- reset +

PDFDrukujEmail

„Być starszym to marzenie dzieci.

A przecież czas tak szybko leci.

Mija godzina za godziną.

Nim spostrzegłeś – rok upłynął.”


Jan Brzechwa

26 czerwca 2015r.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/15 w Zespole Szkół w Łomazach tradycyjnie zainaugurowała msza św. w kościele p.w. Św. Piotra i Pawła. Uroczysta akademia rozpoczęła się tradycyjnym polonezem w wykonaniu absolwentów Gimnazjum.

Pani dyrektor Anna Filipiuk rozpoczęła swoje przemówienie skierowane do zaproszonych gości, rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników pięknym mottem „Nie zawsze możemy kształtować lepszą przyszłość dla naszych dzieci, ale zawsze powinniśmy kształtować nasze dzieci dla czekającej je przyszłości”.

Te słowa przyświecały pogłębianiu wiedzy, zdobywaniu nowych umiejętności przez uczniów i wytężonej pracy nauczycieli naszej szkoły.

Owocem systematycznej i ciężkiej pracy były dyplomy , wyróżnienia, nagrody, statuetki w różnych konkursach i zawodach sportowych zdobywane przez uczniów.

Pani dyrektor serdecznie podziękowała uczniom za ogromny wysiłek, owocną pracę, osiąganie sukcesów oraz nauczycielom za całoroczny trud wychowania i nauczania, cierpliwość, kreatywność, zaangażowanie w realizację różnych przedsięwzięć oraz wielkie serce.

Ogromne grono rodziców usłyszało i otrzymało szczególne słowa podziękowań za okazywaną życzliwość, ofiarność, przyjaźń i serce, wyrażone słowami pisarza „Serce jest bogactwem, którego się nie sprzedaje ani nie kupuje, ale które się ofiarowuje”.

Pani dyrektor wyraziła wielką wdzięczność Przyjaciołom Szkoły, którzy wspierają jej działania. Słowa podziękowań skierowała również do Wójta Gminy, Jerzego Czyżewskiego za dbałość o warunki pracy i nauki, docenienie wysiłku naszych uczniów i ufundowanie nagród specjalnych oraz do Starosty Bialskiego za ufundowanie nagród za aktywną działalność na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

Rodzice wyróżniających się absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum byli dumni ze swoich pociech, otrzymując listy gratulacyjne.

Goście w swoich wystąpieniach podziękowali uczniom i nauczycielom za ogromny wysiłek i życzyli wspaniałych wakacji.

W bieżącym roku szkolnym przyznano  wiele nagród. Wśród najważniejszych znalazły się:

Nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Łomazy:

 

Za najwyższe wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymali::

SP -       Nikola Sobechowicz

Jakub Najdyhor

Gimnazjum - Paulina Biesiada.

Nagrody w konkursie ortograficznym o „Złote Pióro Wójta”:

w SP otrzymali:

Kl. I -III

 1. Michał Gadomski,
 2. Natalia Osak,
 3. Martyna Cydejko

Kl. IV – VI

 1. Jakub Najdyhor
 2. Szymon Kożuchowski,
 3. Oliwia Powszuk

W gimnazjum nagrodzeni w konkursie literackim o „Złote Pióro Wójta” zostali:

 1. Dominika Golba
 2. Izabela Szutko
 3. Klaudia Hołonowicz

Nagrody Starosty Powiatu Bialskiego Pana Jana Bajkowskiego za aktywną działalność na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego otrzymali uczniowie:

SP – Natalia Wołosowicz

Gimnazjum - Ewa Czyżewska

Nagrody Księdza Proboszcza przyznawane corocznie laureatom Szkolnego Konkursu Biblijnego:

SP - I miejsce:           Natalia Wołosowicz

II miejsce:           Anna Arseniuk

Szymon Kożuchowski

III miejsce:          Szymon Hryniewicz

 

Gimnazjum - I miejsce:          Katarzyna Sucharzewska IC

II miejsce        Paulina Biesiada IIIB

III miejsce       Gabriela Nazarewicz IIIB

Kapituła, powołana przez Radę Pedagogiczną przyznała prestiżowy Tytuł  i Statuetkę Wzorowego Absolwenta.

Wzorowym Absolwentem SP został Jakub Najdyhor.

Wzorowym Absolwentem Gimnazjum  została Paulina Biesiada.

 

Uchwałą Rady Pedagogicznej przyznana została nagroda i Certyfikat Ambitnego Ucznia - nagrodę tę otrzymują uczniowie, którzy wykazali się największa motywacją i na przestrzeni co najmniej dwóch lat zrobili największy postęp w nauce i zachowaniu.

Powyższy Certyfikat otrzymali:

w  SP - Nikola Sobechowicz

w Gimnaqzjum- Patrycja Niedźwiedź

Nagroda za najwyższy wynik uzyskany ze sprawdzianu otrzymał Jakub Najdyhor.

Nagrodę za najwyższy wynik uzyskany na egzaminie gimnazjalnym – Mateusz Zalewski .

Nagrodę Specjalną Dyrektora Szkoły dla mistrzyni systematycznego uczęszczania do szkoły za 100% frekwencję wciągu  9 lat nauki otrzymała    - Gabriela Hołownia – absolwentka gimnazjum.

Natomiast  za 100% frekwencję  wciągu 3 lat nauki w szkole podstawowej - Jarosław Tomczuk.

Specjalną Nagrodę Dyrektora Szkoły dla laureata konkursu na LOGO Zespołu Szkół w Łomazach otrzymał Bartłomiej Powszuk.

Tytuł Najlepszego Sportowca szkoły i statuetki otrzymali:

 

SP: Justyna Bajkowska

Gimnazjum – Karolina Gicewicz.

Nagrody za sukcesy Taekwon –Do:

Nagrodę specjalną  za zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w konkurencji indywidualnej walk kobiet – Aleksandra Sacharczuk.

Nagrodę specjalną  za zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w konkurencji indywidualnych układów stopni mistrzowskich mężczyzn – Ernest Szopliński .

Nagrody sponsorowane przez Pana Sławomira Dymowskiego za Konkurs Mistrz Ortografii w szkole podstawowej:

Kl. I - III

 1. Mistrz klas II – Amelia Juszczak
 2. Mistrz klas III – Natalia Osak

Kl. IV – VI

 1. Mistrzowie – Michał Dymowski i Jakub Najdyhor
 2. Wicemistrz  - Szymon Kożuchowski

Nie obyło się oczywiście bez nagród za naukę i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Tych było wiele, nie sposób wszystkich wymienić.

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Łomazach postanowiła w szczególny sposób podziękować rodzicom, którzy wyróżnili się w pracy na rzecz szkoły. Wyróżnieni rodzice otrzymali rąk Pani Dyrektor podziękowania.

Występy artystyczne chóru i solistów zakończyły ostatnią w roku szkolnym 2014/15 uroczystą akademię.

Żegnaj szkoło, witajcie wakacje!

Poprawiony: poniedziałek, 24 sierpnia 2015 13:54