- reset +

PDFDrukuj

„Odfrunęli jak najcudowniejsze motyle…” zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół w Łomazach

„Szkoła to piękny ogród, gdzie wzrastają i skąd odfruwają najcudowniejsze motyle” - pod takim hasłem w piątek 22 czerwca 2018 roku po mszy świętej, w łomaskiej szkole odbyło się zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Od początku uroczystości panował  szczególny nastrój, o co zadbali  absolwenci,  dostojnie tańcząc poloneza.  Dyrektor szkoły Bogumiła Wińska powitała przybyłych gości: sekretarza Gminy Łomazy Mariannę Łojewską, przewodniczącą Rady Gminy Małgorzatę Derlukiewicz, radnego powiatu i jednocześnie kierownika Terenowej Placówki KRUS w Białej Podlaskiej Marka Uścińskiego, proboszcza tutejszej parafii ks. kanonika Adama Kameckiego, wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łomazy Andrzeja Wińskiego, dyrektora GOK w Łomazach Ryszarda Bieleckiego, dyrektora GBP w Łomazach Agatę Chwalewską, prezesa OSP Łomazy Grzegorza Tereszczuka, prezesa Gminnej Spółdzielni Łomazy Tadeusza Bańkowskiego, przewodniczącego Rady Rodziców Wiesława Bańkowskiego, wiceprzewodniczącą Rady Rodziców Renatę Krasuską Adamiak, Przyjaciół szkoły: Annę Marciniuk, Sławomira Dymowskiego i Zbigniewa Gołosia; redaktora Łomaskich stron Stanisława Hryniewicza i przedstawiciela Radia Biper Gwalberta Krzewickiego. Wszystkich zebranych rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie tegorocznych absolwentów oraz przekazanie pocztu sztandarowego gimnazjum przedstawicielom ostatniej już klasy gimnazjum. Reprezentant młodzieży kończącej szkołę Bartosz Tokarski w imieniu absolwentów skierował podziękowania  do dyrekcji i nauczycieli nie tylko za przekazaną im wiedzę ale za to, że nauczyli  wypowiadać słowa o pięknie,  pragnieniu bliskości drugiego człowieka, o zadziwiającej miłości i o dobroci oraz wielkości i potędze słowa, a przede wszystkim za to, że próbują coraz śmielej rozwijać skrzydła po ścieżkach wiedzy. Zwracając się  do wychowawców oraz rodziców, podziękował za troskę, chwile wsparcia, miłość i serce oraz wytrwałość.

Spośród gości głos zabrała: sekretarz Gminy Łomazy Marianna Łojewska oraz radny powiatu Marek Uściński. Zwracając się do uczniów podkreślali szczególną wartość nie tylko zdobytej w szkole wiedzy, ale tego wszystkiego, co pozwala wyrosnąć na dobrego człowieka i prawego obywatela. Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Białej Podlaskiej Marek Uściński w swoim  wystąpieniu apelował o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas pracy w gospodarstwie rolnym, szczególnie przez młodzież pomagającą rodzicom. Życząc wszystkim spokojnych wakacji.

Uroczysty moment pożegnania to również czas nagród za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu, za osiągnięcia sportowe, za wytężoną pracę w tworzeniu wizerunku szkoły. Dyrektor szkoły w swoim wystąpieniu powiedziała między innymi: „Pragnę  podziękować gronu pedagogicznemu za włożony trud, za życzliwość i troskę o kształtowanie właściwych postaw młodzieży. Janusz Korczak powiedział, że „dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć” i Państwo w pełni realizują słowa cytowanego pedagoga”.

 

Więcej…

 

PDFDrukuj

W roku szkolnym 2017/2018 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Niwka wspólnie z Radą Rodziców przy Zespole Szkół w Łomazach dokonał zakupu dwóch kompletów strojów sportowych w rozmiarze "Junior". Komplet żeński zakupiono na początku września 2017 roku, zakup kompletu męskiego zrealizowano w czerwcu 2018 roku. Stroje mają przeznaczenie sportowe ogólne, są wykonane z materiału przeznaczonego do intensywnej eksploatacji. Wyprodukowano je w popularnych kolorach, posiadają numery lokowane na koszulkach i spodenkach, charakteryzują się widocznym logo Zespołu Szkół w Łomazach. Będą służyły naszym najstarszym reprezentacjom przez wiele lat.

