- reset +

PDFDrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 21 stycznia 2019 08:41

Wspólne świętowanie, pożegnanie……..

Poczet sztandarowy składający się z uczniów ostatnich klas gimnazjum ze sztandarem Gimnazjum im. Unitów Podlaskich w Łomazach uczestniczył w uroczystych obchodach 145 rocznicy Męczeństwa Unitów Drelowskich. Po mszy świętej odprawianej pod przewodnictwem biskupa Kazimierza Gurdy licznie zaproszeni goście obejrzeli sztukę pod tytułem „Matka Boska od unitów”. Dzień 17 stycznia to ważna data dla całej społeczności drelowskiej, która zarówno słowem pisanym, mówionym, jak i sceną teatralną stara się przekazać młodym wartości kształtujące poprzednie pokolenia. Nasze gimnazjum, które dumnie nosiło imię Unitów Podlaskich, obchodząc rokrocznie Dzień Patrona także przyczyniało się do umacniania w wierze ojców, w wierności Kościołowi. I choć Gimnazjum im. Unitów Podlaskich już nie ma, niech wartości: BÓG – HONOR – OJCZYZNA, które widnieją na jego sztandarze, a którymi kierowali się również Unici, będą dalej żywe!

Poprawiony: piątek, 25 stycznia 2019 09:59  

PDFDrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 21 stycznia 2019 08:32

KANON NA PODIUM W KOBYLANACH

W Niedzielę, 20 stycznia chór szkolny KANON pod kierunkiem Pana Grzegorza Kulickiego zajął II miejsce w kategorii zespołów w VI Powiatowym Noworocznym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. Konkurs miał miejsce w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Terespol. Chórzystki wykonały a`cappella kolędę „Cicha noc” w autorskim opracowaniu wielogłosowym dyrygenta. Opiekunem grupy podczas wyjazdu była Pani Małgorzata Derlukiewicz, której serdecznie za to dyrygent i chórzystki serdecznie dziękują. Ponadto wielkie podziękowania składamy Pani Bogumile Wińskiej – Dyrektor ZS w Łomazach i Panu Jerzemu Czyżewskiemu – Wójtowi Gminy Łomazy za umożliwienie wyjazdu.

Poprawiony: poniedziałek, 21 stycznia 2019 08:40  

PDFDrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 11 stycznia 2019 10:25

Nagrody i podziękowania dla Zespołu Szkół w Łomazach

Zacznijmy od najważniejszych….

Dnia 18 grudnia w Miedzyrzecu Podlaskim odbyła się uroczystość, w trakcie której podsumowano Rok Niepodległości w Powiecie Bialskim. W obecności zacnych gości, wśród których byli między innymi: wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, w imieniu Lubelskiego Kuratora Oświaty – starszy wizytator Marek Żelisko. Starosta Bialski Mariusz Filipiuk podziękował instytucjom i ludziom dobrej woli za zaangażowanie i podjęcie trudu organizacyjnego związanego z przeprowadzeniem przedsięwzięć w ramach Roku Niepodległości w Powiecie Bialskim. Na uroczystość zaproszeni zostali przedstawiciele naszej szkoły. Na ręce dyrektora Zespołu Szkół w Łomazach Bogumiły Wińskiej przekazano podziękowania 21 nauczycielom, którzy aktywnie przyczynili się do uczczenia 100-lecia niepodległości na terenie naszej szkoły i miejscowości.

W ramach akcji pod patronatem MEN „Rekord dla Niepodległej” za wspólne odśpiewanie dnia 09.11. 2018r. o godz. 11: 11 hymnu narodowego nasza szkoła otrzymała pamiątkowy dyplom z podziękowaniami.

Szkoła otrzymała również certyfikat potwierdzający przystąpienie do ogólnopolskiej próby bicia rekordu Polski w ilości par jednocześnie tańczących poloneza. Uczniowie naszej szkoły wspólnie z rówieśnikami z ponad 200 innych miejscowości dokonali tego dnia 08.06.2018r. Taniec trwał 7 minut i 45 s. Byliśmy jedyną szkołą w powiecie bialskim, która przystąpiła do akcji i otrzymała certyfikat.

