- reset +

rok 2014/2015

PDFDrukuj

WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

W dniu 31 lipca 2014r. wszedł w życie Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna".

W tym roku programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w klasie II, III i VI szkoły podstawowej.

Pomoc zostanie udzielona w/w uczniom, pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r. poz. 1456, z późn. zm.).

W 2014 r. programem będą objęci także uczniowie:

  • słabowidzący
  • niesłyszący
  • słabosłyszący
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalych. Uczniowie niepełnosprawni,  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód w rodzinie.

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2014 r. będzie wynosić od 225 zł do 770 zł.

Wnioski o przyznanie wyprawki szkolnej należy składać do dnia 08.09.2014r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

Druki wniosków dostępne są w sekretariacie  szkoły i na stronie internetowej szkoły

Wniosek pobierz

Poprawiony: poniedziałek, 24 sierpnia 2015 20:38  

PDFDrukuj

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014

27 czerwca 2014 rok

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki

Gimnazjum im. Unitów Podlaskich

26 czerwca 2014 rok

Przedszkole

 

PDFDrukuj

"Szkoła Współpracy.

Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym

nowoczesnej szkoły”

W dniach 23-24 czerwca 2014 roku delegacje uczniów, rodziców i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach uczestniczyły w szkoleniu w ramach ogólnopolskiego projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej  „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.

Uczniów reprezentowały uczennice klasy V -  Michalina Bańkowska i Julia Wysokińska, rodziców – pani Grażyna Golba i pani Urszula Kurianowicz, a nauczycieli pani Ewa Korszeń.  W szkoleniu brała również udział pani dyrektor  Anna Filipiuk.

Projekt „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.

Więcej informacji o szkoleniu można znaleźć na oficjalnej stronie projektu http://www.szkolawspolpracy.pl/

 
 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 następna > ostatnia >>

Strona 27 z 27