- reset +

PDFDrukujEmail

„Odfrunęli jak najcudowniejsze motyle…” zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół w Łomazach

„Szkoła to piękny ogród, gdzie wzrastają i skąd odfruwają najcudowniejsze motyle” - pod takim hasłem w piątek 22 czerwca 2018 roku po mszy świętej, w łomaskiej szkole odbyło się zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Od początku uroczystości panował  szczególny nastrój, o co zadbali  absolwenci,  dostojnie tańcząc poloneza.  Dyrektor szkoły Bogumiła Wińska powitała przybyłych gości: sekretarza Gminy Łomazy Mariannę Łojewską, przewodniczącą Rady Gminy Małgorzatę Derlukiewicz, radnego powiatu i jednocześnie kierownika Terenowej Placówki KRUS w Białej Podlaskiej Marka Uścińskiego, proboszcza tutejszej parafii ks. kanonika Adama Kameckiego, wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łomazy Andrzeja Wińskiego, dyrektora GOK w Łomazach Ryszarda Bieleckiego, dyrektora GBP w Łomazach Agatę Chwalewską, prezesa OSP Łomazy Grzegorza Tereszczuka, prezesa Gminnej Spółdzielni Łomazy Tadeusza Bańkowskiego, przewodniczącego Rady Rodziców Wiesława Bańkowskiego, wiceprzewodniczącą Rady Rodziców Renatę Krasuską Adamiak, Przyjaciół szkoły: Annę Marciniuk, Sławomira Dymowskiego i Zbigniewa Gołosia; redaktora Łomaskich stron Stanisława Hryniewicza i przedstawiciela Radia Biper Gwalberta Krzewickiego. Wszystkich zebranych rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie tegorocznych absolwentów oraz przekazanie pocztu sztandarowego gimnazjum przedstawicielom ostatniej już klasy gimnazjum. Reprezentant młodzieży kończącej szkołę Bartosz Tokarski w imieniu absolwentów skierował podziękowania  do dyrekcji i nauczycieli nie tylko za przekazaną im wiedzę ale za to, że nauczyli  wypowiadać słowa o pięknie,  pragnieniu bliskości drugiego człowieka, o zadziwiającej miłości i o dobroci oraz wielkości i potędze słowa, a przede wszystkim za to, że próbują coraz śmielej rozwijać skrzydła po ścieżkach wiedzy. Zwracając się  do wychowawców oraz rodziców, podziękował za troskę, chwile wsparcia, miłość i serce oraz wytrwałość.

Spośród gości głos zabrała: sekretarz Gminy Łomazy Marianna Łojewska oraz radny powiatu Marek Uściński. Zwracając się do uczniów podkreślali szczególną wartość nie tylko zdobytej w szkole wiedzy, ale tego wszystkiego, co pozwala wyrosnąć na dobrego człowieka i prawego obywatela. Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Białej Podlaskiej Marek Uściński w swoim  wystąpieniu apelował o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas pracy w gospodarstwie rolnym, szczególnie przez młodzież pomagającą rodzicom. Życząc wszystkim spokojnych wakacji.

Uroczysty moment pożegnania to również czas nagród za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu, za osiągnięcia sportowe, za wytężoną pracę w tworzeniu wizerunku szkoły. Dyrektor szkoły w swoim wystąpieniu powiedziała między innymi: „Pragnę  podziękować gronu pedagogicznemu za włożony trud, za życzliwość i troskę o kształtowanie właściwych postaw młodzieży. Janusz Korczak powiedział, że „dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć” i Państwo w pełni realizują słowa cytowanego pedagoga”.

 

 

Następnie wręczono nagrody specjalne:

Tytuł Wzorowego Absolwenta Kapituła przyznaje uczniom kończącym gimnazjum, którzy przez cały cykl kształcenia godnie reprezentowali naszą szkołę w konkursach, turniejach, zawodach, na szczeblu co najmniej powiatowym, działali na rzecz społeczności lokalnej, uzyskiwali wysokie wyniki w nauce. Wzorowym absolwentem w roku szkolnym 2017/2018 została uczennica kl. III a – Jolanta Piętka.

Nagrodę za najwyższy wynik na egzaminach otrzymał:

Jakub Najdyhor – uczeń kl. III c.

Nagrody Wójta Gminy Łomazy za najwyższe wyniki w nauce otrzymali:

w szkole podstawowej:

Wiktoria Hołonowicz kl. VI b średnia ocen  5,33

Dominika Biesiada kl. V b –średnia ocen 5,33

w gimnazjum:

Jolanta Piętka kl. III a- średnia ocen 5,28.

Nagrody „Złote Pióro Wójta” w XII edycji Gminnego Konkursu Ortograficznego w szkole podstawowej otrzymali:

Michał Dymowski – kl. VII b

Szymon Kożuchowski– kl. VII b

Natalia Osak– kl. VI a

„Złote Pióro Wójta” w gimnazjum otrzymali:

Antoni Bielecki – kl. II a

Karolina Arseniuk – kl. III b

Jacek Moczulski – kl.III b

Jakub Tereszczuk – kl. III b

Karolina Derlukiewicz – III c

 

Ksiądz kanonik Adam Kamecki- nagrodził  laureatów Konkursu Biblijnego.