Pod koniec listopada w Starostwie Powiatowym odbył się Finał XI edycji konkursu „Czysta Ziemia”. Konkurs ten stał się tradycją powiatu bialskiego. Służy rozpowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży właściwej postawy ekologicznej, szczególnie wobec problemu ochrony powierzchni Ziemi i najbliższego otoczenia przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi. W ramach konkursu uczestnicy podejmowali działania w zakresie edukacji ekologicznej. Laureatom nagrody wręczali starosta bialski Mariusz Filipiuk, wicestarosta Janusz Skólimowski, a także radni powiatu bialskiego. Nasza szkoła znalazła się wśród nagrodzonych. Oprócz podziękowań otrzymaliśmy nagrodę rzeczową w postaci radiomagnetofonu i pendriva, natomiast jedna z uczennic wyróżnienie i grę planszową.

Poprawiony: piątek, 11 stycznia 2019 10:38  
 

PDFDrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 04 stycznia 2019 12:05

„Jasełka” – tym razem na wesoło

W piątek 21 grudnia w Zespole Szkół w Łomazach członkowie Łomaskiego Stowarzyszenia Rozwoju  zaprezentowali „Jasełka na wesoło”. To już kolejny spektakl przygotowany przez „ aktorów” – członków stowarzyszenia. Do obejrzenia widowiska oprócz uczniów tutejszej szkoły zaproszeni zostali goście. Dyrektor szkoły Bogumiła Wińska przywitała między innymi: wójta Gminy Łomazy Jerzego Czyżewskiego, przewodniczącego Rady Gminy Łomazy Andrzeja Wińskiego, wiceprzewodniczącego  Rady Gminy Łomazy Ireneusza Korszenia, przewodniczącą Rady Rodziców Annę Marciniuk,  wiceprzewodniczącą Rady Rodziców Renatę Krasuską Adamiak, prezesa Gminnej Spółdzielni Łomazy Tadeusza Bańkowskiego, radną  Gminy Łomazy Beatę Jarocką oraz radnego Mateusza Frączka, Mariana  Serheja sołtysa wsi Łomazy, przybyłych rodziców, dzieci i młodzież. Po raz pierwszy na takiej uroczystości goszczono nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej w Huszczy z Panią Dyrektor Dorotą Pawłowską na czele.

Widzowie mogli przekonać się, jakie talenty drzemią w osobach znanych nam, ale z zupełnie innej strony. Tak na przykład Pan Andrzej Wiński okazał się być „naczelnym królem” karawany zmierzającej do narodzonego Jezusa. Sołtys wsi Pan Marian Serhej doskonale spełnił się do roli Heroda, który w końcu i tak musiał ulec Śmierci. Przewodnicząca Rady Rodziców wcieliła się w rolę Dziablicy, natomiast wiceprzewodnicząca grała „wykwalifikowaną pomocą domową” króla Heroda. Przez scenę przewinęło się mnóstwo postaci i każda z całą pewnością zasłużyła na pochwałę. Mimo, że spektakl zrealizowany był w zabawnej konwencji, nie zabrakło duchowej wymowy i przesłania, jakie powinno płynąć ze Świąt Bożego Narodzenia. Artyści zebrali ogromne brawa. Na uwagę zasługiwały też kostiumy aktorów i bogata scenografia.

Udany występ wprowadził wszystkich w świąteczny nastrój. Wójt Gminy Łomazy zabierając po „Jasełkach” głos podziękował tym wszystkim, którzy wzięli udział w przygotowaniu tak udanego przedstawienia. Zaś zebranym złożył życzenia, życzył radości i wiary, że nowonarodzony Chrystus będzie obdarowywał nas łaskami.

