- reset +

PDFDrukujEmail

20 marca 2018r. odbył się w Zespole Szkół w Łomazach VIII Szkolny Przegląd Piosenki i Rymowanki Angielskie „Let’s Sing a Song”. Celami przeglądu są propagowanie piosenek i rymowanek angielskich, doskonalenie umiejętności językowych uczniów, wzbudzanie zainteresowania nauką języka angielskiego jak również przełamywanie wewnętrznych barier przed publicznymi występami. Uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej mogli zaprezentować swój ulubiony utwór przed  Dyrekcją Szkoły Panią Bogumiłą Wińską, Panią Dorotą Biesiadą i Panią Aliną Lewczuk oraz przed swoimi rówieśnikami. W tym roku  zgłosiło się  42 uczniów. Każdy z nich wykazał się zarówno talentem językowym, jak też i muzycznym.  Jury w składzie Pan Paweł Tokarski oraz Pan  Piotr Sautycz przyznało 10 wyróżnień.  Swoim występem szczególnie urzekli:  Agnieszka Bandzarewicz (Ia), Emilia Marciniuk (Ia), Zuzanna Telaczyńska (Ia), Zuzanna Kościuczyk (Ib), Emilia Trochonowicz (IIa), Zofia Wołosowicz (IIIa), Rafał Kościuczyk (IIIa), Maja Zając (IIIb), Iwetta Dubikowska (IIIb) oraz Kamila Strzyżewska (IIIc) Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz  gadżety wydawnictwa Macmillan. Pomysłodawcą i organizatorem Przeglądu jest Pani Aneta Najdyhor, nauczycielka języka angielskiego.

008.jpg