Dziękujemy Radzie Rodziców przy Zespole Szkół w Łomazach za udział w finansowaniu w/w. zakupu.

Prezes Zarządu ULKS NIWKA
Marek Prokopiuk

 

PDFDrukuj

„Poloneza czas zacząć…” Bicie rekordu Polski w łomaskim parku

Jednym z przedsięwzięć upamiętniających 100 – lecie odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę  była ogólnopolska próba bicia rekordu Polski w ilości par jednocześnie tańczących poloneza. Uczniowie naszej szkoły wspólnie z rówieśnikami z ponad 200 innych miejscowości przystąpili do próby dnia 08.06.2018r. Zaprezentowali dostojnie nasz narodowy taniec do utworu z filmu „Pan Tadeusz” A. Wajdy. Wspólnie tańczono przez 7 minut i 45 s., zachowując przy tym odpowiednie kroki i figury taneczne. Nad poprawnością wykonania zadania czuwał obserwator P. Marek Prokopiuk. Tańczące pary zebrały gromkie brawa od licznie zgromadzonej publiczności składającej się z przybyłych mieszkańców, pracowników Urzędu Gminy z Wójtem Jerzym Czyżewskim na czele oraz młodzieży szkolnej. Pan Wójt podziękował Pani Marcie Bednaruk-Bańkowskiej za organizację widowiska i przygotowanie młodzieży. Zaznaczył  jednocześnie, że to niecodzienne wydarzenie ma na celu upamiętnienie 100 – letniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Czy rekord udało się pobić, dowiemy się po 15 czerwca, kiedy zostaną ogłoszone ogólnopolskie wyniki.

 

 
 

PDFDrukuj

Wyróżniamy, nagradzamy - 2017/2018

Minął kolejny rok nauki. Podobnie jak w roku ubiegłym w przedostatnim tygodniu czerwca  uczniowie łomaskiej szkoły spotkali  się na apelu podsumowującym  dokonania w różnych dziedzinach. Zanim zostaną rozdane świadectwa, a najlepszym nagrody za naukę, wyróżnieni zostali wszyscy ci, którzy zmagali się w różnych konkursach, rywalizacji sportowej oraz ci, którzy na wyróżnienie zasłużyli swoją postawą i działalnością na rzecz środowiska szkolnego.

Wręczono tytuł najlepszego czytelnika. Od wielu lat wizytówką naszej szkoły jest chór KANON. Tradycyjnie najlepsze chórzystki – spośród tegorocznych absolwentek otrzymały nagrody książkowe. Najaktywniejsi członkowie  Samorządu Uczniowskiego również zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i nagrodami książkowymi. Znaleźli się wśród nich: członkowie pocztu sztandarowego gimnazjum, przewodnicząca SU Kinga Telaczyńska, zespół redakcyjny gazetki uczniowskiej „Nowinki szkolnej rodzinki”, najaktywniejszy członek sekcji fotograficznej oraz chłopaki z sekcji nagłośnienia.

Nauczyciele poloniści rozdali nagrody laureatom „Konkursu znajomości lektur szkolnych” wyłonionym spośród uczniów klas III gimnazjum. W klasach IV SP w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przeprowadzili konkurs na najładniejszy komiks p.t. „Moja Ojczyzna – Polska”. Jego laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody w postaci maskotek ufundowanych przez organizatorów.

W dalszej części spotkania podano wyniki  konkursów i rywalizacji sportowej przeprowadzonych w naszej szkole w Dniu Promocji Zdrowia 2018. Podsumowano konkursy prozdrowotne i rywalizację kolejnej edycji Biegu po Zdrowie. Laureaci otrzymali dyplomy, upominki i medale ufundowane przez klub NIWKA. Następnie w obecności Dyrektora Zespołu Szkół w Łomazach Pani Bogumiły Wińskiej, nauczycieli i uczniów klas szóstych, siódmych i gimnazjalnych Prezes Zarządu Klubu Marek Prokopiuk omówił najważniejsze osiągnięcia sportowe w bieżącym roku szkolnym. Zwrócił on uwagę na piąte z rzędu zwycięstwo naszej szkoły we współzawodnictwie sportowym szkół powiatu bialskiego. Marek Prokopiuk przedstawił najważniejsze indywidualne i drużynowe osiągnięcia sportowe. Następnie członkowie Zarządu Klubu wspólnie z Dyrektorem Zespołu Szkól w Łomazach P. Bogumiłą Wińską wręczyli nagrody i wyróżnienia członkom klubu, którzy w bieżącym roku szkolnym odnosili największe sukcesy sportowe.

