Drukuj

19 marca 2019r. odbył się dziewiąty Szkolny Przegląd Piosenek i Rymowanek Angielskich „Let’s Sing a Song”. Celem Przeglądu jest propagowanie piosenek i rymowanek angielskich wśród uczniów klas I-III szkoły podstawowej, a  tym samym doskonalenie umiejętności językowych uczniów. W tym roku do Przeglądu przystąpiło siedemnaścioro uczniów - klasa Ia: Laura Cybulska, Zofia Hryniewicz, Karolina Kowaleńko, Aniela Lewkowicz, Nina Steckiewicz i Lena Trochonowicz z klasy Ib: Michał Dyrdowski, Lena Murawska i Natalia Żelisko; z klasy IIa: Agnieszka Bandzarewicz, Jan Sadowski i Zuzanna Telaczyńska; klasa IIb: Paulina Kulig i Zuzanna Kościuczyk; klasa IIIa: Magdalena Gurynowicz, Emilia Trochonowicz, Szymon Tykalowicz. Przed  rozpoczęciem Przeglądu Pani dyrektor Bogumiła Wińska skierowała miłe słowa do dzieci, chwaląc je za umiejętności i odwagę życząc im przy tym jak najlepszych występów. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz drobne gadżety od wydawnictwa Macmillan. Jury w składzie pani Ewa Prokopiuk, pani Aneta Najdyhor i  pan Paweł Tokarski  przyznało sześć wyróżnień: Anieli Lewkowicz, Lenie Trochonowicz, Agnieszce Bandzarewicz, Zuzannie Telaczyńskiej,  Paulinie Kulig i Zuzannie Kościuczyk. Osoby  wyróżnione zaprezentują swoje utwory raz jeszcze na apelu z okazji Pierwszego Dnia Wiosny.