Spotkanie w tak licznym gronie stało się doskonałą okazją do podsumowania konkursów bożonarodzeniowych. Wręczono nagrody i upominki w X Konkursie na Najpiękniejszą szopkę. Należy zaznaczyć, że w konkursie brało udział 70 szopek, które wykonały dzieci przy znacznej pomocy swoich rodziców, co było głównym celem konkursu. Wspólnie spędzony przez dzieci i rodziców przedświąteczny czas z pewnościa na długo pozostanie w pamięci.

Słowa podziękowania skierowane zostały do licznego grona sponsorów, dzięki którym uczestnicy dostali nagrody i  słodkie upominki. W tym gronie znaleźli się: Rada Rodziców z Przewodniczącą Anną Marciniuk , Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”  w Łomazach na czele z Prezesem Tadeuszem Bańkowskim, Państwo Anna i Zbigniew Gołosiowie, Pani Monika Jaroszuk z Green Infrastruktura Sp. z o.o. oraz Pan Paweł Tokarski - Usługi Muzyczne. Podsumowano także konkurs na Najładniejszą kartkę świąteczną.

Na zakończenie kolędy zaśpiewał chór szkolny, a Pani Dyrektor przekazała od siebie świąteczne życzenia, zwracając się tymi słowami: „Oby Bóg zawsze mieszkał w Twoim domu, obyś doznał Jego miłości ogromu. By Cię strzegły Aniołów zastępy, obyś dostał piękne prezenty”.

Poprawiony: piątek, 04 stycznia 2019 12:26  

PDFDrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 20 grudnia 2018 07:45

Spotkanie jasełkowe "Kolęda na ziemi"

Święta Bożego Narodzenia to czas radości, zadumy, ciepłych, rodzinnych spotkań oraz czas związany z tradycjami. Jedną z nich są Jasełka, czyli widowisko, którego tematem jest historia narodzenia Pana Jezusa. Aby wprowadzić swoich bliskich i zaproszonych gości w świąteczny nastrój przedszkolaki przygotowały przedstawienie „Kolęda na ziemi”.
Głównym celem tej uroczystości było wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, rozwijanie indywidualnych predyspozycji i uzdolnień aktorskich dzieci oraz nabywanie odwagi, śmiałości podczas występów przed publicznością.
Przedstawienie było wyjątkowe. Mali aktorzy, we wspaniałych strojach przygotowanych przez rodziców, prezentowali się doskonale. Nasi artyści interpretowali w sposób aktorski swoje role, śpiewali kolędy. Dziewczynki z grupy czterolatków zaprezentowały się w układzie tanecznym „Kołysanka dla Jezuska”. Występy przedszkolaków wprawiły zaproszonych gości w prawdziwie świąteczny nastrój i uświadomiły, dlaczego co roku, z niecierpliwością czekamy właśnie na te święta.

Po części artystycznej Pani dyrektor Bogumiła Wińska pogratulowała dzieciom pięknego występu, nauczycielom podziękowała za przygotowanie uroczystości. Złożyła wszystkim świąteczne życzenia.

Nie zabrakło słodkiego upominku – cukierków i czekoladowych Mikołajów oraz życzeń od Przewodniczącego Rady Gminy pana Andrzeja Wińskiego oraz pani Anny Marciniuk Przewodniczącej Rady Rodziców.

Kultywowanie  takich  tradycji  jest  dla  dzieci  szczególnie  ważne.  Kiedyś  one  zastąpią  nas – dorosłych  w  przekazywaniu  tej  tradycji, do  której  jesteśmy  bardzo  przywiązani    
i  co  stanowi  dla  nas  niezaprzeczalną  wartość.  Takie  podniosłe  chwile  nie  tylko  utrwalają  dzieciom  znajomość  zwyczajów  świątecznych  lecz  również  wzmacniają  serdeczne  relacje  między  nimi.

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie Państwu spokój i radość.
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia
żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje Państwa
pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia
życzy dyrekcja, nauczyciele i wychowankowie
przedszkolaPoprawiony: czwartek, 20 grudnia 2018 08:11  
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 91