Wszystkim uhonorowanym, wyróżnionym dziękujemy, natomiast pozostałym podobnych sukcesów życzymy w przyszłym roku szkolnym. Mile i bezpiecznie spędzonych wakacji i do  zobaczenia za rok!

 

PDFDrukuj

Szósta  w historii szkoły Noc w Bibliotece za nami

Z okazji obchodów 100-lecia niepodległości Polski tematyka spotkania przebiegała w kontekście historycznym. Wydarzenie (wieczorem i w nocy 9/10 czerwca), w którym uczestniczyli już po raz drugi uczniowie klas siódmych Zespołu Szkół w Łomazach wymagało dobrej kondycji umysłowej i fizycznej.  Rozpoczęliśmy bitwą na balony wypełnione wodą, nazwaną żartobliwie   „bitwą   warszawską” w nawiązaniu do jednej z najważniejszych  bitw w dziejach Europy. Sporej aktywności umysłowej i wysiłku fizycznego wymagały podchody na terenie naszej miejscowości, w trakcie których podzieleni na dwie drużyny uczestnicy musieli wykonać określone zadania w konkretnych punktach Łomaz. Należało m.in. zatańczyć poloneza, odnaleźć ślad po pocisku (pozostałość po II wojnie światowej), ułożyć napis POLSKA ze swoich ciał, wyszukać konkretne informacje dotyczące Bojowników Ruchu Oporu na pomniku znajdującym się w parku. Wszystkie te czynności uczniowie mieli  dokumentować fotografią bądź nagraniem.

Po kolacji uczniowie bawili się do białego rana w śledztwa, „romanse” (gra towarzyska „Flirt z Niepodległą”) gry umysłowe oraz uczyli się tańczyć. Emocje nie pozwoliły zmrużyć oczu do białego rana.Spotkanie zakończyło się o godzinie 7.00 wspólnym  śniadaniem.

Panie bibliotekarki Elżbieta Kapłan i Dorota Łaska dziękują wszystkim uczniom za wspólne spędzenie czasu. Szczególne podziękowania kierujemy do pań dyrektor: Bogumiły Wińskiej i Doroty Biesiady, za umożliwienie zorganizowania wydarzenia. Dziękujemy p. Agnieszce Garbatiuk, p. Elżbiecie Derlukiewicz- Rusek i p. Annie Marciniuk za pomoc w opiece nad uczniami. Liczymy na to, że czytelnicy wrócą do nas  również w dzień oraz w kolejne dni. A może i noce….


 
 

PDFDrukuj

Od lutego 2018r. nasza szkoła rozpoczęła realizację 2 letniego unijnego programu Kreatywna Szkoła. Ów projekt ma na celu  podwyższenie umiejętności i wiedzy uczniów z zakresu nauk ścisłych. Programem zostali objęci uczniowie od 1 klasy szkoły podstawowej do 3 klasy gimnazjum. Zajęci a dodatkowe, które obejmuje projekt, są podzielone na dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające, zawodowe oraz specjalistyczne (logopedyczne, integracja sensoryczna, szkołę dla rodziców i wychowawców). Obecnie zajęcia odbywają się w 39 grupach. W ramach realizacji projektu szkoła uzyskała pomoce dydaktyczne jako wsparcie ww. działań w postaci: zestawu 32 laptopów (wyposażenie 2 sal komputerowych), 2 dotykowe ekrany 55’, 4 projektory LED wraz z ekranami, wyposażenie pracowni fizycznej, przyrodniczych, matematycznych, integracji sensorycznej, logopedycznej w zestawy pomocy dydaktycznych, min. 2 aparaty fotograficzne, lunety, mikroskopy, gry dydaktyczne, interaktywne zestawy doświadczalne, plansze poglądowe i wiele innych. Łączna wartość sprzętu dydaktycznego opiewa na kwotę ponad 209000zł.

 
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 70