- reset +

PDFDrukujEmail

Czy znasz swoje prawa i obowiązki?

Samorząd Uczniowski gimnazjum wyszedł z inicjatywą, aby podszkolić nieco swoje koleżanki i swoich kolegów ze znajomości Statutu. Na pierwszy ogień poszły prawa i obowiązki uczniów oraz nagrody i kary. Aby mogło dojść do spotkania, uczniowie sami musieli zapoznać sie szczegółowiej z odpowiednimi fragmentami dokumentu, na ich podstawie przygotować kolegom prezentację multimedialną. Wszelkie wątpliwości i niejasności były na bieżąco wyjaśniane przez obecnych na spotkaniu nauczycieli. Było to pierwsze spotkanie z cyklu, czy znasz Statut szkoły? Następne dotyczyć będzie oceny zachowania.

Poprawiony: wtorek, 09 stycznia 2018 07:26