. Szkolna 18a w godzinach  7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku.

Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ O R L I K” . Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni na wskazany przez siebie numer telefonu lub na adres poczty elektronicznej o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół, na stronie internetowej szkoły, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomazy.

Dyrektor Zespołu Szkół w Łomazach: Anna Filipiuk

 

PDFDrukuj

„Przydrożne kapliczki i krzyże”

Gimnazjum im. Unitów Podlaskich w Łomazach w ramach VII edycji ogólnopolskiego konkursu „Projekt z klasą” realizuje przedsięwzięcie, które mamy nadzieję zainteresuje lokalną społeczność, pozwoli ocalić od zapomnienia bliskie nam miejsca. Uwieczniliśmy na zdjęciach przydrożne kapliczki i krzyże znajdujące się na terenie Gminy Łomazy. Większość ma swoją historię, o niektórych nikt już nie pamięta, a przecież to ważny element kultury, świadectwo naszej wiary, które warto przekazać potomnym. Realizacja projektu przewiduje kilka etapów: wykonanie zdjęć poszczególnych obiektów, wystawa fotograficzna, opracowanie materiałów oraz przygotowanie publikacji „Przydrożne kapliczki i krzyże”. Fotografie wykonali uczniowie: Charewicz Kinga, Demianiuk Karolina, Hołonowicz Klaudia, Piętka Jolanta, Wysokińska Julia oraz Bielecki Antoni. Realizacja projektu jest możliwa dzięki hojności sponsorów: Sławomira Dymowskiego, Anny i Zbigniewa Gołosiów, Moniki i Macieja Jaroszuków, Krzysztofa Kamińskiego, Marleny Karpowicz, Krzysztofa Łojewskiego, Bogdana Raczyńskiego, Mariana oraz Zdzisława Serhejów.

Gorąco zachęcamy do obejrzenia wystawy.

Gdyby chcieli Państwo uzupełnić zamieszczone informacje  - prosimy o kontakt 83 341 75 52.

 

PDFDrukuj

Ach, cóż to był za bal!

Karnawał to doskonały czas na organizowanie różnych integracyjnych zabaw i imprez. „Niech żyje bal!” Pod takim hasłem 8 lutego 2017r. w naszej szkole odbył się bal karnawałowy dla dzieci z klas 1–3. Tego dnia szkolna stołówka zamieniła się w salę balową, a jej wygląd wprowadził uczniów w wesoły nastrój i zachęcił do wspólnej zabawy, do której uroczyście zaprosiła wicedyrektor szkoły podstawowej – pani Alina Lewczuk. Dzieci wystąpiły w niezwykle pomysłowych i kolorowych strojach, przygotowanych przez Rodziców. Tak więc na parkiecie obok piratów, rycerzy i bohaterów filmów, pojawiły się także księżniczki, wróżki i różne zwierzątka. Tego dnia nie brakowało wielu emocji, radości i euforii. Przy dźwiękach muzyki wszyscy bawili się wyśmienicie. Zabawę świetnie poprowadził pan Paweł Tokarski. Natomiast pan Wojciech Telaczyński uwiecznił karnawałowe tańce w formie pamiątkowych zdjęć, a pod koniec imprezy „urządził” polowanie na bawoły. Naśladowanie określonych czynności sprawiło dzieciom wiele radości. Niestety, dobrej zabawy nadszedł kres. Uczniowie, choć zmęczeni, ale pełni wrażeń i z uśmiechem na twarzach wrócili do klas. Dziękujemy za pomoc starszym Kolegom i Koleżankom w przygotowaniu dekoracji sali.

 
 

PDFDrukuj

„Ziemio Podlaska, drogo krwią polską nabyta…”

Uroczystą akademią uczczono Dzień Patrona Gimnazjum im. Unitów Podlaskich w Łomazach. Na tę okoliczność przygotowano montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów klas II i III przeplatany występami chóru szkolnego. Wśród gości obecni byli Ksiądz proboszcz tutejszej parafii Adam Kamecki, Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski, Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Derlukiewicz, Przewodniczący Rady Rodziców Wiesław Bańkowski,  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Ryszard Bielecki. Pani Dyrektor Anna Filipiuk, witając gości oraz zgromadzoną młodzież, nauczycieli i pracowników obsługi, powiedziała między innymi, że ta uroczystość jest wyrazem pamięci, przybliża wydarzenia, które miały miejsca na naszych terenach, jest lekcją historii, patriotyzmu i wiary.

Papież Jan Paweł II powiedział: „Unici są światłem, które ma świecić wierzącym dzisiaj i ukazywać prawdziwe drogi życia.”

