- reset +

PDFDrukujEmail

„OD MORZA DO TATR - 100 LAT NIEPODLEGŁEJ”

11 listopada to symbol miłości do Ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. Oddając szacunek symbolom narodowym, oddajemy go wszystkim Polakom, tym, którzy odeszli i tym, którzy żyją obecnie. Dzisiaj wszyscy tworzymy wielką rodzinę, której imię to Polska. Każdego dnia bądźmy wierni wartościom, które ocaliły naszą Ojczyznę. Uczyńmy więc dzisiejszy dzień prawdziwą i głęboką refleksją nad historią i współczesnością. Te słowa usłyszeli z ust młodzieży uczestnicy akademii z okazji Jubileuszu 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, jaka miała miejsce w Zespole Szkół w Łomazach. Poprzedziły ją uroczysta msza święta, przemarsz uczestników w asyście orkiestry dętej OSP Łomazy z udziałem pocztów sztandarowych oraz złożenie wieńców pod pomnikiem walczących o wolność. Dyrektor szkoły Bogumiła Wińska przywitała przybyłych gości, miedzy innymi: wójta Gminy Łomazy Jerzego Czyżewskiego, przewodniczącą Rady Gminy Małgorzatę Derlukiewicz, wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP, dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie  - Tadeusza Sławeckiego, radnego powiatu i jednocześnie kierownika Terenowej Placówki KRUS w Białej Podlaskiej Marka Uścińskiego, przedstawicieli współpracującej z nami Szkoły Średniej nr 13 w Brześciu – dyrektora Annę Wołyniec i wicedyrektora Olgę Krasko, proboszcza tutejszej parafii ks. kanonika Adama Kameckiego, wikarego parafii ks. Kamila Wasilewskiego, wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łomazy Andrzeja Wińskiego, przewodniczącą Komisji Oświaty Rady Gminy Łomazy -  Elżbietę Moszkowską, przewodniczącą Rady Rodziców Annę Marciniuk, . wiceprzewodniczącą Rady Rodziców Renatę Krasuską Adamiak.  Powitała także przedstawicieli instytucji, osoby współpracujące ze szkołą: dyrektora GOK w Łomazach Ryszarda Bieleckiego, dyrektora GBP w Łomazach Agatę Chwalewską, prezesa Banku Spółdzielczego w Łomazach Krzysztofa Łojewskiego, komendanta gminnego  OSP Łomazy Romana Stanilewicza, prezesa Gminnej Spółdzielni Łomazy Tadeusza Bańkowskiego, prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Łomazy Jana Charyckiego,  prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Studzianka Łukasza Wedę, sołtysów z sołectw Łomazy I i Łomazy II Mariana Serheja i Sławomira Gicewicza; zespoły muzyczne działające na terenie naszej gminy: „Luteńka” z Koszoł, „Pohulanka” z Kopytnika, „Poranna Rosa” z Korczówki, „Studzianczanie” ze Studzianki, „Śpiewam, bo lubię” i „Tentative” z Łomaz, „Zielona Kalina” z Dubowa oraz szkolny chór „Kanon”; Młodzieżową Radę Gminy Łomazy, przedstawicieli mediów, wszystkich Przyjaciół Szkoły, grono pedagogiczne, rodziców i uczniów, mieszkańców gminy i przybyłych gości. W swoim wystąpieniu powiedziała miedzy innymi, że naszą wolność i niepodległość zawdzięczamy kilku pokoleniom Polaków. Swoją obecnością oddajemy im hołd, gdyż nasz patriotyzm i postawa najlepiej świadczą o szacunku i miłości do Ojczyzny. Na zakończenie wystąpienia przywołała słowa prymasa tysiąclecia- Stefana Wyszyńskiego „Musicie ducha hartować, aby móc jak orły przelatywać w przyszłość Ojczyzny” apelując, by zapadły one w sercach i umysłach zebranych jako powinność każdego Polaka- obywatela. Wójt Jerzy Czyżewski słowami  „Polska to wielka rzecz” nawiązał do historii gminy Łomazy, wspomniał o tych wszystkich, o których najczęściej się nie pamięta, a dzięki którym możliwy był rozwój naszej gminy. Podziękował wszystkim instytucjom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości.

Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru dla Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Łomazach. Sztandar wręczył druh Tadeusz Sławecki – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie, Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP  RP w Łomazach druhowi Jerzemu Czyżewskiemu. Po dokonaniu aktu przekazania głos zabrał Tadeusz Sławecki, który powiedział między innymi, że w czasach, kiedy nie było jeszcze niepodległej Polski takie instytucje, jak straż pożarna czy  szkoła działały na rzecz państwa polskiego, uświadamiały społeczeństwu konieczność odzyskania niepodległości. Historia będzie tylko wtedy nauczycielką życia, kiedy będziemy z niej wyciągali wnioski. Marek Uściński nawiązał w swoim wystąpieniu do zbliżającej się w przyszłym roku 250 rocznicy bitwy konfederatów barskich pod Łomazami oraz do słów ks. proboszcza, które padły podczas kazania, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Łatwo przyzwyczajamy się do tego, co mamy. Musimy dbać  o patriotyczne wychowanie młodzieży, o miejsca pamięci narodowej. Z kolei Anna Wołyniec – dyrektor z zaprzyjaźnionej Szkoły Średniej Nr 13 z Brześcia, złożyła wszystkim zgromadzonym, jak i wszystkim Polakom serdeczne życzenia z okazji dzisiejszego święta. Powiedziała również, że Święto Niepodległości to niezwykle ważny dzień dla każdego narodu. To symbol jedności, pokoju każdego społeczeństwa. Z okazji 100 – rocznicy Niepodległości przekazała na ręce dyrektora szkoły Bogumiły Wińskiej pamiątkowy grawerton. W dalszej części przedstawiciele młodzieży opowiedzieli o realizacji projektu „Sto lat Polsko” upamiętniającego rocznicę odzyskania niepodległości. Na przestrzeni ubiegłego i obecnego roku szkolnego w Zespole Szkół w Łomazach  podjęto szereg działań, o których mówiła  prezentacja multimedialna. Następnie uczniowie szkoły zaprezentowali krótki program artystyczny, wystąpiły również przedszkolaki w  jakże wymownej pantomimie „Pisk białego orła”.  Uwieńczeniem obchodów tak doniosłego święta był wspólny występ zespołów muzycznych działających na terenie naszej gminy. Na zakończenie wystąpił  Ryszard Bielecki wykonując utwór własnej kompozycji –pod tytułem „Znaj tę pieśń”, za który otrzymał gromkie brawa. Piosenka ta została zaprezentowana na uroczystym koncercie z okazji objęcia prezydentury przez Prezydenta Andrzeja Dudę we wrześniu 2015 roku w Otwocku. W trakcie uroczystości wręczono nagrody i  dyplomy uczniom biorącym udział w różnych konkursach: wiedzy, recytatorskich , plastycznych, których przewodnim hasłem był jubileusz 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Nagrody ufundowane były przez Wójta Gminy Łomazy Jerzego Czyżewskiego, Przyjaciół Szkoły: Państwa Annę i Zbigniewa Gołosiów, Panią Monikę Jaroszuk i  Dyrektora Zespołu Szkół w Łomazach.

Poprawiony: czwartek, 15 listopada 2018 13:10