- reset +

PDFDrukujEmail

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

Nowy rok szkolny oznacza nowy początek i jest szansą by spróbować jeszcze raz „na czysto”. Pozostaw swoje niepowodzenia w roku poprzednim, a ten rozpocznij z czystą kartą i otwartym umysłem.

Mówisz, że możesz – to możesz. Mówisz, że nie możesz – to nie możesz. Więc sobie wybierz”. -Mistrz Zen Seung Sahn

Nowy rok szkolny 2017/2018 tradycyjnie zainaugurowany został mszą świętą. W części oficjalnej, w której uczestniczyli goście Pan Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski, Pani Teresa Grodecka – Starszy Wizytator Lubelskiego Kuratorium Oświaty, Pan Jerzy Czyżewski – Wójt Gminy Łomazy, Pan Marek Uściński – Radny Powiatu Bialskiego, Pani Małgorzata Derlukiewicz – Przewodnicząca Rady Gminy, Pan Andrzej Wiński Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Pani Elżbieta Moszkowska – Przewodnicząca Komisji Oświatowej, Ks. Adam Kamecki – Proboszcz Parafii Łomazy, Pan Wiesław Bańkowski – Przewodniczący Rady Rodziców, Pani Małgorzata Juszczuk – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców, Pan Ryszard Bielecki – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Pan Krzysztof Łojewski – Dyrektor Banku Spółdzielczego, Pani Agata Chwalewska – Dyrektor Biblioteki Publicznej, Pan Roman Stanilewicz – Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej, Pan Grzegorz Tereszczuk – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej, Pan Tadeusz Bańkowski – Prezes Gminnej Spółdzielni, Pan Stanisław Hryniewicz – Redaktor „Łomaskich Stron”. Dyrektor szkoły Pani Bogumiła Wińska serdecznie wszystkich powitała.

Następnie Pan Wójt Jerzy Czyżewski oficjalnie przedstawił Dyrektora Szkoły Panią Bogumię Wińską, jednocześnie dziękując za pięcioletnią pracę byłej Pani Dyrektor Annie Filipiuk. Do gratulacji i słów uznania skierowanych do Pani Dyrektor Bogumiły Wińskiej dołączyła się Pani Teresa Grodecka. Starszy Wizytator Lubelskiego Kuratorium Oświaty odczytała List Wojewody Lubelskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty, w którym szczególne życzenia skierowane były do uczniów, rodziców, nauczycieli i władz samorządowych.

Z nadzieją i radością inaugurujemy nowy rok szkolny 2017/2018 […] to dzięki pozytywnym zmianom możemy kształtować rzeczywistość na miarę naszych oczekiwań i z satysfakcją obserwować efekty naszych działań”.

Ciepłe słowa skierował do uczniów Pan Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, życząc im wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i osiągania  wielu sukcesów.

Następnie w części artystycznej wystąpili uczniowie teatrzyku „Promyk” pod kierunkiem Pani Elżbiety Bieleckiej w przedstawieniu „Witaj szkoło”. Młodzi artyści  wzbudzili ogromny aplauz publiczności.

Na zakończenie spotkania głos zabrała Pani Dyrektor Bogumiła Wińska, dziękując Panu Wójtowi za nominację. „Jestem zaszczycona tym, ze będę kierowała szkołą o tak bogatej historii i tradycji, szkołą, która wychowała wielu wspaniałych ludzi”.

Następnie Pani Dyrektor zwróciła się do uczniów słowami Adama Asnyka „Szukajcie prawdy jasnego płomienia, szukajcie nowych, nieodkrytych dróg” . Cieple słowa skierowała również do rodziców i nauczycieli , prosząc, by byli drogowskazami, dzięki którym  uczniowie będą poznawali świat. Podkreśliła również, że niemożliwe byłoby stworzenie wspaniałej szkoły bez ciągłego wspomagania samorządu lokalnego i instytucji z terenu gminy.

Pamiętajmy! Sukcesu szkoły nie tworzą sami nauczyciele. Wspólne zaangażowanie wspierane mądrością, bogatym doświadczeniem, troskliwością […] oraz umiejętne sterowanie […] jest gwarancją sukcesu

Poprawiony: środa, 13 września 2017 13:32