Otrzymali je :

Anastazja Stanielewicz kl. II b

Roksana Gicewicz kl. II a

Zuzanna Hołownia kl. II a (w gimnazjum);

Szymon Kożuchowski kl. VII a

Elżbieta Sadownik kl. VI b

Patrycja Wakulska kl, VI b ( w szkole podstawowej).

 

„Certyfikat Ambitnego Ucznia” – nagroda przyznawana uczniowi, który na przestrzeni ostatnich lat zrobił największe postępy w edukacji i zachowaniu.

W bieżącym roku certyfikat otrzymał Hubert Hołonowicz z klasy VI b.

 

Statuetki dla najlepszego sportowca przyznano:

Justynie Bajkowskiej – kl. III a

Bartoszowi Tokarskiemu – kl. III b

 

Dodatkowo nagrody za osiągnięcia sportowe przyznano:

Justynie Bajkowskiej kl.III a za zajęcie II miejsca w finale wojewódzkim biegu na 600 metrów;

Anastazji Stanilewicz kl.II b za zdobycie mistrzostwa Polski juniorów młodszych w Taekwon- Do;

Nikoli Sobechowicz kl. IIa za zdobycie wicemistrzostwa Polski juniorów młodszych w Taekwon- Do.

W szkolnym konkursie o tytuł Mistrza ortografii, w którym sponsorem nagród jest Przyjaciel Szkoły Pan Sławomir Dymowski w kategorii klas IVVII zwyciężył Szymon Kożuchowski kl. VII a, wicemistrzem został Michał Dymowski kl. VII b.

W kategorii klas młodszych Mistrzem ortografii została Iwona Stanilewicz kl. III c, wicemistrzem Oskar Ilczuk kl. III a.

Nagrodę specjalną Dyrektora Zespołu Szkół w Łomazach za 100% frekwencję w całym cyklu edukacyjnym otrzymują:

za sześcioletnią 100 % frekwencję:

Jolanta Piętka kl. III a i Jarosław Tomczuk kl. III c;

za trzyletnią 100 % frekwencję:

Karolina Arseniuk kl. III b.

 

W  międzynarodowym konkursie „Kangur matematyczny” Paweł Bańkowski kl. V b uzyskał bardzo dobry wynik, Amelia Juszczak kl. V b – zdobyła wyróżnienie.

Istotnym miernikiem pracy szkoły jest klasyfikacja roczna i końcowa.

Najwyższe średnie klas – nagrodzono Pucharem Przechodnim Dyrektora Zespołu Szkół w Łomazach. Puchary trafiły do:

kl .IV C – wychowawca Piotr Sautycz i kl. V B – wychowawca Iwona Szepeta – średnia ocen w obu klasach – 4,38.

Następnie nagrody odebrali uczniowie ze średnią co najmniej 4,75 i wzorową lub bardzo dobrą oceną zachowania. Liczba uczniów wyróżnionych w klasach I – III SP – 32; w klasach IV-VII szkoły podstawowej – 46; w gimnazjum – 10.

Wyróżnieni absolwenci: Jolanta Piętka, Julia Wysokińska, Natalia Wołosowicz, Karolina Derlukiewicz, Jakub Najdyhor i Jarosław Tomczuk otrzymali nagrody książkowe, rodzice  - listy gratulacyjne.

Za 100% frekwencję nagrodzono 27 uczniów łomaskiej szkoły.

Decyzją Kapituły honorowy tytuł „Przyjaciela Szkoły” w roku szkolnym 2017/2018 został przyznany Pani Barbarze Tereszczuk.

Podziękowania otrzymały wychowawczynie klas III SP i III gimnazjum. Dyrektor Bogumiła

Wińska poprosiła zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięć Pani Marzeny Chotkowskiej

wspaniałego pedagoga, wychowawcy, która rozstała się ze swoją klasą i naszą szkoła przed

końcem roku.

Dyrektor szkoły słowa podziękowania skierowała również do Rady Rodziców, a szczególnie podziękowała Panu Wiesławowi Bańkowskiemu, który przez 6 lat pełnił funkcję przewodniczącego. „Człowiek jest tyle wart, ile uczyni dobrego” powiedziała do rodziców, dziękując wszystkim, którym zależy na dobru naszej szkoły, na budowaniu jej pozytywnego wizerunku. Po tych słowach wręczyła imienne podziękowania 37 rodzicom.

Ciepłe słowa za sumienną pracę skierowała  również do pracowników szkoły, którzy zmieniając miejsce pracy, rozstają się  ze szkołą w Łomazach.

Wyrazy wdzięczności popłynęły w stronę organu prowadzącego szkołę: Pana Wójta Gminy Łomazy Jerzego Czyżewskiego oraz nadzorującego: Kuratorium Oświaty w Lublinie z Delegaturą w Białej Podlaskiej i Pani Teresy Grodeckiej za udzielanie pomocnych wskazówek i opiekę nad placówką.

Na zakończenie podziękowała też pracownikom niepedagogicznym - za gospodarność i rzetelne, uczciwe wykonywanie powierzonych obowiązków.

W  klasach uczniowie odebrali z rąk wychowawców świadectwa, absolwenci  świadectwa ukończenia szkoły. Radość mieszała się ze smutkiem, nie zabrakło łez, z bagażem wspomnień odfrunęli jak najcudowniejsze motyle…

Poprawiony: wtorek, 03 lipca 2018 22:41