W odpowiedzi na te słowa łomaska młodzież zapewniła, że: „Wiedza o najbliższym otoczeniu, o swoim regionie, o przeszłości i dokonaniach naszych przodków to nasze świadectwo.   Pamięć o Unitach z całego Podlasia to także pamięć o naszych miejscowych przodkach, którzy byli za wiarę prześladowani. I choć dzisiaj Ojczyzna nie wymaga od nas ofiary, to patriotyzm ma różne wymiary – tu i teraz najważniejsza jest praca i nauka”.

Święto Patrona szkoły to doskonały moment, aby uhonorować laureatów szkolnych konkursów. Podsumowano: Konkurs językowy klas III, Konkurs wiedzy o unitach, Konkurs na najładniejszy album o unitach, Konkurs fotograficzny  „Krzyże i kapliczki w obiektywie” oraz Mistrz ortografii.

Uroczysty apel przygotowali uczniowie klas I – III gimnazjum pod kierunkiem P. A. Łojewskiej, P. I. Marczewskiej, M. Chotkowskiej, P. M. Szewczyk oraz P. Grzegorza Kulickiego

 

PDFDrukuj

Wizyta Dostojnego Gościa.

Z okazji wizyty kanonicznej w Parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łomazach dn. 06.02.2017r. w murach naszej szkoły mieliśmy zaszczyt gościć Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Kazimierza Gurdę oraz Ks. Dziekana Andrzeja Biernata, Ks. Kapelana Leszka Borysiuka, Ks. Proboszcza Adama Kameckiego, Ks. Wikarego Andrzeja Ognika oraz Wójta Gminy Łomazy Jerzego Czyżewskiego, Przewodniczącego Rady Rodziców Wiesława Bańkowskiego.

Pani Dyrektor Anna Filipiuk, witając gości w imieniu uczniów, grona pedagogicznego, pracowników szkoły i rodziców zaznaczyła, że obecność Ks. Biskupa jest dla nas wielkim wydarzeniem i ogromnym przeżyciem, które zapisze się w naszych sercach. Doceniła starania nauczycieli, sprzyjające wychowaniu młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich i zmierzające do osiągania najwyższych wyników nauczania. Działania te dają możliwość wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze moralnym i duchowym oraz dokonywanie własnych wyborów hierarchii wartości.

Dostojni goście obejrzeli krótki program artystyczny upamiętniający Unitów Podlaskich, a przedstawiciel uczniów poprosił dostojnego gościa o błogosławieństwo.

Zwracając się do zebranych ze Słowem Bożym Ks. Biskup podziękował za przypomnienie sylwetek Unitów Podlaskich ponieważ nie można budować przyszłości bez przeszłości. Podkreślił, jak ważne w dzisiejszych czasach jest wychowanie i uczenie młodego pokolenia wiary, tradycji, miłości do Ojczyzny i drugiego człowieka.

Spotkanie zakończyło się udzieleniem pasterskiego błogosławieństwa dla całej społeczności szkolnej.

 
 

PDFDrukuj

Czytelniczo - Filmowa Noc   w   Bibliotece

Ach! Co to była za noc! Z takim westchnieniem wspominamy „szaloną”, Czytelniczo - Filmową Noc   w   Bibliotece  spędzoną z piątku na sobotę 27/28.01.2017r.   w Zespole Szkół w Łomazach.

Było to drugie tego typu przedsięwzięcie w historii naszej szkoły. Jego celem jest promowanie czytelnictwa i biblioteki jako miejsca przyjaznego uczniowi.

Po przybyciu uczestników, czyli gimnazjalistów z klas III, o godzinie 19.00 zamknięto drzwi szkoły i rozpoczęliśmy zabawę.

Pierwszym zadaniem było odgadnięcie, za jakie postacie ze znanych filmów i książek przebrały się panie prowadzące imprezę: Dorota Łaska, Elżbieta Kapłan, Elżbieta Derlukiewicz-Rusek i Anna Marciniuk. Uczniowie mogli się także wykazać wiedzą z zakresu literatury i kinematografii w konkursach: „Kto to taki?” oraz  „Kto więcej?”,a wynikiem tych zabaw były salwy śmiechu.

Następnie pokonując ciemności, udaliśmy się tajemnym przejściem do Gminnej Biblioteki Publicznej, gdzie czekały na nas panie Agata Chwalewska i Dorota Wołosowicz, które profesjonalnie przygotowały debatę oksfordzką na temat: „Książka to lepszy sposób niż film na poznanie wartości lektury szkolnej.” W ponadgodzinnej burzliwej dyskusji uczniowie wykazali się niezwykłą dojrzałością i logiką argumentacji. Na koniec panie rozdały uczestnikom pamiątkowe zakładki, słodycze i podziękowały za wspólną zabawę.

Więcej…

 
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 33